Holmes-kriteria (1988)

 

 

 

 


 

De Holmes-kriteria zijn strenger dan de Fukuda-kriteria die erop volgden: klik hier.

 

Voor een medische diagnose zijn deze onderzoekskriteria eigenlijk niet geschikt.

 


 

Samenvatting Holmes-kriteria 1988

 

 

Chronic Fatigue Syndrome:

A Working Case Definition

Annals of Internal Medicine. 1988. 108:387-389.

Gary P. Holmes, Jonathan E. Kaplan, Nelson M. Gantz, Anthony L. Komaroff, Lawrence B. Schonberger,

Stephen E. Straus, James F. Jones, Richard E. Dubois,Charlotte Cunningham-Rundles, Savita Pahwa,

Giovanna Tosato,  Leonard S. Zegans, David T. Purtilo, Nathaniel Brown, Robert T. Schooley, Irena Brus.

 

 

Voor de uitgebreide Engelstalige beschrijving van deze kriteria: klik hier.

 

 

Om te voldoen aan de definitie van CVS volgens de 1994-kriteria van Holmes

moet voldaan zijn aan 2 hoofdkriteria én 8 van de 11 nevenkriteria

(8 van de 11 nevensymptomen/IIa of

6 van  de 11 nevensymptomen/IIa én 2 van de 3 fysieke symptomen/IIb).

 

 

 

I Hoofdkriteria

(2 verplicht van toepassing)

 
1. De aanwezigheid van ernstige, invaliderende vermoeidheid die nieuw ontstaan is,

waarbij deze vermoeidheid niet vermindert met bedrust en

waarbij de dagelijkse activiteiten gereduceerd zijn tot 50% van de mogelijkheden

van de patiënt voor het ontstaan van de aandoening

2. De vermoeidheid kan niet worden verklaard door de aanwezigheid van andere medische of psychiatrische aandoeningen.

 

 

II

Nevenkriteria

(8 van toepassing: 8 nevensymptomen óf 6 nevensymptomen én 2 fysieke symptomen)

 
IIa Nevensymptomen
 
1. Matige koorts (37,5-38,6 C oraal gemeten) of rillingen.
2. Keelpijn.
3. Pijnlijke lymfeklieren in de nek (keel).
4. Onverklaarbare veralgemeende spierzwakte.
5. Spierpijn.
6. Langdurige (minimum 24 uur) totale vermoeidheid

volgend op een inspanning die voorheen goed werd verdragen.

7. Hoofdpijn van een nieuw type (een veranderd patroon of ernst).
8. Niet-inflammatoire, verspringende gewrichtspijn.
9. Neuropsychiatrische symptomen, fotofobie, problemen met zicht, vergeetachtigheid, overdreven irriteerbaarheid, verwardheid, moeilijkheden om te denken, concentratiemoeilijkheden, depressie.
10. Slaapstoornissen (hypersomnia: te veel slapen , of insomnia: slapeloosheid).
11. Een plots of vrij plots ontstaan van de symptomen.
 
 
IIb Fysieke symptomen
 

Deze moeten zijn vastgesteld door een arts

bij ten minste twee consultaties,

met een tussenperiode van minimaal 1 maand.

 
1. Milde koorts (37,6-38,6 C oraal of 37,8-38,8 C rektaal).
2. Keelontstekking met vochtafscheiding
3. Overgevoelige of pijnlijke lymfeklieren in de nek (keel, <2 cm in diameter).