Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

The Wizard of Oz

 

 

 

 


 

 

 

 

'THE WIZARD OF OZ'

 

Ik heb lang gezwegen. Bepaalde jaren uit onwetendheid, bepaalde jaren uit desillusie. Uiteindelijk ga je door indoctrinatie vanwege bepaalde artsen of mensen uit je omgeving ook nog aan jezelf twijfelen. Een soort van tragische berusting omdat er maar geen oplossing kwam vanuit medische hoek. Maar ik kan en zal niet langer zwijgen en toekijken. Ons leven als patiŽnt tikt voorbij, jaar na jaar, en wij, samen met vele miljoenen andere zieken wereldwijd, blijven ernstig ziek, met een ernstig verlaagde gemiddelde levensverwachting en armzalige slechte levenskwaliteit en gezondheidszorg ten gevolge van een in principe te behandelen ziekte. Het zaakje stinkt. Het stinkt zelfs hťťl erg.

 

Regelmatig zal ik hier mijn licht laten schijnen over zaken die ons als patiŽnt en in een breder opzicht de hele maatschappij aanbelangen, en ik wil daar graag met jullie van gedachte over wisselen.

 

Dit alles nav de inzichtelijke artikels van medisch journalist Dhr. Marc Van Impe, bepaalde actuele gevallen van perscensuur, het voortdurende en hardnekkige gelobby en gespin vanwege de rokkendragers van de psychiatrische ME 'school' naar politieke beleidsmakers en hun maar al te vaak eenzijdig geÔnformeerde politieke raadgevers toe, en de op wetenschappelijk vlak veelal bedenkelijke en snel-snel uitgevoerde "tegenonderzoeken" van diezelfde lobby -opgeschrikt als ze waren door de wetenschappelijke bekendmaking van het XMRV retrovirus aangetroffen in het bloed van een grote meerderheid van de ME/CVS patiŽnten in 2009 (oorspronkelijke 'Science' artikel), Ťn niet te vergeten de aanvullende gepubliceerde onderzoeken die de eerdere resultaten niet enkel bevestigden, maar duidelijk maakten dat de zaken nog veel erger zijn (of moeten we zeggen: beter, met het oog op de onvermijdelijke doorbraken in effectieve behandeling) dan we al dachten.

 

En laten we vooral ook de komende studies niet vergeten, die zijn nog het belangrijkst.

 

Ik geloof in een primair biomedische/biochemische aanpak van ME, een evidence-based wetenschappelijke aanpak (bestaat er overigens een non-evidence based aanpak die geloofwaardig is?), omdat dit de enige aanpak is die niet alleen tot echt tastbare resultaten leidt, maar ook tot de preventie van komende generaties zieken zal leiden. Niemand met gezond verstand ziet nog heil in de oude recepten van de psychiatrische lobby, behalve de lobby zelf en haar broodheren. Van die boeren wil ik geen eieren meer!

 

Als we het over zieke ME patiŽnten hebben, dan gaat het hier om vele miljoenen mensen wereldwijd. Mensen die men compleet in de kou heeft laten staan. Radeloze ouders met hun zieke kinderen. Beloftevolle jonge mensen die gekortwiekt worden in wat de fleur van hun leven had moeten zijn. Hoe kan je daar als normaal mens ongevoelig voor blijven?

 

De psycho-lobby voert aan dat de biomedische aanpak mensen zieker maakt, zonder dit overigens ernstig te staven, maar soit. Ik wil hier toch even op ingaan.

 

Zullen er binnen de biomedische aanpak menselijke fouten gemaakt worden en zijn er reeds fouten gemaakt in het verleden in de individuele behandelingen? Wel, zolang mensen niet vervangen worden door onfeilbare robotten, kan niets uitgesloten worden. Trial and error, dat gaat altijd zo in de wetenschap, en op de eerste plaats in elke actieve en aan voortdurende evolutie onderhevige wetenschap. Maar het is tenminste nog objectieve WETENSCHAP, en geen slap gefilosofeer vanwege ťťn of andere verveelde psychiater die zelf geen state-of-the-art onderzoeken laat uitvoeren of publiceert, en maar al te vaak vaak geen interesse heeft in het op de hoogte blijven over de baanbrekende onderzoeken van prominente collega's in de andere disciplines van de medische wetenschap.

