Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Samenvattingen

van de XMRV-presentaties

op de internationale

retrovirus-konferentie

in Leuven.

 

 

 

 


 

 

 

De samenvattingen van de presentaties op het 15e internationale kongres over HTLV en aanverwante virussen/ziekten (zoals XMRV) in Leuven, zijn gepubliceerd in Retrovirology.

 

Op dit kongres werd opvallend veel aandacht besteed aan XMRV ("laboratoriumvervuiling"...)

 

 

Bouwstenen retrovirus

(voorbeeld: HIV)

 

 

Cabrera en zijn Spaanse kollega's onderzochten XMRV-geinfekteerde keelamandelen.

De weefselcellen en de cellen die het weefsel verlieten waren XMRV-positief.

Het afweersysteem onderging geen merkbare verandering door de infektie.

Zowel AZT als Raltegravir bleken de "onzichtbare" infektie te kunnen onderdrukken.

Volgens de onderzoekers is het lymfeweefsel wellicht een reservoir voor XMRV-infekties.

 

Christensen en kollega's konden gťťn XMRV bij Deense MS-patiŽnten vinden met PCR.

 

Heem oxygenase-1 (geinduceerd door toediening van hemin) remt XMRV-replikatie af in

LNCaP-cellen, prostaatkankercellen die vatbaar zijn voor XMRV-infektie, volgens Dhawan.

 

Uit experimenten van Villinger, Silverman en kollega's met makaken (klik hier) blijkt dat

XMRV vrij snel uit het bloed "verdwenen" is en zich bij voorkeur in het slijmvlies nestelt.

Die vaststelling zou ook kunnen betekenen dat XMRV seksueel overdraagbaar is.

Opvallend is voorts dat het soort cellen dat XMRV-positief is per orgaan/weefsel verschilt.

 

Tang en kollega's stellen een "hogesnelheids"-PCR-techniek voor opsporing van XMRV-infekties te hebben ontwikkeld.

 

Zoals in een recente studie beschreven, stellen Mikovits, Lombardi en kollega's dat

een XMRV-infektie gepaard gaat met een kenmerkende immunologische handtekening:

verhoogde of verlaagde genexpressie van specifieke cytokines/chemokines,

verlaagde aantallen CD56-positieve NK-cellen en CD19-positieve B-cellen en

gereduceerde aantallen cytotoxische CD56-positieve dim-cellen in 80% van de gevallen.

 

Qiu en kollega's onderzochten bloeddonoren en mensen met HIV en HTLV (antistoffen/PCR).

Volgens hen is 0,4% van de bloeddonoren is XMRV-positief (volgens beide methoden).

Opvallend omdat veel "replikatiestudies" vaak niet ťťn XMRV-positief geval kunnen vinden!

Wat voorts opmerkelijk is, is dat voor het immuunsysteem relevante gp21-fragment van HTLV een grote genetische gelijkenis vertoont met dat van XMRV, hetgeen zou kunnen betekenen dat bepaalde antistoffen wellicht niet specifiek zijn voor XMRV (relevant voor testmethoden).

 

Ratner en kollega's onderzochten XMRV-genexpressie in het prostaat van muizen.

In het muizenmodel kon XMRV via PCR in de urine van de muizen aangetoond worden.

 

Uit een studie van Setty en kollega's bleek dat de replikatiesnelheid van XMRV in per celsoort verschilt en dat XMRV zich (snel) kan vermenigvuldigen in A549-cellen,

hetgeen opmerkelijk is, omdat men er van uitgaat dat XMRV een cel "entert" via

de XPR1-receptor en de A549-cel de genexpressie voor deze "enterplaats" ontbeert.

 

Volgens Hewlett en kollega's is XMRV in staat zowel specifieke bloedstamcellen als epitheelcellen te infekteren, en was de replikatiesnelheid beduidend laag in monocyten.

 

RumlovŠ en kollega's hebben de matrix-proteÔnen van XMRV en MLV vergeleken.

 

Snyderman, Ruscetti, Lombardi, Mikovits en kollega's bestudeerden 300 ME/CVS-patiŽnten:

13 patiŽnten ontwikkelden lymfoproliferatieve afwijkingen (extreme groei van witte bloedcellen). 11 van de 13 waren XMRV-positief en 9 hadden specifieke T-cel-afwijkingen.

 

Switzer (CDC) en kollega's konden, m.b.v. een antilichamen-test en de PCR-techniek,

gťťn enkele XMRV- of MuLV-positieve ME/CVS-patiŽnt vinden, maar da's niet verwonderlijk.

Wonderbaarlijk genoeg stelt dezelfde onderzoeksgroep ook dat de recombinatie van virus-sen (nieuwe varianten) het moeilijk maakt een MuLV-achtig virus te klassificeren/herkennen.

 

Maureen Hansen, David Bell en kollega's vonden gag-elementen van "XMRV"-varianten bij "ernstige gevallen" en bij "herstelde" ME/CVS-patiŽnten.  Opvallend detail: de door Hansen en Bell gevonden "XMRV"-varianten hadden genetisch meer overeenkomsten met de "MLV"-variant van Lo en kollega's dan met de "XMRV"-variant uit de Lombardi/Mikovits-studie. De onderzoekers voerden tevens een aantal experimenten uit om "kontaminatie"uit te sluiten.

De samenvatting maakt jammer genoeg geen melding van het exakte aantal "positieven".

 

McClure en Erlwein hebben hun XMRV-werkterrein kennelijk uitgebreid met prostaattkanker.

Zij hebben geen XMRV-infekties gevonden in prostaatkanker- en ME/CVS-patiŽnten uit het

Verenigd Koninkrijk en prostaatkankerweefsel van patiŽnten uit 4 Aziatische landen.

