9 Tot slot

 

9.1 De prijs die prof. de Meirleir betaald heeft

 

U bent nu circa 20 jaar op het bied van M.E./CVS bezig.

Nooit spijt gehad?

 

Heel veel spijt.

Wetenschappelijk gezien is het heel stimulerend, uitdagend.

Maar maatschappelijk gezien is het voor mij persoonlijk een ramp.

 

Het heeft Uw karričre geen goed gedaan?

 

Nee, mijn karričre is totaal vernietigd.

Dankzij vier, vijf groepen die kontinu negatieve dingen doen.

 

Wie vraagt men voor een promotie?

Dat zijn mensen van onbesproken gedrag.

En alhoewel ik niets verkeerd gedaan heb,

ben ik dankzij die mensen niet meer van onbesproken gedrag.

 

Mijn kollega in Schotland (prof. de Meirleir doelt op prof. Peter Behan, FT) die zich 30 jaar met M.E. bezig hield, is er uiteindelijk aan onderdoor gegaan.

Sinds zijn bemoeienis met M.E. werden zijn promoties konstant geweigerd.

En de groep van prof. Simon Wessely is daar direkt voor verantwoordelijk.

 

Prof. Behan is door de rechtbank veroordeeld voor meineed.

Hij hield in een rechtszaak tegen de producent van pesticiden (bestrijdingsmiddelen)

een vurig betoog ten faveure van boeren

die een M.E.-achtige ziekte kregen na blootstelling aan die pesticiden.

Ze hebben hem “gepakt” op één bewering die hij niet kon onderbouwen.

Dat heeft zijn karričre volledig kapot gemaakt.

 

Als je niet tot de grote mainstream-groep behoort die de ziekte claimt en in de greep heeft (de biopsychosociale school, FT), heb je het zeer moeilijk.

Op de dag dat ze de ziekte loslaten, zal alles voor ons direkt veranderen…

 

Is dat ook niet het noodlot van de “eigenwijze” die zijn eigen gang gaat?

 

Ja, dat is waar.

Maar als je niet “eigenwijs” bent en dingen probeert te veranderen,

Dan zal er ook nooit iets veranderen!

 

Raakt die enorme, op de persoon gerichte kritiek U als mens niet enorm?

 

Ik ben inmiddels over dat stadium heen (dat geloof ik niet helemaal, FT).

Ik ben ooit een weg ingeslagen en kan daarop niet meer terugkeren…

 

Wat vind U van alle kruistochten op het internet?

 

Het internet is als een café: daar wordt ook veel overdreven en gelogen.

 


 

9.2 De rol van prof. de Meirleir voor zichzelf ziet in de toekomst

 

Wat moet er in de toekomst gebeuren?

Wat zijn de onderzoeksprioriteiten volgens U?

 

Er moet meer onderzoek naar de basisoorza(a)k(en) verricht worden

Onderzoek naar de basismechanismen die alle verschijnselen verklaren.

 

Hoe ziet U Uw eigen rol in de toekomst?

 

Ik ben nogal pragmatisch: draagt het bij aan de oplossing van het probleem?

 

Uitsluitend afwijkingen observeren vind ik het niet meer zo interessant.

Het kan extra informatie opleveren, maar dan aan de rand van de oplossing.

 

U wilt dus eigenlijk alleen nog maar elementair onderzoek doen?

 

Ik wil aan de fundamentele basis van het probleem werken,

niet aan de rand.

 

Ik ga in de komende jaren ook afstand nemen van mijn groep.

Dr. Elke van Hoof verlaat onze groep: zij wordt hoogleraar in Hasselt.

Ik zal me volledig kan koncentreren op zeer fundamenteel onderzoek.

 

Ook zal ik gaan samenwerken met een onderzoeksgroep onder leiding van een Nobelprijswinnaar (waarschijnlijk betreft het Prof. Rolf Zinkernagel, FT).

Hij deelt onze visie op M.E./CVS.

 

Ik zal over niet al te lange tijd stoppen met de geneeskunde en een meer adviserende rol krijgen.

Ik zal meer fundamenteel onderzoek gaan aansturen.

 

Ik denk dat andere mensen de zaak wel zullen overnemen (ik niet, FT).

 

Het zal niet al te lang meer duren voordat ik stop.