Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Nederlandse

vermoeidheidsdeskundigen

dragen XMRV ten grave

in de Lancet.

 

 

 

 


 

Van der Meer en Kuppeveld maken in de Lancet een einde aan de "XMRV/MLV-mythe".

Ze hebben met ons te doen, getuige het volgende citaat in de Telegraph:

 

"Sadly, we have to conclude that the world has witnessed another false claim that gave

new hope to patients with CFS, who are desperately seeking a cause for their suffering.”

 

Het merkwaardige is dat de Nederlandse en buitenlandse vermoeidheidsdeskundigen bij

de "ontdekking" al wisten dat XMRV niet dé oorzaak was van ME/CVS: klik hier, hier en hier.

 

Nu maar hopen dat onze "vermoeidheidsdeskundigen" zelf op zoek gaan naar de oorzaak.

O nee, dat heeft men als adviseur van de minister in het Gezondheidsraadrapport (2005)

al als niet zinvol gekwalificeerd (een zoektocht naar één specifieke oorzaak heeft weinig kans van slagen). Volgens datzelfde adviesrapport van die Gezondheidsraadcommissie

moet CVS (ME) gerekend worden tot de lichamelijk onverklaarde aandoeningen...

En zo is de cirkel weer rond...