Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Minister van Volksgezondheid van BelgiŽ Rudy Demotte:

 

De behandeling van de referentiecentra:

gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie(GET),

is niet effektief gebleken,

 

maar de soap gaat door:

een andere verpakking gaat wellicht wel succes opleveren...

 

 

 

 


 

 

bronnen uitspraken Minister Demotte:

 

 

 

 

Website Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1071.pdf

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/51/iC1071.html#12450

(blz. 34 en verder)

 

 

Het betreft hier een voorlopige versie,

maar aangezien het een letterlijk verslag betreft

mag men redelijkerwijs aannemen dat

de definitieve versie niet/nauwelijks zal afwijken.

 

 


 

Minister Demotte van Volksgezondheid in antwoord op de kamervragen van:

  • de heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • over "het chronisch vermoeidheidssyndroom" (nr. 12450)

  • mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en
  • Volksgezondheid over "het recent wetenschappelijk onderzoek

    met betrekking tot het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)" (nr. 12653)

 

 

   Deze behandelingen (kognitieve gedragstherapie en

   graduele oefentherapie) zijn geen curatieve behandelingen.

 

 

in gewoon Nederlands: genezen niet, zijn geen effektieve behandelingen.

 

 

 

   Anderzijds lijkt ze (bedoeld wordt de revalidatiebehandeling:

   (gedragstherapie/CBT en graduele oefentherapie/GET),

   gemiddeld genomen, geen effect te hebben

   op de cardiorespiratoire inspanningscapaciteit van de patiŽnten en

   op hun beroepsmatig functioneren.

 

 

 

 

   De resultaten zijn globaal dan ook minder goed dan verwacht.

 

 

 

Dus nu geeft de Belgische Minister van Volksgezondheid uiteindelijk

toe dat deze ďbehandelingenĒ (CGT en GET) niet tot genezing leiden.

Nu de Nederlandse Minister Hans Hoogervorst nog.

 

 

De harde "omzetcijfers" van de referentiecentra zijn dramatisch:

 

Normaal kunnen de centra (referentiecentra, FT)

jaarlijks binnen hun financieringsenveloppe (budget, FT)

samen 443 patiŽnten volledig ten laste nemen.

 

Oftewel 90 patiŽnten per referentiecentra per jaar.

Ongeveer net zoveel als prof. dr. de Meirleir in twee, drie dagen ziet...

 

 

En dan te bedenken dat dit niet alleen CVS-patiŽnten blijken te zijn:

 

In tegenstelling tot evidence based-publicaties, .....,

is de patiŽntenpopulatie van de centra ook minder gesecteerd.

De referentiecentra behandelen bijvoorbeeld

ook patiŽnten met comorbide, psychiatrische pathologieŽn.

 

 

Ondanks die harde konstateringen gaat Minister Rudy Demotte

door op de doodlopende ingeslagen weg. De vorm moet anders...

 

Toch roepen de minder goede resultaten de vraag op of

de behandeling, onder meer naar de vorm ervan, niet anders

moet worden verstrekt om betere resultaten te behalen.

Zouden er bijvoorbeeld niet meer individuele zittingen moeten worden verstrekt?

 

 

Dus

ondanks die hopeloze ďomzetcijfersĒ en

ondanks feit dat je moet erkennen dat mensen met CBT/GET niet genezen (sterker nog: tot geen enkele objektieve lichamelijke verbetering leiden), durven te beweren dat de VORM niet de juiste is.

 

Ook al verpak je het in fraaie doos met een lint erom, een drol blijft stinken...

 

 

Ondanks massaal wetenschappelijk onderzoek naar CVS

bestaat er nog geen causale behandeling voor deze aandoening.

 

Uit recente evidence based-communicatie blijkt ook dat het nog steeds

de enige behandelvormen zijn

waarvan is aangetoond dat CVS-patiŽnten er baat bij kunnen hebben.

 

 

Dus dan gaan we maar weer jokken...

 

 

Zie bijvoorbeeld

een recente studie van dr. Vermeulen (1, klik hier),

het patent van dr. Gow (2, klik hier) en

een recente overzichtsstudie van dr. Kerr (3, klik hier).

 

 

Citaten uit de studie van dr. Ruud Vermeulen (1):

 

Of the 99 patients investigated,

58 reported a decrease in the symptoms by the use of azithromycin.

 

The responders did not fully recover from CFS by azithromycin.

They improved only to an estimated maximum of 80% of the pre-morbid capacity.

 

There are two explanations for the improvement by azithromycin:

A reduction of bacterial load or the immune modulating effect of macrolides.

 

 

 

Citaten uit de overzichtsstudie van dr. Jonathan Kerr (3):

 

We recognise that the immune system

plays a crucial role in the pathogenesis of CFS....

 

Taken together, these findings suggest that

an underlying infection may be present in these individuals and

that the immune system is chronically activated in response.

 

It is likely that HPA axis dysfunction is not the cause of CFS,

but that it is secondary to the primary pathogenesis.

 

However,

infections are known to trigger and perpetuate the disease in many cases.

 

Therefore, one potentially valuable approach which has not yet been widely

adopted in the management of CFS patients is to exhaustively investigate such

patients in the hope of identifying evidence for a specific persistent infection.

 

There are many infectious agents which are known to trigger and perpetuate

CFS, and which have been or may be targetted with anti-microbial therapy.

 

There are sufficient infections whose association with CFS is prominent...

 

This approach [specifieke infekties bestrijden met antibiotika e.d.]

is standard in the management of patients with pyrexia of unknown origin (PUO),

often with good results.

 

So,

why is it such a barrier for us to apply these simple and universally accepted

practices to a disease in which infection frequently plays a major role?

 

 

 

 

Dus op drie gebieden kan "evidence-based" ontzettend veel gewonnen worden:

  • infekties bestrijden,
  • afweersysteem herstellen en
  • oxidatieve stress bestrijden.

 

Maar ja, gezien de huidige bemanning (70% niet-fysiologisch) van de referentiecentra (zie tabel hieronder) zullen ze die aanpak bewust niet kiezen.

Over evidence-based medicine gesproken....

 

 

 

 

UZ Leuven

UZ

Ant-

werpen

UZ

Gent

UCL(1)

 

AZ

VUB(2)

Totaal

Gegevens met betrekking tot

de equipes van referentiecentra

 

 

 

 

 

 

Aantal personeelsleden

per centrum

(aantal VTE)

4,20

4,00

4,01

6,05

1,75

20,01 (FT)

Aantal fysische geneesheren dat deel uitmaakt

van de equipe

1

1

1

2

1

6 (FT)

 

 

 

Bovenstaande tabel is afkomstig uit:

 

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden

 

Vraag nr. 748

van mevrouw Annemie Turtelboom van 10 mei 2006 (N.)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

16 - 10 - 2006

2007, 5e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE

DO 2005200608029

 

 

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/51/51K0139.pdf