Inspectie Werk en Inkomen:

 

Keuringen UWV

van mensen met ME/CVS

in grote lijnen in orde....

 

 

 

 


 

Volgens een onderzoek van de Inspektie Werk en Inkomen zijn de

WIA-/WAO-/WAjong-keuringen van ME/CVS-patiŽnten bij het UWV in grote lijnen in orde...

 

En de Kerstman bestaat volgens de Inspektie Werk en Inkomen waarschijnlijk ook!

 

 

Voor een officiele reaktie van de Steungroep (persbericht), klik op onderstaand logo:

 

 

 


 

 

IWI: Keuringen UWV van mensen met CVS in grote lijnen in orde

 

 

De manier waarop UWV mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) keurt, is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met wat binnen de verzekeringsgeneeskunde gebruikelijk is. Het aantal klachten en bezwaar- en beroepszaken over deze keuringen is gemiddeld niet hoger dan bij andere arbeidsgeneeskundige keuringen. Ook de uitkomsten van deze procedures wijken niet af van het gemiddelde.

 

In de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over de manier waarop UWV mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) keurt. Daarop heeft de minister van SZW de Inspectie Werk en Inkomen gevraagd hiernaar onderzoek te doen. IWI deed onder meer onderzoek op verschillende UWV-kantoren en sprak met deskundigen onder wie keuringsartsen, cliŽnten van UWV en vertegenwoordigers van patiŽntenorganisaties.

 

Bij het onderzoek stond de verzekeringsgeneeskundige kant centraal. Het is moeilijk om te beoordelen in hoeverre iemand met chronische vermoeid≠heids≠klachten in staat is om te werken. Bij zo'n beoordeling gaat het om een individuele inschatting van mogelijkheden, toegesneden op de specifieke situatie van de individuele cliŽnt. Daarbij is enige ruimte voor verschillen in beoordeling onvermijdelijk. Om de kwaliteit en eenduidigheid van de keurin≠gen te waarborgen, moeten de keuringsartsen van UWV gebruikmaken van het protocol CVS. In een aantal gevallen mogen ze daar wel - mits goed on≠derbouwd - van afwijken. Zowel verzekeringsartsen als cliŽnten hebben kritiek op dit protocol.

 

IWI constateert dat er binnen UWV verschillen in opvatting bestaan over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het protocol CVS. Interne uitwisseling van werkwijzen en opvattingen tussen vestigingen kan er aan bijdragen deze verschillen te verkleinen. Verder kan een actualisering van het protocol CVS bijdragen aan een uniforme uitvoering.

 

persbericht IWI, 29 november 2010

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/11/29/R398.htm

 

 


 

 

 

Aanbieding aan Eerste Kamer van IWI-rapport 'Het chronisch vermoeidheidssyndroom'

 

Kamerstuk

29-11-2010 | SZW | PDF document | 1 pagina | 26 KB

Download

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt de Eerste Kamer een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over het rapport van de Inspectie Werk en inkomen (IWI) 'Het chronisch vermoeidheidssyndroom - De beoordeling door verzekeringsartsen'.

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Het chronisch vermoeidheidssyndroom - De beoordeling door verzekeringsartsen' en zijn oordeel daarover aan. Tijdens het Algemeen Overleg over Arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010 heeft de vorige minister van SZW uit het vorige kabinet de Kamer de toezegging gedaan, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) te vragen om te onderzoeken hoe de beoordeling door de verzekeringsartsen bij de diagnose ME/CVS met toepassing van het verzekeringsgeneeskundige protocol CVS plaatsvindt.

 

Een afschrift van deze brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

 

 

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom - De beoordeling door verzekeringsartsen

 

Rapport

01-11-2010 | SZW | PDF document | 76 pagina's | 2,2 MB

Download