Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Open brief Maes

aan Koninklijke Academie

voor de Geneeskunde

m.b.t. haar rol

in het "ME/CVS-debat".

 

 

 

 


 

 

 

In een open brief reageert dr. Maes op de rol die Prof. Bernard Himpens (KU Leuven)

voor de Koninklijke Academie voor de Geneeskunde in BelgiŽ in het "debat" rond ME/CVS

opeist en het advies dat toediening van immunoglobulinen zinloos is bij ME/CVS-patiŽnten.

 

Immunoglobulinen worden (o.a. door dr. Francis Coucke en dr. Michael Maes)

voorgeschreven aan patiŽnten die zelf te weinig antistoffen aanmaken.

 

Voor het interview van Prof. Himpens met de Artsenkrant waarin hij een rol claimt voor de Koninklijke Academie en adviseert m.b.t. medicijnen, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 

Voor de open brief van dr. Maes, met bijlage een artikel van Coucke en Maes, waarin zij een patiŽnte met succes behandelden met immunoglobulinen, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 


 

 

Aan Prof. Dr. B. Himpens

Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van BelgiŽ

Hertogstraat 1

1000 Brussel

02-5502300

 

6-2-2011

 

Re: de deelname van de Koninklijke Academie aan de discussie betreffende CVS

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Via de Artsenkrant verneem ik dat de Academie wil deelnemen aan het "debat" betreffende CVS. U hebt daarom een aantal "experten" benoemd om zich uit te spreken over behandelingen betreffende CVS die o.a. toegepast worden door Dr. F. Coucke.

 

Van experten benoemd door de Koninklijke Academie zou men mogen verwachten dat ze onafhankelijk zijn en experten ter zake en integere wetenschappers zijn.

 

De door U aangestelde experten voldoen niet aan deze vereisten.

 

1. Deze experten zijn werkzaam aan de drie Vlaamse Instellingen die ook de CVS-referentiecentra huisvesten die onder betaling van het RIZIV de behandeling van het RIZIV propageren, namelijk dat CVS dient behandeld te worden met CBT en GET.

 

2. Zoals U weet wordt de wetenschappelijke impact uitgedrukt in impact factoren. Ik meen dat de impactfactoren van M. Boogaert en B. Aertgeerts niet hoger zijn dan een H-index van 20 en dat hun citaties ook niet bijster hoog liggen, namelijk < 1.200. Gelieve me te melden indien ik hier verkeerd zou zijn.

 

3. Dr. P. Cosyns heeft zowaar een hogere H-index en een groter aantal citaties. Dit komt nochtans enkel omdat hij hoog scoort door de inclusie van mijn artikelen in zijn CV. Bovendien dient vermeld dat deze hoogleraar niet eens een aggregaat voor het hoger onderwijs heeft behaald, waardoor velen zich afvroegen hoe hij tot hoogleraar werd benoemd. Maar eens hoogleraar begon hij zijn CV op te bouwen gebaseerd op het werk van anderen: hij eiste van zijn assistenten, voornamelijk mijzelf, om co-auteur of zelfs de eerste auteur te zijn op artikelen waar hij niets aan toe had bijgedragen en niets van af wist. U dient te weten dat dit in de wetenschappelijke wereld als een misdrijf (intellectuele oneerlijkheid) wordt aanzien: een auteur moet bijgedragen hebben tot het schrijven en bedenken van het artikel.

 

4. Blijkbaar worden in dit land deze mensen als experten van de Koninklijke Academie benoemd en mogen zij uitspraken doen over andermans werk. Dat deze "experten" spreken in de naam van de Academie en tevens lid zijn van de Orde der Geneesheren en de CVS-referentiecentra speelt blijkbaar geen enkele rol. Collusies worden door U toegelaten.

 

5. Afgaand op de gepubliceerde artikelen is geen van deze drie "experten" een expert op het gebied van CVS. Het minste wat met van een Academie zou mogen verwachten is dat U deskundigen benoemt die een goed wetenschappelijk CV ter zake hebben.

 

Gelieve nota te nemen van bijgevoegd artikel, waarvan Dr. Coucke mede≠auteur is en dat aantoont dat immunoglobulines in specifieke gevallen een obligate therapie voor ME/CVS moeten zijn. Goed te weten is dat deze casus door de Universiteit van Leuven werd aanzien als een "hysterica" en dat ze werd doorgestuurd voor psychotherapie terwijl deze patiŽnte eigenlijk leed aan een ernstige vorm van ME/CVS en werd genezen dankzij o.a. immunoglobulines.

 

Hierbij eis ik dan ook dat U de door de Academie gemaakte uitspraken terugtrekt, aangezien onjuist en uitgebracht door mensen die niet deskundig zijn ter zake.

 

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

 

Michael Maes, M.D., Ph.D.

 

nieuw boek: Nooit meer moe, CVS ontmaskerd (23-2-2011).