Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Petitie Open VLD

(meer ruimte voor

biomedische visie/behandeling)

stuit op weerstand

van de sp.a.

 

 

 

 


 

 

 

Naar aanleiding van de studiemiddag CVS en onverklaarbare lichamelijke klachten verklaarden Crombez, DetiŤge en Anciaux (sp.a) de situatie van ME-/CVS-patienten te willen verbeteren (klik hier).

 

Een dag later wordt de politieke stellingname van de sp.a. ("de geit en de kool sparen") glashelder.

 

Dit naar aanleiding van een resolutie van de Open VLD van 18 april 2013 (zie hieronder),

die veel meer ruimte wil geven aan de medische aanpak en behandeling van van ME/CVS.

 

De argumentatie van de s.pa voor haar (niet-)keuze m.b.t. ME/CVS is ten hemel schreiend.

"Zij [Open VLD, FT] leggen een behandeling op, terwijl wij [sp.a, FT] van de patiŽnt uit vertrekken."

 

Als DetiŤge en collega's van de sp.a. dat oprecht menen, steunen ze de resolutie van Open VLD.

 

Maar dat gaat ongetwijfeld niet gebeuren.

Politiek en idealen gaan tegenwoordig niet meer samen...

 

 

 

 

 


 

 

 

Voorlopig geen akkoord over aanpak CVS

 

Bewerkt door: Redactie

19/09/13 - 13u41. Bron: Belga

 

 

...

 

De partij [s.pa, FT] wil nu in Kamer en Senaat een resolutie indienen.

 

...

 

Ook Open Vld, MR en cdH hebben een resolutie klaar ...

 

Ons land moet stoppen met zich te focussen op het psychosomatische model ... zegt Senator Nele Lijnen (Open Vld).

 

In de resolutie vragen de partijen een studie te laten uitvoeren naar de biomedische behandeling.

 

...

 

"En daar schuilt nu net het verschil met de resolutie die wij indienen", zegt ... Maya DetiŤge.

 

...

 

 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1707501/2013/09/19/

Sp-a-eist-betere-aanpak-chronisch-vermoeidheidssyndroom.dhtml

 

 


 

 

 

 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

 

De Senaat,

 

 1. overwegende dat er wereldwijd geen consensus bestaat over de mogelijke oorzaken van CVS, en dat men de aandoening beschouwt als een multifactoriŽle aandoening die zich in verschillende combinaties kan manifesteren bij een patiŽnt (1);
 2.  

 3. overwegende dat diverse wetenschappelijke rapporten stellen dat CVS een fysische ziekte is, met neurologische en immunologische kenmerken (2);
 4.  

 5. overwegende dat uit voorgaande punten volgt dat er dus een wezenlijk verschil kan zijn in wat de meest gepaste behandeling is voor verschillende patiŽnten (3);
 6.  

 7. overwegende dat CVS het normale leven van een patiŽnt ernstig kan verstoren, zowel op psychologisch, sociaal als economisch vlak (4);
 8.  

 9. overwegende dat elk jaar in ons land ongeveer 750 mensen zich melden als drager van de aandoening, en dat vele duizenden onwetend lijden aan CVS, waardoor het totaal aantal dragers in de tienduizenden oploopt;
 10.  

 11. overwegende dat is aangetoond dat een behandeling op basis van het psychomatische model niet altijd een geschikte therapie is voor een patiŽnt (5);
 12.  

 13. overwegende dat in het buitenland onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor CVS/ME een prioriteit is geworden, bijvoorbeeld in de VSA en Noorwegen;
 14.  

 15. overwegende dat verschillende universiteiten in het buitenland het psychomatische model als achterhaald beschouwen;
 16.  

 17. overwegende dat ook de WHO ME/CVS erkent als een neurologische aandoening met endocrinologische en immunologische afwijkingen;
 18.  

 19. overwegende dat zwaar geÔnvalideerde patiŽnten niet in de statistieken worden opgenomen;
 20.  

 21. overwegende dat in ons land de diagnose, het onderzoek en de daaruit volgende resultaten in verband met CVS/ME vertrekken vanuit het subjectieve verhaal van de patiŽnt;
 22.  

 23. overwegende dat in ons land, op basis van het psychosomatische model, CVS/ME stereotiep verward wordt met aandoeningen die puur bestaan uit vermoeidheid, waardoor CVS/ME een eerder hol begrip is geworden met een vaak negatieve connotatie;
 24.  

 25. overwegende dat in BelgiŽ de behandeling immer via een erkend CVS-referentiecentrum verloopt, en dat de verwijzing hiernaar (alsook de toelating) steeds via de huisarts verloopt;
 26.  

 27. overwegende dat het merendeel van het Belgische budget voor onderzoek naar onderzoeken en behandelingen binnen de psychosomatische stroming gaat;
 28.  

 29. overwegende dat het RIZIV de aandoening CVS/ME in haar statistieken opneemt als een psychische behandeling;
 30.  

 31. overwegende het evaluatierapport van RIZIV met betrekking tot de referentiecentra voor CVS/ME uit 2008 (6), waaruit bleek dat de behandeling vaak wel de vermoeidheid deed dalen, maar dat er inzake werkhervatting, inspanningscapaciteit en levenskwaliteit geen verbetering was vastgesteld;
 32.  

 33. overwegende het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en de Hoge Gezondheidsraad (HGR) uit 2008, dat de werking en de resultaten van referentiecentra ernstig in vraag stelde, daar het in vele gevallen ook nefaste gevolgen vaststelde;
 34.  

 35. overwegende het antwoord van vice-eersteminister en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als antwoord op schriftelijke vraag 4-3131 op 27 februari 2009,

 

 

Vraagt de regering,

 

 1. een studie naar het biomedisch model aangaande CVS/ME te laten uitvoeren door het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), op basis van de nieuwe studies en bevindingen die wereldwijd omtrent dit model gevoerd werden;
 2.  

 3. het terugbetalingssysteem inzake CVS/ME te herevalueren, in functie van deze studie, zodoende dat ook de terugbetaling van verstrekkingen binnen het biomedisch model moeten mogelijk gemaakt worden;
 4.  

 5. de huidige werking van de referentiecentra ernstig te evalueren, waarbij er wordt op toegezien dat er tevens ruimte dient te zijn voor behandelingen
 6. naar het biomedisch model.

 

 

21 januari 2013.

 

 

Nele LIJNEN.

Jacques BROTCHI.

Andrť du BUS de WARNAFFE.

 

 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=21315&LANG=nl

 

http://www.wakeupcallbeweging.be/uploads/

politieke%20doc%20en%20files/resolutie%20CVS%20NELE%20LIJNEN%20OPEN%20VLD.pdf