EEN OPENHARTIG GESPREK MET...

Prof. dr. Kenny de Meirleir

 

 

 

 

 

Onderwerpen

De onderwerpen die tijdens dit 3 uur durende interview aan de orde kwamen zijn

(klik op het betreffende onderwerp om dat deel van het interview te kunnen lezen.):

 

1

De persoon en zijn werk

2

De ziekte

M.E. en CVS, AIDS-II, het overlijden aan M.E., erkenning, etc.

3

De diagnose

Diagnosekriteria en wetenschappelijke kriteria, bloedonderzoek, infekties,

markers (genenmarkers, RNAse-L) en hun rol, inspanningsonderzoek, etc.

4

De verklaring (oorzaak/oorzaken en gevolgen)

Ziekmakende biologische afwijkingen bij M.E.-patiŽnten:

het Brusselse model (RNAse-L, PKR, channelopathie, 3 typen patiŽnten)

andere theorieŽn (met name dat van dr. Pall en doorbloedingsproblemen) en

dť primaire oorzaak: aanleg en/of overdraagbaarheid?

5

De behandeling

De eerste prioriteit, stappenplan, antibiotika, Ampligen, genezingskansen etc.

6

De biopsychosociale school

De enorme invloed van ďde psychische schoolĒ,

de Gezondheidsraad (in Nederland en BelgiŽ),

inspanning, trainingseffekt en graduele inspanningstherapie (GET),

de nieuwe psychische ďverklaringĒ: verminderde stressresponse etc.

7

Over een aantal omstreden kwesties

Kwakzalverij?, Ampligen, het "Acclydine-schandaal", pseudo-experts etc.;

8

De toekomst

Kliniek, medicijnen, onderzoek (prioriteiten), markers, samenwerking etc.

9

Tot slot

 

 

 

 

 

Fragmenten

 

Voor een paar korte fragmenten uit de video: klik hier

 

Technische opmerking:

Als U Mozilla Firefox gebruikt, zorg er dan voor dat de Windows Media Player-plugins goed werken, klik hier, en installeer, indien nodig, de DirectX plugin voor Firefox: klik hier).

 

 

 

Verantwoording

In een poging zo veel mogelijk mensen te bereiken, is medisch jargon zo veel mogelijk teruggebracht tot "normaal spraakgebruik". Sommige medische termen zijn niet te vertalen.

De grijs weergegeven begrippen worden onderaan de pagina nader toegelicht.

 

Disclaimer

De video-opnamen en dokumenten geven de mening weer van prof. dr. K. de Meirleir en

mogen niet door U als een medische aanbeveling opgevat worden.

Voor een medisch advies dient U zich altijd te wenden tot Uw huisarts of specialist.

 

Bij het gebruik van de DVD en dokumenten aanvaardt U dat

de interviewer/producent op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor

de juistheid en/of volledigheid van de beweringen en argumenten van de geÔnterviewde.

 

Opmerking

Dit interview geeft de mening van de geÔnterviewde weer, niet die van de interviewer.

De interviewer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten.

 

Leeswijzer

kursief

vragen interviewer

tekst in blokken onderaan

toelichting interviewer


teksten tussen vertikale strepen


toelichting interviewer

normaal lettertype

antwoorden geÔnterviewde.

 

Achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie over "het Brusselse model" verwijs ik U graag naar:

- informatie op deze website

- de webcolleges Wetenschap voor PatiŽnten (lezing 1 t.e.m. 13)

klik hier en hier

klik hier 

 

Dank

Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft bij het interview en het uitwerken ervan.

Zonder jullie inbreng was dit projekt, gezien mijn konditie, niet mogelijk geweest.

 

Auteursrechten

De video-opnamen, tekstuele uitwerking en afbeeldingen of gedeelten ervan mogen

op geen enkele wijze zonder toestemming vermenigvuldigd en/of gedistribueerd worden.