Daarom bespraken zij in hun presentatie mogelijke bronnen van (laboratorium)vervuiling....

 

Silverman presenteerde een samenvatting van het bewijs voor en tegen XMRV-infekties.

 

 

Al met al lijkt het er op dat de breed uitgedragen "kontaminatie-en- recombinatie-theorie" onvoldoende argument is het onderzoek naar de rol XMRV definitief stop te zetten.

 

 


 

Voor een PDF-bestand met alle samenvattingen, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 

 

 


 

Voor een andere bondige samenvatting van de XMRV-presentaties: klik hier.

 

 


 

 

Contents of Volume 8 Suppl 1

 

15th International Conference on Human Retroviruses: HTLV and Related Viruses

Leuven and Gembloux, Belgium. 5-8 June 2011

Edited by Anne-Mieke Vandamme and Luc Willems

Meeting abstracts

 

 

Restricted infection of xenotropic murine leukemia virus-related virus in human lymphoid tissue.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1): A208. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A208.

Curriu M, Carrillo J, Massanella M, Garcia E, Clotet B, Blanco J, Cabrera C.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a208.pdf

 

Absence of xenotropic murine leukaemia virus-related virus in Danish patients with multiple sclerosis.

Retrovirology 2011 8(Suppl 1):A213. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A213.

Maric R, Pedersen FS, Kjeldbjerg A, Moeller-Larsen A, Bahrami S, Brudek T,Petersen T, Christensen T.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a213.pdf

 

Heme oxygenase-1 activation inhibits XMRV pathogenesis and carcinogenesis in prostate cancer cells.

Retrovirology 2011 8(Suppl 1):A218. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A218.

Dhawan S.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a218.pdf

 

XMRV replicates preferentially in mucosal sites in vivo: Relevance to XMRV transmission?

Retrovirology 2011 8(Suppl 1):A219. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A219.

Villinger F, Das Gupta J, Onlamoon N, Molinaro R, Suppiah S, Sharma P, Ro≠gers K, Gaughan C, Klein E, Qiu X, Schochetman G, Hackett J, Silverman RH.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a219.pdf

 

A prototype RT-PCR assay for detection of XMRV in multiple human sample types.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A220. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A220.

Tang N, Frank A, Kowal R, Leckie G, Hackett J, Simmons G, Busch M, Abravaya K.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a220.pdf

 

Immune correlates of XMRV infection.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A221. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A221.

Lombardi V, Goetz D, Pfost M, Puccinelli C, Mikovits J.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a221.pdf

 

Prevalence of XMRV in blood donors, HTLV and HIV cohorts.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A222. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A222.

Qiu X, Swanson P, Tang N, Leckie GW, Devare S, Schochetman G, Hackett J.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a222.pdf

 

The effects of XMRV gene expression on the mouse prostate.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A223. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A223.

Rauch D, Bokhari S, Harding J, Ratner L.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a223.pdf

 

XMRV: usage of receptors and potential co-receptors.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A224. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A224.

Setty MKHG, Devadas K, Viswanath R, Ravichandran V, Tang S, Wood O, Gaddam DS, Lee S, Hewlett IK.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a224.pdf

 

Cell line tropism and replication of XMRV.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A225. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A225.

Devadas K, Setty MKHG, Viswanath R, Gaddam DS, Wood O, Tang S, Zhao J, Wang X, Ravichandran V, Lee S, Hewlett IK.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a225.pdf

 

Structure of the xenotropic murine leukaemia virus-related virus matrix protein.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A227. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A227.

Doleěal M, PichovŠ I, Ruml T, Hrabal R, RumlovŠ M.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a227.pdf

 

Development of XMRV producing B cell lines from lymphomas from patients with chronic fatigue syndrome.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A230. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A230.

Ruscetti F, Lombardi VC, Snyderman M, Bertolette D, Jones KS, Mikovits JA.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a230.pdf

 

Multi-laboratory evaluations of XMRV nucleic acid detection assays.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A231. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A231.

Simmons G, Coffin JM, Hewlett IK, Lo S-C, Mikovits JA, Switzer WM, Linnen JM, Ruscetti F, Glynn SA, Busch MP.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a231.pdf

 

Serologic and PCR testing of persons with chronic fatigue syndrome in the United States shows no association with xenotropic or polytropic murine leukemia virus-related virus.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A232. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A232.

M Switzer WM, Jia H, Zheng H, Tang S, Garcia RA, Satterfield BC.

http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-8-s1-a232.pdf

 

Detection of MLV-like gag sequences in blood samples from a New York state CFS cohort.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A234. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A234.

Hanson MR, Lee LL, Lin L, Bell DE, Ruppert D, Bell DS.

http://www.retrovirology.com/content/8/S1/A234

 

Murine leukemia viruses (MuLV) and Xenotropic MuLV-related viruses exhibit inter-tropic complex recombination patterns.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A235. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A235.

Prosperi MCF, Switzer WM, Heneine W, Salemi M.

http://www.retrovirology.com/content/8/S1/A235

 

XMRV infection in human diseases.

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1): A238. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A238.

Erlwein O, Robinson MJ, Kaye A, McClure MO, Walker MM, Patel A, Kim W-J, Uiprasertkul M, Gopalakrishnan G, Kimura T, Naresh K.

http://www.retrovirology.com/content/8/S1/A238

 

Human infection or lab artifact: will the real XMRV please stand up?

Retrovirology 2011, 8(Suppl 1):A241. doi:10.1186/1742-4690-8-S1-A241.

Silverman RH.

http://www.retrovirology.com/content/8/S1/A241