Reaktie

van Lo, Alter en kollega's

op kritiek

McClure en kollega's

en Martin

 

 

 

 


 

 

 

Lo, Alter en kollega's reageren in PNAS op de kritiek van McClure en kollega's en John Martin.

 

 


 

De hoofdrol van Myra McClure in het ME/CVS-"debat" is zeer opmerkelijk,

omdat zij meermalen expliciet heeft aangegeven zich nooit meer met ME/CVS bezig te houden,

bijv. dat niemand op de wereld haar kon overtuigen verder onderzoek te doen naar ME/CVS

en dat de XMRV-Erlwein-Wessely studie haar laatste artikel over ME/CVS zou zijn,

omdat ze volgens eigen zeggen bergen haatmail ontving (klik hier),

maar is bijna niet uit de media weg te slaan om haar argumenten gepassioneerd uit te dragen.

 

Een paar voorbeelden:

 

Let's be clear: This is another virus. They [Lo et alter] did not confirm [Mikovits's] results,"

says retrovirologist Myra McClure of ICL, a co-author of one of the four negative studies.

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/08/second-paper-supports-viral-link.html

 

We are confident that our results show

there is no link between XMRV and Chronic Fatigue Syndrome, at least in the UK.

http://www.scientistlive.com/European-Science-News/Biotechnology/New_virus_is_not_linked_to_chronic_fatigue_syndrome/23893

 

 


 

Weerwoord van Lo, Komaroff, Alter en kollega’s:

 

 

Reply to Erlwein et al. and Martin:

On detection of murine leukemia virus-related virus gene sequences

in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors.

PPNAS published ahead of print September 30, 2010. doi:10.1073/pnas.1012780107.

Shyh-Ching Lo, Natalia Pripuzova, Bingjie Li, Anthony L. Komaroff, Guo-Chiuan Hung, Richard Wang, and Harvey J. Alter.

 

 

op kritiek McClure, Erlwein en kollega’s en Martin:

 

 

Chronic fatigue syndrome:

Xenotropic murine leukemia virus-related virus, murine leukemia virus, both, or neither?

PNAS published ahead of print September 30, 2010. doi:10.1073/pnas.1012441107.

Otto Erlwein, Steve Kaye, Mark Robinson, and Myra McClure.

 

 

 

Possible widespread low-level occurrence of murine leukemia virus-related gene sequences in humans.

PNAS published ahead of print September 30, 2010. doi:10.1073/pnas.1012930107.

W. John Martin.

 

 

naar aanleiding van:

 

 

Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors.

Published online before print August 23, 2010. doi: 10.1073/pnas.1006901107.

Shyh-Ching Lo, Natalia Pripuzova, Bingjie Li, Anthony L. Komaroff, Guo-Chiuan Hung, Richard Wang, and Harvey J. Alter.

 

 

 

 

 

 

T.a.v. kontaminatie/vervuiling met genetisch materiaal van muizen.

 

De auteurs zijn zich bewust van het feit dat polymerase (het enzym dat, in aanwezigheid van de primer, de vermenigvuldiging van genetisch materiaal: polymerase ketting-reaktie in gang zet)

mogelijk met genetisch materiaal van muis vervuild zou kunnen zijn.

 

De tegenargumenten van de auteurs op de kritiek van mogelijke vervuiling:

  1. De PCR-produkten van 300 gezonde proefpersonen waren niet positief.
  2. Het onderzoeksysteem, en met name de polymerase, zijn zeer regelmatig getest
  3. m.b.v. genetisch materiaal van de mitochondria van muizen.

 

T.a.v. het feit dat test bij "negatieve" monsters soms toch licht "positief" reageerde.

 

De auteurs stellen dat zij uiteindelijk gekozen hebben de test met de hoogste gevoeligheid (sensitiviteit). Daardoor kunnen monsters als "negatief" beoordeeld, terwijl zij toch positief zijn.

[Dit zou beteken dat er nog meer positieven zijn, ook onder gezonde proefpersonen, FT].

In dat geval geeft de test een kwantitatief verschil aan (hoeveelheid), geen kwalitatief verschil.

 

 

T.a.v. de kritiek dat verschillende primers gebruikt zouden zijn.

 

Volgens de auteurs berust dit op een misverstand.

 

 

T.a.v. de genetische variatie van de polytrope MLV-virussen en verschil met XMRV.

 

De auteurs stellen dat er zeer grote genetisch overeenkomst is tussen verschillende polytrope MLV-virussen en xenotrope MLV-virussen (XMRV). [Polytroop: in staat zowel man én muis te infekteren, xenotroop: alleen in staat de mens te infekteren FT]. In strijd met uitlatingen van McClure stellen zij dat hun resultaten stroken met de bevindingen van Lombardi et al.

 

Our finding of a genetically more diverse group of polytropic MLV-related viruses in many patients with CFS and some healthy blood donors is compatible with the earlier report of finding an xenotropic MLV-related virus (XMRV) by Lombardi et al.

 

Eerder stelden zij in hun oorspronkelijke artikel:

 

Why have other studies come to different conclusions?

Although we find evidence of a broader group of MLV-related viruses, rather than just XMRV, in patients with CFS and healthy blood donors, our results clearly support the central argument by Lombardi et al. (3) that MLV-related viruses are associated with CFS and are present in some blood donors.

 

Belangrijker, de auteurs stellen dat de monsters van Lombardi en kollega’s bij nader onderzoek door Ruscetti en kollega’s aanzienlijk meer genetische variaties te zien gaven, dat die variaties sterk op die van polytrope MLVs lijken en dat er waarschijnlijk sprake is van een grote cross-reaction tussen XMRV en polytrope MLVs (testen reageren op aanwezigheid van XMRV én MLV).

 

… Ruscetti and coworkers (5) recently sequenced more amplicons and isolates from the patients in the original report by Lombardi et al. (4) and also found considerable gag gene sequence variability and found many sequences more closely related to polytropic MLVs (5).

 

 

T.a.v. de door McClure en kollega’s veronderstelde hoge concentraties van het virus.

 

De auteurs stellen dat de berekening van McClure et al. (1 op 50-80 cellen geďnfekteerd)

op een misverstand berust en dat bij positieve monsters het viruskopie in 1 op de 400-4.000 cellen aanwezig is, zoals zij ook in het oorspronkelijke artikel gemeld hebben,.

 

 

T.a.v. het feit dat er volgens McClure et al. geen afweerresponse te zien is

 

Lo et al. geven aan dat bij later onderzoek, in samenwerking met het National Cancer Institute, een afweerresponse geconstateerd werd bij de meeste mensen bij wie genetisch materiaal van XMRV/MLV aangetroffen (gag: groepsspecifiek antigeen) werd en dat bij de meeste PCR-negatieve gevallen die afweerresponse afwezig was.

 

Our recent collaborative studies with a National Cancer Institute group have shown that we can detect antibodies in most patients with CFS with positive gag sequences and not in most PCR-negative subjects; studies on virus isolation are presently in progress.

 

[Die afweerresponse werd overigens ook al door Lombardi et al. aangetoond, FT]

 

These results are consistent with the hypothesis that CFS patients mount a specific immune response to XMRV.