Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Jason:

56 overleden

ME/CVS-patiŽnten

stierven relatief

(veel te) jong

 

 

 

 


 

Volgens een recent uitgevoerde studie van prof. Jason en collega's van de DePaul University

stierven 56 ME/CVS-patiŽnten op veel jongere leeftijd (gemiddeld 55,9 jaar)

dan anderen in de Amerikaanse bevolking (die gemiddeld na 73,5 jaar overlijden).

 

PatiŽnten die aan cardiovasculaire complicaties overleden, werden gemiddeld 58,8 jaar oud,

terwijl de gemiddelde Amerikaan die aan deze aandoening komt te overlijden 77.7 jaar wordt.

 

Ook lijkt het erop patiŽnten veel jonger aan zelfmoord of kanker overlijden (41,4 resp. 66,3 jaar),

want de gemiddelde leeftijd waarop een Amerikaan daardoor overlijdt ligt lager (47,4 resp. 71,1 jaar).

 

In 2006 kwamen Jason e.a. in een studie naar het overlijden van patiŽnten tot (iets) andere cijfers:

 

Oorzaak van

overlijden

Leeftijd bij overlijden M.E./CVS-patiŽnten

Gemiddelde leeftijd

bij overlijden

Verschil

 

Kanker

47,8 jaar

72,0 jaar

24,2 jaar !!

Hartfalen

58,7 jaar

83,1 jaar

24,4 jaar !!

Zelfmoord

39,5 jaar

48,0 jaar

8,5 jaar

 

De cijfers m.b.t. het overlijden aan hartfalen/cardiovasculaire complicaties komen aardig overeen,

evenals de cijfers m.b.t. zelfmoord. De cijfers m.b.t. sterven door kanker wijken (sterk) af.

 

Alhoewel het duidelijk lijkt dat patiŽnten veel jonger overlijden (m.n. aan hartfalen en zelfmoord),

kan men uit dit onderzoek nog geen algemene conclusies trekken m.b.t. de gehele patiŽntengroep,

omdat alleen patiŽnten die reeds overleden zijn in het onderzoek betrokken werden.

 

Om dat duidelijk te krijgen zou een grote groep patiŽnten levenslang gevolgd moeten worden.

 

 


 

 

 

Mortality in patients with Myalgic Encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome.

Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior. 2016 Oct 12. doi: 10.1080/21641846.2016.1236588.

McManimen SL, Devendorf AR, Brown AA, Moore BC, Moore JH, Jason LA.

 

ABSTRACT

 

Background:

 

There is a dearth of research examining mortality in

individuals with myalgic encephalomyelitis (ME) and chronic fatigue syndrome (CFS).

 

Some studies suggest there is an elevated risk of suicide and earlier mortality

compared to national norms.

 

However, findings are inconsistent.

 

 

Objective:

 

This study sought to determine

if patients are reportedly dying earlier than the overall population from the same cause.

 

 

Methods:

 

Family, friends, and caregivers of deceased patients were recruited.

 

This study analyzed data including cause and age of death for 56 individuals.

 

 

Results:

 

The findings suggest patients in this sample are at a significantly increased risk of

earlier all-cause (M = 55.9 years) and cardiovascular-related (M = 58.8 years) mortality, and

they had a directionally lower age of death for suicide (M = 41.3 years) and cancer (M = 66.3 years)

compared to the overall U.S. population

[M = 73.5 (all-cause), 77.7 (cardiovascular), 47.4 (suicide), and 71.1 (cancer) years of age].

 

 

Conclusions:

 

Results suggest there is an increase in risk for earlier mortality in patients.

 

Due to sample size and over-representation of severely ill patients,

the findings should be replicated to determine

if the directional differences for suicide and cancer mortality

are significantly different from the overall population.

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abstract/10.1080/21641846.2016.1236588

 

 


 

Onder dankzegging aan Manja die het artikel op het spoor kwam.