Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Twisk/Maes:

ME/CVS:

Diagnose, behandeling en werkhervatting -

Een biologische visie (artikel)

 

 

 

 


 

 

 

In Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde reageren Maes en Twisk op

twee artikelen van het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid (NKCV):

 

Het chronische vermoeidheidssyndroom: diagnostiek en behandelingsmogelijkheden.

Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd. 2011; 19(3): 112-115.

doi: 10.1007/s12498-011-0060-5.

Bleijenberg G, Gulden JWJ van der, Knoop H.

 

en

 

Het chronische vermoeidheidssyndroom: aandacht voor werk en werkhervatting.

Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd2011; 19(3): 116-119.

doi: 10.1007/s12498-011-0061-4.

Knoop H, Bleijenberg G, van der Gulden JWJ.

 

 

waarin de "evidence based succesclaim" voor CGT/GET ten tonele gevoerd wordt om

verzekerings- en bedrijfsartsen te overtuigen van het feit dat een grote groep CVS-patiŽnten

na "gedragsverandering" (m.b.v. CGT), bijvoorbeeld "minder aandacht voor lichamelijke sensaties" en graduele activiteitenopbouw (m.b.v. GET), kunnen herstellen en re-integreren.

 

Maes en ondergetekende stellen dat het NKCV mensen met (invaliderende) chronische vermoeidheid onderzoekt en gťťn uitspraken kan doen over CVS, laat staan over ME.

 

Bovendien stellen wij

dat het (bio)psychosociale verklaringsmodel van het NKCV aantoonbaar onjuist is,

dat een biologisch verklaringsmodel kenmerkende klachten veel beter kan verklaren,

dat CGT/GET een negatieve uitwerking heeft op veel CVS-patiŽnten,

omdat GET de onderliggende biologische afwijkingen verder doet versterken, en

dat ME/CVS niets met "herstelbelemmerende cognities" te maken heeft.

 

 

Knoop, van der Gulden en Bleijenberg stellen in het repliek namens het NKCV dat:

 1. het NKCV geen eigen definitie van/kriteria voor CVS hanteert.
 2. 'onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij CVS nog geen bruikbare aanknopingspunten voor diagnostiek en behandeling heeft opgeleverd',
 3. het door ons geschetste model geen empirische onderbouwing heeft en

  "ons" biologische model CVS-patiŽnten de boodschap geeft dat zij 'een chronische lichamelijke aandoening hebben zonder perspectief op effectieve behandeling'.

 4. bewezen is dat 'gedragsmatige interventies' (CGT en GET) effectief zijn.
 5. CGT/GET veilig is en
 6. patiŽnten hiervan op de hoogte gesteld moeten worden, en

 7. CGT geen wondermiddel is,
 8. wij niet zouden moeten goochelen met cijfers en

  het merendeel van de CVS-patiŽnten gebaat is bij CGT/GET en

  een deel van die patiŽnten zelfs volledig herstelt.

 


 

ME/CVS: Diagnose, behandeling en werkhervatting - Een biologische visie.

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2011. 19(7): 292-293.

Twisk FNM, Maes M.