Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Badham en Hutchinson:

eenvoudige testen

objectiveren

visuele symptomen

in ME en CVS.

 

 

 

 


 

 

 

Onlangs verscheen een zeer interessante studie van de hand van Badham en Hutchonsin.

 

Zij vergeleken op objectieve wijze de prestaties (snelheid en juistheid) van

20 ME/CVS-patiŽnten en vergelijkbare gezonde mensen, als het gaat om:

 • prosaccades: "het probleem onder ogen zien" (daar zijn patiŽnten gelukkig nog redelijk goed in),
 • antisaccades: "het wegkijken van het probleem" (daar zijn politici meestal erg goed in), en
 • smooth pursuit: "het vloeiend volgen van een doel" (daar zijn patiŽnten inderdaad erg slecht in).

Alvorens de gezonde en ongezonde "proefkonijnen" aan de opdrachten onderworpen werden,

werd objectief vastgesteld of er grote verschillen waren tussen de proefpersonen,

t.a.v. cognitieve prestaties aan de hand van de Digit Symbol Substitution Task

(waarbij dezelfde cijfers telkens door telkens hetzelfde symbool vervangen moeten worden), en

t.a.v. het "zicht" met behulp van de Freiburg Vision Test (die U zelf kunt proberen op deze pagina).

 

Daarna werden de oogbewegingen van ME/CVS-patiŽnten en gezonde proefpersonen onderzocht.

De onderzoekers volgden de ogen terwijl de proefpersonen opdrachten uitvoerden (eye tracking).

 

 

De deelnemers werden onderworpen aan prosaccade/antisaccade-testen en de smooth pursuit-test.

 

Een saccade is een snelle beweging van de ogen met als doel een nieuw fixatiepunt te vinden. Een prosaccade is een oogsprong naar het doel, een antisaccade een oogsprong in tegengestelde richting.

De testen op dit gebied zijn bedoeld om te kijken of iemand een doel snel/juist kan vinden/negeren.

 

 

Bij de smooth pursuit-test wordt de proefpersoon gevraagd een bewegend doel te blijven volgen.

 

 

Kort samengevat luiden de conclusies van het onderzoek als volgt:

 • kijkend naar het aantal oogbewegingen in de juiste richting, de snelheid van reageren en de afwijking van het doel, zijn de prestaties van ME/CVS-patiŽnten op de prosaccade-test
 • weliswaar iets minder dan die van gezonde proefpersonen, maar wijken ze niet significant af.

 • als we de afwijking van het doel in ogenschouw nemen zijn de prestaties van ME/CVS-
 • patiŽnten bij de antisaccade-test beduidend slechter dan die van gezonde proefpersonen.

 • patiŽnten scoren beduidend minder bij de smooth pursuit-test (snelheid van de
 • oogbeweging vs snelheid van het doel, juiste oogpositie, corrigerende oogbewegingen).

 • de prestaties van patienten nemen af per smooth pursuit-test, bij gezonde proefpersonen niet.
 • de (mindere) prestaties van ME/CVS-patiŽnten hangen samen ("correleren") met de leeftijd,
 • terwijl dit bij gezonde deelnemers niet het geval was, hetgeen de impact van ME/CVS illustreert!

De bovenstaande oogtesten, vooral de antisaccadetest en de smooth pursuit-test,

vormen, naast dubbele fietstesten, orthostatische intolerantietesten, visuele waarnemingstesten, etc.

een goed middel om "vage" klachten objectiveren en "ongelovigen" met feiten te confronteren.

 

 


 

 

Characterising eye movement dysfunction in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013 Aug 6. doi: 10.1007/s00417-013-2431-3.

Badham SP, Hutchinson CV.

 

 

 

Abstract

 

BACKGROUND:

 

People who suffer from myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)

often report that their eye movements are sluggish and

that they have difficulties tracking moving objects.

 

However, descriptions of these visual problems

are based solely on patients' self-reports of their subjective visual experiences, and

there is a distinct lack of empirical evidence to objectively verify their claims.

 

This paper presents the first experimental research

to objectively examine eye movements in those suffering from ME/CFS.

 

 

METHODS:

 

Patients were assessed for ME/CFS symptoms and

were compared to age, gender, and education matched controls

for their ability to generate saccades and smooth pursuit eye movements.

 

 

RESULTS:

 

Patients and controls exhibited

similar error rates and saccade latencies (response times) on prosaccade and antisaccade tasks.

 

Patients showed relatively intact ability to accurately fixate the target (prosaccades),

but were impaired

when required to focus accurately in a specific position opposite the target (antisaccades).

 

Patients were most markedly impaired

when required to direct their gaze as closely as possible to a smoothly moving target (smooth pursuit).

 

 

CONCLUSIONS:

 

It is hypothesised that the effects of ME/CFS

can be overcome briefly for completion of saccades,

but that continuous pursuit activity (accurately tracking a moving object),

even for a short time period,

highlights dysfunctional eye movement behaviour in ME/CFS patients.

 

Future smooth pursuit research may elucidate and improve diagnosis of ME/CFS.

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918092

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00417-013-2431-3