 

Als er bepaalde behandelingsfouten gemaakt zijn in het verleden binnen de wetenschappelijke benadering, mag men niet de denkfout maken om het kind met het badwater dan maar ineens weg te gooien, maw: het is niet omdat een ineffectieve behandeling kan voorkomen, dat men plots geen wetenschappelijk onderzoek meer moet doen.

 

Ik ben niet zomaar tot die conclusie gekomen. Het is een conclusie bereikt doorheen vele jaren persoonlijke ervaring, en langsheen veel verschillende paden en artsen, en ook door steeds mťťr en mťťr feiten te weten te komen, druppelsgewijs, zaken die jarenlang toch veelal verborgen zijn gebleven voor de gemiddelde patiŽnt. De patiŽnt, uitgeput en aan ernstige pijnen en neurocognitieve/endocrinologische en immunologische afwijkingen lijdend, die ofwel de evoluties niet meer kon volgen door ziekte, ofwel zo gedesillusioneerd was geraakt door het uitblijven van een positief signaal vanwege de overheid en haar door belastingsgeld gefinancierde diensten, dat hij/zij er de brui aan gegeven heeft, mentaal verslagen en fysiek uitgebuit. En er zijn de mensen die de twee situaties meegemaakt hebben. Ik hoor bij deze laatste categorie.

 

De tegenstanders van deze wetenschappelijk gefundeerde aanpak binnen de artsengemeenschap hebben er alle belang bij dat zo weinig mogelijk mensen, patiŽnten, zelf informatie gaan verifiŽren. Als je invalide bent, dreig je immers zonder inkomen te vallen, omdat je gestraft dient te worden voor je speurwerk, vindt men. Je wordt bestempeld als hypochonder of als iemand die aan "zelfdiagnose" doet. Informatie inwinnen staat dus gelijk met zelfdiagnose. Kritisch nadenken wordt afgestraft, bijvoorbeeld door controleartsen.

 

Kennen jullie het verhaal nog van "The Wizard Of Oz"? The Wizard, in feite een oplichter, kan slechts zijn macht blijven behouden zolang zijn onderdanen zijn ware toedracht niet kennen, maw zolang het gordijn waarachter The Wizard zich bevindt, niet wordt opengetrokken. Kennis is immers macht en dus moet en zal de kennis in handen blijven van The Wizard. Kijk naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Of zoals Bob Marley zong "you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time" (uit "Get Up, Stand Up").

 

De lyric gaat verder: "So now we see the light (what you gonna do?),

We gonna stand up for our rights!"

 

Of The Who met "Won't Get Fooled Again".

 

Will We Be Fooled Again ?

 

All vele jaren hoor ik dezelfde, ondertussen afgezaagde verhaaltjes als zouden specialisten als Prof. De Meirleir en Prof. M. Maes puur op eigen geldgewin uit zijn, dubieuze belangen hebben, en onwetenschappelijk tewerk gaan ten koste van de patiŽnten. Ik heb hier serieuze bedenkingen bij.

 

Het is net de psychiatrische lobby (psychiaters en de satellieten -bepaalde zelfverklaarde ME specialisten die errond draaien en mee uit het vetpotje eten: kassa !) die de onoverzichtelijk grote financiŽle belangen te verdedigen hebben, en er alle belang bij hebben dat alles 'status quo' blijft, en dat deze wellicht besmettelijke ziekte zich verder verspreidt. Het zijn harde woorden, maar ze vertegenwoordigen jammer genoeg de waarheid. Het is een miljardenindustrie, de verzekeringssector alleen al. Marc Van Impe schreef eerder al een ontluisterend artikel over deze kwestie, zie het document opgenomen in de mevl groep. De roots, juiste identiteit en drijfveren van deze specifieke psychiatrische lobby, de criminele belangenvermenging, het gespin..

 

Als patiŽnt die zelf inwendig maar al te goed voelt hoe de vork in de steel zit, kan je niet anders dan hier diep verontwaardigd en geschokt over zijn. Het is een diepmenselijke verontwaardiging die vťťl dieper gaat als deze van een andere actievoerder. Omdat het letterlijk en direct om jouw leven gaat, en niet om ťťn of ander politiek of religieus idee.