Evaluatierapport

CVS-referentiecentra BelgiŽ:

 

CGT/GET is niet effektief,

maar toch ...

met deze "behandeling" doorgaan!

 

 

 

 


 

Onlangs verscheen het langverwachte evaluatierapport van de referentiecentra in BelgiŽ.

Zoals al uit antwoorden van Minister Demotte op mondelinge kamervragen bleek: klik hier.

zijn zowel de bereikte resultaten als de "omzetcijfers" van de referentiecentra dramatisch.

 

Maar ja, dat was voor de meeste ME-patiŽnten natuurlijk niet echt verwonderlijk.

 

Mededeling RIZIV: klik hier.

Evaluatierapport: klik hier.

 

 


 

De belangrijkste konklusies staan op bladzijde 56 in enkele zinnen samengevat:

 

 

IV BESPREKING VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS MET BETREKKING

  TOT DE WERKING VAN DE REFERENTIECENTRA VOOR VOLWASSEN CVS-PATIňNTEN

 

3. Effecten van de specifieke interdisciplinaire revalidatie

 

3.8. Globale bespreking van de outcome van de specifieke interdisciplinaire revalidatie

 

Het effect van de revalidatie op de verschillende outcomeparameters is wisselend.

 

Enerzijds zijn er statistisch significante verbeteringen van

(1) de CVS-klachten (voor zover ze gemeten zijn vůůr en nŠ de revalidatie) *1;

(2) van de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit *2; en

(3) van de niveauís van psychisch en fysiek functioneren *3.

 

Anderzijds worden deze positieve resultaten niet weerspiegeld door

een verbeterde inspanningscapaciteit *4 en beroepsmatig functioneren *5.

 

 


 

Eerst wat betreft het goede nieuws.

Dat blijkt toch niet zo goed te zijn als men zelf aangeeft.

 

*1 Uit de cijfers, bladzijde 51-52, blijkt dat

    op grond van de inschatting van de patiŽnt zelf t.a.v. een aantal CVS-klachten:

  • een verbetering gerapporteerd wordt door 50-60%  van de patiŽnten en
  • een verslechtering door 25-30% van de patiŽnten.

 

*2 De resultaten zijn ook hier tegen elkaar weggemiddeld:

  • 48% rapporteert een verbetering en
  • 30% een verslechtering.

 

*3 Ook hier zijn de resultaten van de ďgoedenĒ en de ďslechtenĒ tegen elkaar weggestreept:

  • 45-60% rapporteert zelf een verbetering en
  • 30-35% een verslechtering aangeeft op
  • ťťn of meer aspekten van psychisch en fysiek funktioneren.

 

Daarbij moet ook nog bedenken dat niet alleen CVS-patiŽnten ĒbehandeldĒ werden,

maar ook mensen met klachten als gevolg van psychische problematiek.

 

 


 

Een het slechte nieuws dan?

Dat redeneer je gewoon weg!

 

*4

 

Een citaat:

 

Subjectief voelen de patiŽnten zich dus beter zonder dat deze verbetering blijkt uit de resultaten op de inspanningsproef. Vermoedelijk komt dit omdat de cardiorespiratoire inspanningscapaciteit bij CVS-patiŽnten geen goede parameter is om het effect van de revalidatie te evalueren.

 

 

*5

 

De resultaten m.b.t. revalidatie/arbeidsongeschiktheid zijn nog slechter dan men aangeeftÖ

 

Vůůr de revalidatie verrichten de patiŽnten betaalde beroepsactiviteiten gedurende gemiddeld 18,3% van een 38-uren-week. Uit de gegevens blijkt echter dat het gemiddelde percentage betaalde beroepsactiviteiten nog afneemt tot 14,9% op het einde van de revalidatie. 6% van de patiŽnten werkt meer dan vůůr de revalidatie, 10% minder. Voor 84% van de patiŽnten wijzigt het percentage betaalde beroepsactiviteiten niet.

 

 


 

 

Gezien de schrijnende situatie waarin ME/CVS-patiŽnten zich bevinden,

is het hoog tijd dat:

onafhankelijke onderzoekers in BelgiŽ, Nederland en andere landen

de loze beweringen, niet-onderbouwde aanpak en

de resultaten van de biopsychosociale school

aan een kritisch oordeel onderwerpen,

op basis van evidence-based kriteria,

waaraan men, zegt men althans, zoveel waarde hecht.

 

 

Zelfkritiek is de biopsychosociale school volledig vreemd (kritiek op patiŽnten niet),

Dus is zelfevaluatie niet voldoende, want.....

 

 

 

 

 

MEN LAAT DE KALKOEN

TOCH OOK NIET MEEBESLISSEN

OVER HET KERSTDINER!