Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Fluge/Mella:

metabolische afwijkingen

impliceren

sekse-afhankelijke afwijkingen

bij de energie-aanmaak.

 

 

 

 


 

 

 

Fluge, Mella en collega's hebben in het serum van een grote groep ME/CVS-patiŽnten

(geselecteerd m.b.v. Canadese Consensus-criteria) de concentraties van 20 aminozuren geanalyseerd.

 

Om inzicht te krijgen in de energieproductie werden de aminozuren werden ingedeeld in 3 groepen:

categorie I: aminozuren die omgezet kunnen worden in pyrovaat: het eindproduct van glycolyse,

categorie II: aminozuren die omgezet kunnen worden in Acetyl-CoA: dť "basisgrondstof" voor de

citroenzuurcyclus (Krebs cyclus, tricarboxylic acid/TCA-cyclus) die zuurstof omzet in energie, en

categorie III: aminozuren die tekorten aan "halffabricaten" in de citroenzuurcyclus kunnen aanvullen.

 

Zij vinden in de groep als geheel, maar met name in vrouwelijke patiŽnten,

significant lagere concentraties van alle aminozuren in categorie II en categorie III

(alleen de lagere concentratie Glx, de som van glutamaat en glutamine, was net niet significant)

 

 

 

 

Bij de mannen was dit niet of veel minder het geval,

maar wel was de concentratie 3-Mhis, een marker voor afbraak van eiwitten uit de spieren, verhoogd.

 

De auteurs suggereren dat mannen op een andere wijze "compenseren": de TCA-cyclus aanvullen,

die volgens hen ontstaan door verminderde conversie van pyrovaat naar Acetyl-CoA:

omdat bij mannelijke ťn vrouwelijke patiŽnten de genexpressie van eiwitten die de omzetting van

pyrovaat naar Acetyl-CoA afremmen (PDKs: PDK1, PDK2 en PDK4, SIRT4 en PPARδ) verhoogd zijn.

 

Experimenten waarbij gekweekte spiercellen (myoblasten) blootgesteld werden aan

het serum van patiŽnten en gezonde proefpersonen lieten zien dat die cellen

in rust (in de aanwezigheid van zuurstof) meer zuurstof verbruiken

aanzienlijk meer lactaat (melkzuur, de oorzaak van "kramp") produceren

wanneer zuurstof ontbreekt (in rust) of wanneer de cellen maximaal moeten presteren en

aanzienlijk meer zuurstof verbruiken wanneer de cellen onder maximale prestatiedruk staan.

 

Aangezien de spiercellen niet van patiŽnten afkomstig zijn,

kunnen we vaststellen dat die cellen, los van de psyche en sociale omgeving van de patiŽnt,

harder moet werken en meer lactaat produceren, zeker wanneer ze onder "prestatiedruk" staan.

 

En dan is flink inspannen en stapsgewijze uitbreiding natuurlijk de oplossing,

althans als we naar de (bio)psychosociale school zouden luisteren...

 

 


 

 

Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome.

Fluge ō, Mella O, Ove Bruland O, Risa K, Dyrstad SE, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, RÝsland GV, FossŚ A, Ktoridou-Valen I, Lunde S, SÝrland K, Lien K, Herder I, ThŁrmer H, Gotaas ME, Baranowska KA, Bohnen LMLJ, Schšfer C, McCann A, Sommerfelt K, Helgeland L, Ueland PM, Dahl O, Tronstad KJ.

JCI Insight. 2016;1(21):e89376. doi:10.1172/jci.insight.89376.

 

 

Abstract

 

Myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)

is a debilitating disease of unknown etiology,

with hallmark symptoms including postexertional malaise and poor recovery.

 

Metabolic dysfunction is a plausible contributing factor.

 

We hypothesized that

changes in serum amino acids may disclose specific defects in energy metabolism in ME/CFS.

 

Analysis in 200 ME/CFS patients and 102 healthy individuals showed

a specific reduction of amino acids that fuel oxidative metabolism via the TCA cycle,

mainly in female ME/CFS patients.

 

Serum 3-methylhistidine, a marker of endogenous protein catabolism,

was significantly increased in male patients.

 

The amino acid pattern suggested

functional impairment of pyruvate dehydrogenase (PDH),

supported by increased mRNA expression of

the inhibitory PDH kinases 1, 2, and 4; sirtuin 4; and PPARδ

in peripheral blood mononuclear cells from both sexes.

 

Myoblasts grown in presence of serum from patients with severe ME/CFS

showed metabolic adaptations,

including increased mitochondrial respiration and excessive lactate secretion.

 

The amino acid changes could not be explained by

symptom severity, disease duration, age, BMI, or physical activity level among patients.

 

These findings are in agreement with the clinical disease presentation of ME/CFS,

with inadequate ATP generation by oxidative phosphorylation and

excessive lactate generation upon exertion.

 

 

Volledige tekst:

 

http://insight.jci.org/articles/view/89376

http://insight.jci.org/articles/view/89376/version/1/pdf/render

 

Bijlagen (aanvullende tabellen etc.):

 

http://df6sxcketz7bb.cloudfront.net/manuscripts/89000/89376/jci.insight.89736.sd.pdf