6 Over de biopsychosociale school

 

 

6.1 De enorme invloed van de "biopsychosociale school"

 

Waarom is de invloed van “de psychische school” zo enorm groot?

 

Die hebben meer tijd dan wij.

Die zijn met meer mensen dan wij.

Die hebben uiteindelijk niets anders te doen….

 

(lach interviewer).

 

Ik denk dat het aantal aandoeningen waar de biopsychosociale school zich mee bemoeit, almaar zal verkleinen doordat de wetenschap voortschrijdt.

 

We begrijpen ziekten (mechanismen, oorzaken) steeds beter en beter.

Er komen ook steeds betere behandelingen voor aandoeningen.

 

Ik meen dat er in 2007 een geneesmiddel voor psoriasis op de markt komt.

Vroeger was psoriasis Uw eigen schuld:

een dermatologische aandoening die een psychische oorzaak had..

 

Het lijkt een beetje op de automatisering.

Dat wij de gebruikers de schuld gaven van de problemen met de komputers.

 

(lach)

 

Het is duidelijk dat dat de wereld omkeren is.

 

Ja, het (de klant de schuld geven) werkte wel goed…

 

 


 

6.2 De Gezondheidsraad (in Nederland en België)

 

Wat vind U van het adviesrapport van de Gezondheidsraad in Nederland?

 

Ik heb dat niet gelezen.

 

RNAse-L-theorie omstreden, geen lichamelijke afwijkingen, geen infekties …

 

Dat adviesrapport van de Gezondheidsraad is een politiek manifest.

Ik doe daar niet aan mee.

Ik ben een vrijdenker.

 

Nog even de hoofdlijnen van het rapport van de Gezondheidsraad:

Geloven of niet geloven in M.E., alle lichamelijke verklaringen zijn omstreden,

stoppen met het zoeken naar de oorzaak van M.E., alle patiënten moeten gedragstherapie volgen en alle “onverklaarbare” aandoeningen op een hoop.

 

Dat is wat ze blijkbaar menen te moeten zeggen…

 

Ik ben het daar niet mee eens.

Ik vind dat ik het op mijn eigen wijze mag doen,

omdat dat voldoende wetenschappelijk onderbouwd is.

 

De Gezondheidsraad in Nederland stelde in haar rapport:

Er zijn tot nu toe geen lichamelijke afwijkingen (oorzaken) gevonden

er zal waarschijnlijk in de toekomst ook niets gevonden worden.

Daarom kunnen we de zoektocht naar de oorzaak/oorzaken beter staken.

 

Dat is wel het domste wat je kunt zeggen.

Dat is zoiets als zeggen: de aarde is vierkant.

 

 

Niet alleen ongelooflijk dom, maar ook onjuist en onwetenschappelijk.

Dat mensen die beweren intellektueel te zijn, dat durven te beweren…

 

Dat zeg je alleen maar als je omgekocht bent.

 

Het is hetzelfde als zeggen:

We stoppen maar met wielrennen,

want alle wielrenners nemen doping en zullen doping blijven gebruiken.


Bent U wel gevraagd voor de Belgische Gezondheidsraad-kommissie?

 

Ja, in België wel.

 

Als lid van de kommissie?

 

Nee.

Ze hebben mij gewoon uitgenodigd om voor de kommissie te verschijnen.

Ze móesten blijkbaar ook de tegenpartij aanhoren.

 

Moesten?

 

Ja, of om demokratisch te zijn….

 

Ik heb in België een minderheidsnota ingediend.

 

Wordt U nooit boos dat kommissies blijkbaar wel prof. van Houdenhoven als expert uitnodigen en U niet (als bijv. mede-auteur van de Canadese kriteria)?

 

Dat is allemaal politiek.

Politici nodigen politici uit.

 

U bent geen politikus?

 

Ik zou een zeer slecht politikus zijn!

 

 

 

6.3 Psychische en biomedische school: gescheiden werelden

 

Je kunt toch rustig stellen dat vertegenwoordigers van de biopsychosociale school eigenlijk amper op kongressen rond M.E./CVS aanwezig zijn/spreken?

