Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Symposium

Nijmeegs Kenniscentrum

Chronische Vermoeidheid:

 

CVS - Met kennis behandelen....

 

 

 

 


 

 

 

Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid organiseert, in samenwerking

met SCEM, drie psychosociale "ME/CVS"-symposia voor de betrokken "marktpartijen"!

 

Het eerste symposium is bedoeld om CGT/GET bij zorgverzekeraars te promoten,

het tweede (CVS - Met kennis behandelen) om psycheuten "goed" voor te lichten en

het derde (nota bene op 12 mei/wereld ME/CVS-dag) voor huis-/verzekeringsartsen.

 

Onderwerpen die in de symposia aan de orde komen het stellen van de vuilnisbakdiagnose "CVS" door huisartsen en "hoe te zorgen voor meer verwijzingen voor CGT door huisartsen".

 

Uiteraard geen woord over lichamelijke afwijkingen en behandelingen, laat staan XMRV!

Wel veel informatie over internet-CGT/zelfbehandeling, de "behandelaar", jeugdtrauma's etc.

 

 


 

 

 

Aandacht voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

 

 

Dit voorjaar besteedt SCEM Conference Services ruim aandacht aan ME/CVS, een langdurige en ingrijpende aandoening waaraan in Nederland tenminste 30.000 tot 40.000 mensen lijden. Voor diverse beroepsgroepen die met CVS patiŽnten te maken hebben, worden drie verschillende geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten georganiseerd.

 

Het seizoen start met een Invitational Conference op 31 maart ism het NKCV voor bestuurders, managers en teamleiders van zorgaanbieders die behandelcapaciteit voor CVS aan hun pakket willen toevoegen.

 

Vervolgens vindt op 14 april het symposium 'CVS: met kennis behandelen' plaats, bedoeld voor gedragstherapeuten, onderzoekers (VNO Chrover), GGZ- en 1e lijnspsychologen met belangstelling voor chronische vermoeidheid. Zij kunnen deze dag kennis nemen van de meest actuele onderzoeksresultaten over effecten en achtergronden van CGT bij CVS.

 

Huisartsen, internisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en fysiotherapeuten zullen op 12 mei (Wereld ME/CVS dag) een symposium kunnen bezoeken. Vanuit alle invalshoeken (diagnose, behandeling, onderzoek, arbeid) zullen recente ontwikkelingen worden besproken.

 

http://www.scem.nl/nl/p_home.lp

 

 


 

Chronisch Vermoeidheidssyndroom: met kennis behandelen

 

Nieuwe onderzoeksresultaten en implicaties voor de praktijk

 

14 april 2011, UMC St Radboud te Nijmegen

 

...

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) speciaal ontworpen voor CVS is een van de weinige behandelingen waarvan de effectiviteit is aangetoond. CGT voor CVS is echter niet gemakkelijk uit te voeren. Training en supervisie zijn noodzakelijk. CGT voor CVS richt zich op de verandering van gedrag en opvattingen die de vermoeidheid in stand houden. De behandeling duurt ongeveer zes maanden en omvat gemiddeld 14 sessies. Er is in Nederland een groot tekort aan behandelcapaciteit voor CVS patiŽnten. CGT voor CVS is slechts op enkele locaties structureel beschikbaar en de behandelcapaciteit daar is ontoereikend. Vaak blijkt ook dat patiŽnten lang moeten wachten voor zij behandeling kunnen ontvangen. De behoefte aan meer behandelcapaciteit is dan ook groot.

 

...

 

 

http://www.scem.nl/nl/p_agenda_detail.lp?ID=1803

 

Voor het programma van dit symposium:

http://www.scem.nl/nl/p_agenda_file.lp?name=CVS_Piet_14-4-11.pdf

 

 


 

Met dank aan Rob.