ME/CVS

in de VS erkend

als medische grond

voor arbeidsongeschiktheid.

 

 

 

 


 

In de VS is ME/CVS eindelijk erkend als medische grond voor arbeidsongeschiktheid.

 

De mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid kan m.b.v. tilt table testen (orthostatische intole-rantie), (dubbele) fietstesten (inspanningsintolerantie), NMRI scans etc. geobjektiveerd worden.

 

Voor een uitgebreide toelichting, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 

 

Volgens onze Gezondheidsraad hebben de genoemde testen weinig waarde: klik hier (blz. 46).