 

De psychologische school is nooit goed vertegenwoordigd op kongressen.

Dat is ook vrij normaal.

De psychologische school kan in wetenschappelijke kwaliteit niet meer optornen tegen mensen die zich richten op proteomics of genomics, die komen met behandelingen die steunen op markers enz.

 

Men kan daar niet tegenop.

De psychologen gaan zich verschuilen op kongressen van de psychiatrie, van de psychologie.

Daar ziet men die mensen weer terug, maar dat zijn geen kongressen rond het thema M.E. of CVS.

 

Het zijn echt twee gescheiden werelden, twee parallele universa?

 

Ja, de psychische en de biomedische school zijn gescheiden werelden.

Bon, dat is goed, hé? (lach)

 

 

 

6.4 Gedragstherapie (CBT)

 

Volgens het Expertisecentrum Chronische Vermoeidheid Radboud Nijmegen

is kognitieve gedragstherapie in 70% van de gevallen succesvol…

 

Als je eerst 85 van de 100 M.E.-patiënten die zich aanmelden om diverse redenen

(zoals niet regelmatig kunnen reizen), elimineert,

hetgeen ook door prof. van der Meer is toegegeven,

hou je nog 15 procent kandidaten over.

Dat zijn zeer waarschijnlijk geen M.E.-patiënten (er is namelijk geen echt biologisch onderzoek uitgevoerd), maar merendeels mensen met een overtrainingssyndroom: mensen met een burn-out enzovoorts.

 

Mensen met een overtrainingssyndroom, die veel te hard gewerkt hebben en veel te weinig geslapen, komen in een uitputtingstoestand die omkeerbaar is.

En die kun je waarschijnlijk goed helpen met gedragstherapie:

limieten stellen, leren aanvaarden dat je ziek bent, woede onderdrukken etc.

 

Ik weet niet of je de Karnofsky-scores kent van de CBT-studie in de Lancet?

 

Nee.

 

De stijging van de Karnofsky-scores was verre van imposant…

 

En dan nog te bedenken dat die 70%-successcore alleen betrekking had op 40% overblijvers. Van de deelnemers was al 60% onderweg afgevallen…

 

 

 


 

Karnofsky-score:

berekening om de dagelijkse aktiviteiten (beperkingen) objektief in kaart te brengen.

(0 dood, 50 hulpbehoevend, 100 gezond).

 

    100%       normal, no complaints, no signs of disease

      90%       capable of normal activity, few symptoms or signs of disease

      80%       normal activity with some difficulty, some symptoms or signs

      70%       caring for self, not capable of normal activity or work

      60%       requiring some help,

                   can take care of most personal requirements

      50%       requires help often, requires frequent medical care

      40%       disabled, requires special care and help

      30%       severely disabled,

                   hospital admission indicated but no risk of death

      20%       very ill, urgently requiring admission,

                   requires supportive measures or treatment

      10%       moribund, rapidly progressive fatal disease processes

        0%       dead.

 


 

 


 

6.5 Inspanning, trainingseffekt, graduele oefentherapie (GET)

 

Ik begrijp dat U zelf ook oefentherapie hebt toegepast in Uw praktijk?

 

Wij gebruiken nog steeds oefentherapie, maar dan in zeer lichte vorm.

Bij mensen die stabiel zijn (niet terugvallen), geen opstoten meer hebben,

mensen die kunnen trainen. Maar dat is pas een later stadium.

 

Geneeskunde is: symptomen, diagnose, behandeling en revalidatie.

Bij M.E. gaat men rechtstreeks van symptomen naar revalidatie!

 

 

 

 


Zijn het beperkte inspanningsvermogen,

de slechte staat van het afweersysteem en

de schade die inspanning aan het afweersysteem toebrengt etc.

geen argumenten tegen inspanning, zoals bijv. graded exercise (GET)?

 

Als je onder een lage bovengrens (hartslag waarbij het lichaam overgaat tot de vorming van vrije radikalen) blijft, is er geen bezwaar. Het probleem is echter dat die bovengrens bij M.E./CVS-patiënten op een heel laag nivo ligt.

