Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Chronic Fatigue Initiative

(Stanford Universiteit):

voortgang en toekomstige

onderzoeksprojecten

 

 

 

 


 

 

 

Het Chronic Fatigue Initiative maakt op de website van de Stanford Universiteit melding van

de voortgang, geplande onderzoeksprojecten en het streven naar een medische kliniek voor ME/CVS.

 

 

Our goal is for healthcare providers worldwide to acknowledge that CFS and CLD are real diseases;

thus, validating patients and fully integrating them back into mainstream medicine.

 

 

 

De projecten die momenteel uitgevoerd worden/in de nabije toekomst zullen starten, zijn:

 1. Pathogenen-studie: onderzoek naar pathogenen die geassocieerd worden met ME and CVS:
 2. zoals herpesvirussen (HHV6 en EBV), Borellia burgdorferi en (nog) onbekende ziekteverwerkers.

 3. Immuunresponse-studie: waarbij m.b.v. genexpressie, cytokine-profielen en flowcytometrie
 4. bestudeerd wordt in hoeverre immuunresponse waargenomen bij ME/CVS-patiŽnten

  overeenkomsten vertoont met die die bij specifieke infecties vastgesteld worden.

 5. MRI-onderzoek naar structurele abnormaliteiten en MRV-onderzoek van bloedvaten in de hersenen
 6. bij postvirale ME/CVS-patienten en onderzoek naar de relaties met (specifieke) symptomen.

 7. Onderzoek naar cardiovasculaire veroudering en endothele dysfunctie,
 8. waarbij tevens gebruikt wordt van submaximale inspanningsproeven.

 9. Cognitieve afwijkingen-studie, waarbij gebruik gemaakt wordt van kwantitatief EEG-onderzoek.
 10. Onderzoek van de immuunresponse van gestimuleerde immuunncellen (m.n. HLA-analyse),
 11. inclusief onderzoek naar het fenotype en werkzaamheid van diverse soorten afweercellen.

 12. Uitdragen van kennis aan en bijscholen van medische vakbroeders via presentaties etc.

Da's weer eens wat anders dan de talloze onderzoeksprojecten naar dysfunctionele gedachten...

 

 

Voor de voortgangsrapportage van het Chronic Fatigue Initiative, klik op het onderstaande logo: