Studie dr. L.A. Jason

 

de juistheid van het verklaringsmodel van Nijmegen

(fundament onder gedrags-en-oefentherapie CGT/GET).

 

 

 


 

Achtergrondinformatie:

 

Het Vercoulen-model (dat door het Expertisecentrum CVS Nijmegen als uitgedragen wordt als

DE VERKLARING VOOR CVS) is onder meer gebaseerd op de volgende veronderstellingen:

  • CVS-patiŽnten zijn onvoldoende gemotiveerd zijn voor inspanningen of herstel en
  • CVS-patiŽnten zijn gefixeerd op hun symptomen.

 


 

Hoe zit het Vercoulen-model er eigenlijk uit?

 

 

In zijn algemeenheid

(parameters en samenhang: omdat-daarom-relaties) ziet het Vercoulen-model er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek toegepast op bijv. ME-patiŽnten

(negatieve invulling van de parameters) ziet het er Vercoulen-model als volgt uit:

 

 

 

 

 

Volg de pijlen.

 

Voorbeeld:

 

OMDAT de patiŽnt van mening is dat zijn ziekte (alleen) een fysieke oorzaak heeft,

spant hij zich lichamelijk zeer weinig (of juist veel te veel) in

 

OMDAT hij zich zich lichamelijk zeer weinig (of juist veel te veel) inspant,

DAAROM ervaart hij zijn funktionele beperkingen als gevolg van de klachten.

 

et cetera

 

 

 


 

Doel:

 

De studie had tot doel de geldigheid (toepasbaarheid) van dit model te onderzoeken.

Omdat het Vercoulen-model aan de basis ligt van CBT/GET, is die "juistheid" essentieel!

 

Aanpak:

 

Uit de omgeving van Chicago (VS) werden mensen geselekteerd (fase 1).

De mogelijke proefpersonen werden daarna psychisch beoordeeld (fase 2).

Vervolgens werden de proefpersonen met CVS-achtige klachten en

de mensen uit de kontrolegroep (gezonde personen) medisch beoordeeld (fase 3).

 

De proefpersonen (166 patiŽnten) werden in vijf groepen onderverdeeld:

1 Mensen met CVS (1994-kriteria): 32     = 19%
2 Mensen met chronische vermoeidheid met een psychische oorzaak 33 = 20%
3 Mensen met chronische vermoeidheid met een medische oorzaak 33 = 20%
4 Mensen met chronische vermoeidheid als gevolg van mishandeling 23 = 14%
5 Mensen met onverklaarbare (idiopatische) chronische vermoeidheid 45 = 27%

 

 

Opmerking:

 

Slechts 19% van de mensen met CVS-achtige klachten voldoet aan de, op zich al niet zo strenge, 1994-kriteria. Maar liefst 81% heeft last van ďchronische vermoeidheidĒ met andere oorzaken.

 

Voor elk van de zes groepen (5 groepen patiŽnten en de kontrolegroep) werd m.b.v. statistische methoden bepaald of het Nijmegen-model voor die groep patiŽnten van toepassing is (fase 4).

 

 

Resultaten:

 

 

 

 

 


 

Het Vercoulen-model is dus uitsluitend van toepassing op

mensen met chronische vermoeidheid met psychische oorzaken.

 

Voor "CVS-patiŽnten" is het Nijmegen-model niet van toepassing.

 

 


 

 

Konklusie:

 

Er zijn essentiŽle en aantoonbare verschillen tussen CVS (ME) en mensen met chronische vermoeid-heid met psychische oorzaken, hetgeen van belang is voor ďverklaringsmodellenĒ en therapieŽn.

 

 

 

bron:

 

A population-based study of chronic fatigue syndrome (CFS) experienced in differing patient groups: An effort to replicate Vercoulen et al.'s model of CFS

Journal of Mental Health, Volume 14, Number 3, June 2005, pp. 277-289.

S Song, LA Jason.