 

Vrijwel elke voor een gezond mens normale inspanning zal voor CVS-patiënten boven die bovengrens liggen. Als patiënten een trap oplopen, zitten ze al boven die grens, zodat ze vrije radikalen aan zullen maken.

Net zoveel al een redelijk gezond mens die 12 kilometer per uur loopt.

 

En vaak is er absoluut geen sprake van een trainingseffekt.

 

Dat heb ik zelf ook gemerkt.

 

Ik ben als inspanningsfysioloog/hoofd sportrevalidatie aanvankelijk (van 1990 tot 1994) ook door de fase gegaan waarin ik veronderstelde dat een trainingsprogramma tot verbetering van de situatie leidt.

 

Dus heb ik in die beginjaren ook M.E./CVS-patiënten aan die aanpak onderworpen.

Van de 100-150 M.E./CVS-patiënten die het trainingsprogramma ondergaan hebben,

waren er maar 3!! van wie de situatie verbeterde.

 

Dus de rest had niet hard genoeg geprobeerd....?

 

Mijn klinisch therapeut raakte erg gefrustreerd:

er was geen trainingseffekt!

 

Dan moet je wel tot de konklusie komen dat die mensen ziek zijn.

 

Sommigen komen uiteindelijk wel tot die konklusie, sommigen niet….

 

Als je absoluut geen trainingseffekt hebt,

zelfs als je nog zo slecht traint, dan is dat natuurlijk niet goed.

 

Mijn fysiotherapeut, hoe aardig ook, geloofde zijn eigen ogen niet.

Je moet gewoon doorzetten, die verbetering komt vanzelf een keer….

 

Nee die verbetering komt er niet.

Ik heb patiënten in een trainingsprogramma gezet van twee jaar

(2 tot 3 keer per week) en die hadden geen enkel trainingseffekt.

Er waren ook patiënten die er op achteruit gingen, die verslechterden…

 

Dan moet je als nuchter mens wel konkluderen:

een trainingsprogramma is NIET de oplossing.


 

 

6.6 Evidence-based medicine

 

Bij M.E./CVS wil men alles patiënten op een standaardwijze behandelen,

mede onder invloed van het principe van evidence-based medicine.

 

Evidence-based medicine wil zeggen dat

een grote (farmaceutische) firma een groot onderzoek sponsort en

dat onderzoek leidt tot de konklusie

dat iedereen hetzelfde geneesmiddel moet gaan slikken…

Toch hebben geen twee mensen dezelfde aandoening..

 

Ik las een paar jaar geleden een interview met de direkteur van een grote geneesmiddelenfabrikant waarin hij toegaf dat veel geneesmiddelen in 40 tot 60% van de gevallen niet werken.

En dat is dan wel evidence-based!?

 

Evidence-based-medicine wil zeggen dat men in een grote gerandomiseerde studie,

ook door middel van een placebo, een neppil, iets heeft aangetoond

De studie vermeldt nooit bij wie dat iets is aangetoond:

hoe verschillend die mensen zijn.

Ik zet altijd grote vraagtekens bij de uitkomst van die studies.

 

Het evidence-based medicine-idee is bedacht voor en door de kommercie.

 

Ik denk dat artsen die patiënten op individuele basis behandelen,

hun macht niet misbruiken en

objektieve kriteria gebruiken

veel beter werk afleveren.

En de patiënten hebben daar toch recht op!

 

Wat er nu in de geneeskunde gebeurt is dat iedereen aspirine toegeworpen krijgt,

omdat dat bij een aantal mensen werkt.

Een smid beslaat toch ook niet alle paarden met dezelfde hoeven....

 

 


 

EVIDENCE BASED-MEDICINE?

 

Glaxo Chief: Our Drugs Do Not Work on Most Patients

Bron: lndependent/UK, 8 december 2003

 

Succescijfers medicijnen in percentages bij verschillende aandoeningen.

