Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Paul Ulenbelt

dient kamermotie in

m.b.t. WIA-keurigen

ME/CVS-patienten

door het UWV.

 

 

 

 


 

 

Foto Govert de Roos

 

 

Paul Ulenbelt (SP) stelt de Minister Donner, die problemen met keuringen van ME/CVS-patiŽnten vaak ontkent, in een kamermotie de volgende voor de hand liggende vraag:

waarom wordt de diagnose ME/CVS bij het UWV bijna nooit gesteld (ca. 200 keer)?

 

Voor een pdf-versie van de motie klik op onderstaande afbeelding

 

 

 

 


 

kst-32716-8

ISSN 0921 - 7371

ís-Gravenhage 2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2010Ė2011

32 716

Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

 

Voorgesteld 1 juni 2011

 

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende,

dat er volgens onderzoek 30 000 tot 40 000 ME/CVS-patiŽnten zijn;

 

constaterende,

dat er bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

slechts 200 ME/CVS-diagnoses zijn gesteld door het UWV;

 

verzoekt

de regering onderzoek te doen onder de groep ME/CVS-patiŽnten

om na te gaan wat hun inkomenssituatie is en

waarom zij geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ulenbelt

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010Ė2011, 32 716, nr. 8