Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Maes komt met

zijn eigen diagnosecriteria

voor "ME/CVS":

Neuro-Inflammatory and

Oxidative Fatigue (NIOF).

 

 

 

 


 

 

 

Volgens dr. Maes zijn alle bestaande diagnosecriteria voor ME en CVS onjuist en

moeten die vervangen worden door de door hem ontwikkelde diagnosecriteria voor

"Neuro-Inflammatory and Oxidative Fatigue" of "Neuro-IO&NS Fatigue"(NIOF).

 

De diagnosecriteria voor NIOF zijn "chronische vermoeidheid"

én minstens vier uit een lijstje van zes symptomen:

spierspanning, geheugenproblemen, verstoorde slaap, prikkelbare darm, hoofdpijn en "griepgevoel".

 

Deze symptomen zouden volgens het onderzoek van dr. Maes een sterke relatie vertonen met:

  • IgM/IgA antilichamen tegen (lipopolysacchariden die deel uitmaken van) darmbacteriën,
  • IgM antilichamen tegen eiwitten die door oxidatieve/nitrosatieve stress "gemuteerd" zijn,
  • auto-immuun responses tegen serotonine (een neurotransmitter), en
  • interleukine-1 in het plasma en neopterine in het serum (indicaties voor inflammatie).

Wonderbaarlijk genoeg ontbreekt hét kenmerk van ME/CVS post-exertionele malaise

in het symptomenlijstje van dr. Maes en is opnieuw vermoeidheid leidend voor de definitie.

Hét kenmerk van ME (post-exertionele spierzwakte en spierpijn) ontbreekt geheel in de definitie.

 

Het is goed is dat diagnosecriteria onderbouwd wordt met behulp van biomarkers en

wellicht definiëren de biomarkers van dr. Maes een specifieke groep "chronisch vermoeide mensen",

maar met CVS, laat staan ME,

door dr. Maes ten onrechte gezien als een synoniem voor of een "ernstige" vorm" van CVS,

hebben de diagnosecriteria van dr. Maes, net als de SIED-critera, weinig tot niets meer te maken.

 


 

Update:

 

Uit de volledige tekst die ik kreeg blijkt dat "NIOF"-patiënten opgedeeld zouden moeten worden

in mensen met en zonder post-exertionele malaise, fibromyalgie, "darmproblemen" etc.

 

Dat doet aan mijn eindkonklusie m.b.t. de definitie m.b.t. NIOF echter weinig af:

het is een nieuwe definitie van een chronische vermoeidheid, niet van "CVS" en zeker niet van ME.

 

 


 

 

A new case definition of neuro-inflammatory and oxidative fatigue (NIOF),

a neuroprogressive disorder,

formerly known as chronic fatigue syndrome or Myalgic Encephalomyelitis:

results of multivariate pattern recognition methods and

external validation by neuro-immune biomarkers.

Neuro Endocrinol Lett. 2015 Sep 12;36(4):320-329.

Maes M.

 

 

BACKGROUND:

 

Chronic fatigue syndrome (CFS) or Myalgic Encephalomyelitis (ME)

is characterized by neuro-psychiatric

(e.g. depression, irritability, sleep disorders, autonomic symptoms and neurocognitive defects) and

physio-somatic

(fatigue, a flu-like malaise, hyperalgesia, irritable bowel, muscle pain and tension) symptoms.

 

New ME/CFS case definitions based on consensus criteria among experts

are largely inadequate, e.g. those of the US Institute of Medicine .

 

OBJECTIVES:

 

The aim of the present study was

to delineate a new case definition of ME/CFS based on pattern recognition methods and

using neuro-immune, inflammatory, oxidative and nitrosative stress (neuro-IO&NS) biomarkers

as external validating criteria.

 

METHODS:

 

We measured the 12-item Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome Rating (FF) Scale in

196 subjects with CFS (CDC criteria) and 83 with chronic fatigue.

 

The "Neuro-IO&NS" biomarkers were:

IgM / IgA responses against LPS of gut commensal bacteria (leaky gut),

IgM responses to O&NS modified neoepitopes,

autoimmunity to serotonin, plasma interleukin-1 (IL-1) and serum neopterin.

 

RESULTS:

 

Cluster analysis showed the presence of two well-separated clusters

with highly significant differences in symptoms and biomarkers.

 

The cluster with higher scores on all FF items

was externally validated against all IO&NS biomarkers

and therefore this diagnostic group was labeled

"Neuro-IO&NS Fatigue" or "Neuro-Inflammatory and Oxidative Fatigue" (NIOF).

 

An algorithm was constructed which defined NIOF as

chronic fatigue and 4 or more of the following 6 symptoms:

There was a significant overlap between NIOF and CFS

although NIOF criteria were much more restrictive.

 

Factor analysis showed two factors,

the first a fatigue-hyperalgesia (fibromyalgic complaints) and

the second a fatigue-depression factor.

 

CONCLUSION:

 

This study validates a new case definition for "NIOF", a neuroprogressive disorder,

which should be further defined using 5 specifiers, i.e. with or without

  1. post-exertional malaise,
  2. abdominal discomfort syndrome,
  3. depression,
  4. hyperalgesia / fibromyalgic complaints and
  5. comorbidies with medical / psychiatric diseases.

Therefore, NIOF is a statistically-derived, clinically-based diagnostic label

afforded to patients who suffer from a symptom cluster

with a range of different clinical specifiers and neuroprogressive pathways.

 

 

PMID: 2645448