Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

 

Ingezonden brief

Reformatorisch Dagblad

n.a.v. opiniestuk Bleijenberg

 

 

 

 


 

 

 

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde vandaag mijn ingezonden brief

n.a.v. een recent opiniestuk van prof. Gijs Bleijenberg in dezelfde krant.

 

 


 

 

vrijdag 6 oktober 2017

Forum, bladzijde 6 en 7

 

https://www.rd.nl

 

 

Therapie bij CVS/ME (II)

 

Prof. Bleijenberg stelt in zijn artikel met de kop

"Bij CVS/ME is cognitieve gedragstherapie terecht eerstekeusbehandeling"

dat de bezwaren tegen de PACE-trial geen enkele afbreuk doen aan

de conclusie dat gedragstherapie (CGT) effectief

is bij het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS).

 

Nu de grootschalige en door prof. Bleijenberg geprezen PACE-trial

zes jaar na dato op een fiasco lijkt uit te draaien (PACE-gate),

verwijst hij voor zijn 'onderbouwing' naar meta-analyses en

onderzoeken van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV).

 

Die laten zien dat CGT soms een (bescheiden) subjectief effect heeft,

maar onvoldoende om ”normale waarden” te bereiken.

 

Hét doel van CGT is volgens Bleijenberg en het NKCV werkhervatting.

 

CGT verandert echter niets aan

het (lage) activiteitenniveau en gewerkte aantal uren bij CVS-patiënten.

 

De door Bleijenberg genoemde analyses en onderzoeken

bevestigen de uitkomst van de PACE-trial:

  • CGT heeft een (bescheiden) subjectief effect, volstrekt onvoldoende om te spreken van herstel;
  • objectief gezien heeft CGT geen enkel effect;
  • de onderzoeken hadden vaak geen betrekking op mensen die aan de diagnose CVS voldoen, laat staan dat het patiënten met ME (een polioachtige ziekte) betrof.

Verschillende onderzoeken, waaronder één van de PACE-trial onderzoekers,

en diverse, vaak grootschalige enquêtes onder patiënten laten zien

dat CGT (praten) in verreweg de meeste gevallen geen enkel effect heeft en

dat revalidatietherapie (GET; bewegen),

in de visie van het NKCV onlosmakelijk verbonden met CGT,

een potentieel schadelijke behandeling is.

 

Jarenlang stonden patiënten alleen in hun protest

tegen de beweringen van vermoeidheidsdeskundigen.

 

De laatste jaren komt daar gelukkig verandering in,

met name in de Verenigde Staten.

 

In Nederland gooide onlangs Jim Faas, oud-voorzitter van de NVVG en

nu lid van de commissies ethiek en mediprudentie van de NVVG,

een linke steen in de vijver, door aan te geven

dat hij wellicht zelf jarenlang ook op het verkeerde spoor (CGT) had gezeten en

dat artsen moeten afzien van dwingende behandeladviezen inzake CGT en GET.

 

 

 

Frank Twisk

 

Limmen