* Alzheimer:                           30

* Asthma:                               60

* Hartritmestoornissen:           60

* Depressie (SSRI):                 62

* Diabetes:                             57

* Hepatitis C (HCV):               47

* Migraine:                             50-52

* Kanker:                                25

* Rheuma arthritis:                  50

* Schizofrenie:                        60

 


 

 

 

6.7 Nieuwe psychische “verklaring”: slechte stressresponse

 

Ik heb het idee dat de biopsychosociale school,

nu de gedragsafwijking-verklaring niet langer houdbaar is,

overgestapt is op een andere taktiek:

de verminderde stressresponse (niet goed reageren op stress).

Is dat uw ervaring ook of niet?

 

Je kunt alleen iets behandelen wanneer je er kompetent in bent.

En die mensen zijn niet kompetenter: die hebben geen biologie gestudeerd.

 

Vraag naar aanleiding van de C3-studies van het CDC:

Als je de genenaktiviteit van 11.000 genen tot je beschikking hebt,

Je bestudeert alleen die 11 die betrekking hebben op de stressreaktie en

je komt tot de konklusie dat de fysieke reaktie op stress anders is….

 

Het zijn vaak psychologen in dienst van een groep die dat dingen beweren.

En die hebben geen biologie gestudeerd

 

Een landbouwer gaat toch ook geen vrachtwagens repareren….

 

Ik doceer biologie/fysiologie aan geneeskundestudenten aan het VUB.

Mijn kolleges in het derde jaar zijn de laatste op het gebied van de biologie.

Daarna, tot en met het zevende jaar, is het vrijwel uitsluitend psychologie.

 

De opleiding geneeskunde is zeer onevenwichtig samengesteld.

De studenten weten nog maar weinig van het menselijk lichaam.

 

De twee C3-studies die de kern raakten (ontregeld afweersysteem, verminderde energieproduktie, oxidatieve stress) krijgen nagenoeg geen aandacht…

 

Maar begrijpt men de resultaten wel?

 

Of wil men die niet begrijpen?

 

De meesten weten veel te weinig over de biochemie.

Je moet artsen ook niet overschatten!

 

In het tweede en derde jaar wordt pathologische chemie gedoceerd.

Daarna is het gedaan met de biochemische vakken….

Later in de opleiding komt dat niet meer aan bod.

 

De enigen die het nog gebruiken zijn artsen die in bedrijven terechtkomen.

Of internisten, maar er zijn bijna geen internisten meer…

Of mensen in laboratoria, maar die hebben vaak niet met patiënten te maken.

Medici die zich bezighouden met pathofysiologie kun je nauwelijks meer vinden.

 

Vakwerk wordt niet goed betaald….

 

Nee.


 

Uw kollega van Houdenhove beweert dat M.E. een stressaandoening is.

Er wordt van alles bij gesleept: incest, trauma’s et cetera.

Hoe moet je dit beoordelen?

 

Stress is één van de aanleidingsfaktoren.

Stress zet (onder meer via cortisol) het afweersysteem onder druk.

 

Maar wat is stress?

Stress kan van alles zijn.

 

Uit een Canadees onderzoek blijkt een ongewone fysieke inspanning die te lang duurt, één van de belangrijkste aanleidingsfaktoren voor CVS is.

Een ongewone fysieke inspanning is bijvoorbeeld zelf je huis verbouwen.

 

Uit het reeds genoemde interview met dr. Elke van Hoof in MEdium krijg je sterk de indruk dat zij M.E. als een stressaandoening beschouwt. Is dat juist?

 

Nee.

Stress is slechts een van de aanleidingsfaktoren.

Stress onderdrukt je afweersysteem.

Daardoor krijg je gemakkelijk infekties.

 

Maar stress is niet de primaire oorzaak van M.E./CVS…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteomics: wetenschap die zich bezighoudt met proteïnen (eiwitten).

 

Genomics: wetenschap die zich richt op genen (DNA) en genenaktiviteit (gene expression) de produktie van eiwitten (meetpunt: basismaterialen).

 

Pathofysiologisch mechanisme: wetenschap die zich bezighoudt met biologische afwijkingen die ziektes veroorzaken/in stand houden.