Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Ron Davies

en vooraanstaande collega's

slaan hard op de politieke trom...

 

 

 

 


 

 

 

Dr. Ronald (Ron) Davis, expert in de genetica en vader van Whitney Dafoe, een zoon met ME,

kiest, in samenwerking met anderen, voor een "stap naar voren", onder meer via

een open brief aan senator Mikulski (samen met zeer vooraanstaande onderzoekers),

waarin aangedrongen wordt op meer onderzoeksgeld en een serieuze benadering door de NIH, en

en het openbaren van de non-argumenten waarmee de NIH zijn onderzoeksvoorstellen afwees.

 

 

 

 

Davis verdient groot respect voor zijn pleidooi voor meer onderzoeksgeld (zie video hieronder)

en zijn verwoede pogingen om het mysterie rond ME (CVS) verder te ontrafelen. 

 

 

 

 

Op de website van ME Action, een samenwerkingsinitiatief van Jennifer Brea en anderen,

vraagt Davis zich terecht af waarom de NIH niet als serieuze, neurologische ziekte behandelt.