Nightingale-definitie:

de kriteria van dr. Byron Hyde (2006)

 

 

 

 


 

Dr. Byron Hyde is de editor (samensteller en redakteur) van de medische klassieker:

 

The Clinical and Scientific Basis of

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

Nightingale Research Foundation, Canada and USA, 1992.

Edited by Byron Hyde.

 

De Nightingale-definitie is geen officiŽle definitie, zoals de Fukuda-kriteria, de Holmes-kriteria of de Canadese Richtlijnen, maar een definitie die ontstaan is uit jarenlange ervaring.

Gezien het belang van een goede afbakening van ME is de "Hyde-definitie" een doorbraak.

 


 

Samenvatting Byron Hyde/Nightingale-definitie voor ME en CVS

 

 

The Nightingale Myalgic Encephalomyelitis (M.E.) Definition

The Nightingale Research Foundation

Byron Marshall Hyde, Ottawa, January 29, 2007.

 

Voor de definitie van ME van de Nightingale Foundation: klik hier.

Voor een toelichting van de begrippen uit die definitie: klik hier.

 

 

 

De belangrijkste kenmerken van de Nightingale-definitie(s):

 

een hard onderscheid tussen ME en CVS.
 
een harde definitie van ME:
  ALTIJD: een duidelijk omslagpunt/begin, na en door een infektie.
  Er zijn twee fasen te onderkennen: de acute fase en de chronische fase.
  ALTIJD: objektief vast te stellen hersenschade (via SPECT etc.).
  Meetbare klinische diagnosekriteria.
 
een duidelijke definitie van CVS:
  Een geleidelijk begin (dus niet na een infektie: een duidelijk omslagpunt/begin.
  Niet-gediagnosticeerde andere lichamelijke ziekte of psychische stoornissen.

 

 


 

Dr. Byron Hyde maakt dus een eenduidig onderscheid tussen ME en CVS.

 

 

ME: een harde definitie en een naam waarin geen plaats is voor ďvermoeidheidĒ.

 

ME is een ziekte die ontstaat na/door een infektie (dus met een duidelijk begin):
 
Fase 1 (de eerste 3 tot 7 dagen) Akute fase: de infektie-fase
    schattingen lopen uiteen, maar in 50-80%

van de gevallen ontstaat "CVS" na een infektie

     
Fase II (na die eerste 3 tot 7 dagen) Chronische fase: de kenmerkende fase
    wijd verspreide en meetbare ontregeling

van de funkties van het centraal zenuwstelsel

 

 

Als er geen sprake is van een duidelijk begin (de infektie),

dan is er volgens de

dr. Byron Hyde geen sprake van ME.

 

Als er geen sprake is van objektief vastgestelde hersenschade

(onder meer doorbloeding van de hersenen, klik hier voor een illustratie),

dan is er, volgens de definitie van dr. Byron Hyde geen sprake van ME.

Overigens, hoeft die hersenschade niet onomkeerbaar/permanent te zijn.

 

Alle klinische verschijnselen, zoals

◊  slaapstoornissen,

◊  verminderde pompfunktie van het hart,

◊  te laag bloedvolume/orthostatische intolerantie,

◊  kognitieve problemen (geheugen- en koncentratieproblemen)

◊  etc. etc.

moeten objektief door een medikus vastgesteld kunnen worden

(via metingen, bloedonderzoek etc.)

 

Dit is ook het idee achter de Canadese klinische diagnosekriteria (klik hier).

 

 


 

CVS: een duidelijke definitie (uit te zoeken restkategorie)

 

 

"CVS-1994" die niet aan de ME-definitie van Byron Hyde voldoet.

 

1 Een geleidelijk begin:
  de ziekte is niet van de een op de andere dag ontstaan na een infektie.
 
2 CVS is een niet-gediagnostiseerde lichamelijke ziekte of psychische aandoening, verslaving etc.
  a andere lichamelijke ziekte

(bijv. hartafwijking, rheuma, hormonale ziekte of erfelijke ziekte)

  b psychische aandoening.
  c misbruik van/verslaving aan alcohol, verdovende middelen etc.
  d etc.

 

   


 

Eigenlijk kun je stellen dat in de redeneertrant van dr Byron Hyde

het label CVS na een goede diagnose van alle patiŽnten verdwijnt!