5 Over de behandeling

 

5.1 Stappenplan: per individu verschillend

 

Hoe ziet, gegeven alle kennis, de behandeling in grove lijnen uit?

 

Er is een soort stappenplan,

maar de invulling is afhankelijk

van de waarde van de markers (RNAse-L, PKR en NK-cel-aktiviteit etc.),

van de specifiek situatie,

van de lengte van de ziekte,

van de voorbeschikkende faktoren etc.

 

 

5.1.1 Stappenplan: de ziekte een halt toeroepen is de eerste prioriteit

 

Als je kunt teruggaan naar de faktoren die aan de basis liggen van de ziekte en je kunt die positief beÔnvloeden,

kun je in elk geval de evolutie van de ziekte stoppen.

Dat is mijn eerste doelstelling: dat de mensen niet verder afglijden.

 

Dr. Elke van Hoof heeft een studie naar uitgevoerd naar het ďnormaleĒ verloop van de ziekte als patiŽnten niet behandeld worden.

Elk half jaar is er 3% vermindering van de arbeidskapaciteit, van het neurokognitief funktioneren (geheugen, koncentratie, rederenen, ordenen, etc).

Op jaarbasis is dat dus 6% reduktie van de arbeidskapaciteit.

 

Als je dat al kunt stoppen, kun je tijd winnen.

In de eerste fase kun je tijd winnen, om te kijken:

Wat zit er allemaal achter?

En meestal zijn er verschillende oorzaken.

Als je die kunt wegnemen, is er al veel gewonnen.

 

Ik beschouw mezelf als degene die de rommelige zolder moet opruimen.

Je moest eerst nadenken: hoe gaan we de zaken sorteren, op hoopjes leggen.

Om vervolgens te bedenken: wat gooien we allemaal weg en wat bewaren we?

Uiteindelijk is dat hetgeen wij hier doen.

 


 

5.1.2 Stappenplan: de grote lijnen van de behandeling

 

Dus er is wel degelijk een soort algemeen stappenplan:

eerst de oorzaken in kaart brengen,

vervolgens de primaire oorzaken wegnemen en

tenslotte de gevolgschade opruimen?

 

Je moet eerst de mechanismen in kaart brengen die de ziekte onderhouden.

Als er bijvoorbeeld 6 mechanismen zijn en

je kunt er daarvan 4 opruimen,

dan weet je bijna zeker dat je de ziekte een halt kunt toeroepen.

Vervolgens kun je dan de vervolgschade, de gevolgen, aanpakken.

 

ZoalsÖ

 

De gevolgschade aan de mitochondriŽn (energiecentrales),

De gevolgschade op cellulair nivo (stofwisseling etc.) et cetera.

 

Pas daarna kun je de mensen gaan revalideren.

 

Kun je die gevolgschade altijd herstellen?

 

Meestal wel.

 

 


 

5.2 De infekties wegnemen (stap 1a)

 

De Meirleir en antibiotika lijken wel synoniemenÖ

Waarom, wanneer schrijft U antibiotika voor?

 

Om opportunistische infekties te bestrijden.

Maar ook voor de darmdysbiose.

 

Maar langdurig, aan ťťn stuk?

 

Nee, niet kontinu aan ťťn stuk door, maar gepulseerd.

 

Veel patiŽnten zijn nogal huiverig voor langdurig antibiotikagebruik.

Kunt U zich dat voorstellen?

 

Ja, natuurlijk.

Maar we doen dat ook lang niet bij iedereen.

Van de 10 patiŽnten krijgen er, denk ik, slechts 2 antibiotika voorgeschreven.

 

We zetten antibiotika altijd zeer gericht in.

 

En waarom krijgen die 2 mensen dan wel antibiotika voorgeschreven?

 

Om hardnekkige infekties, zoals Bartonella-infekties, de kop in te drukken.

Er zijn bijvoorbeeld patiŽnten met aktieve Bartonella-infekties (IgGís,IgMís).

 

Ik heb vandaag een Nederlandse patiŽnte gehad met aktieve toxoplasmose.

Die heeft twee weken pyrimethamine, antibiotika specifiek voor toxoplasma, geslikt en die was na een maand helemaal hersteld.

 

Het achterliggende probleem, de reden waarom haar afweersysteem de

toxo≠plasmose niet onder kontrole gekregen heeft, is nog niet opgelost,

maar haar klinisch beeld werd vrijwel geheel veroorzaakt door toxoplasma.

Dat was hetgeen haar afweersysteem in brand gezet heeftÖ.

 

Veel mensen denken: je slikt antibiotika en dan is het probleem opgelostÖ

 

Dat is niet waar.

Met alleen antibiotika slikken ben je er meestal niet.

Vaak heb je ook te maken met gevolgschade.

 

 


 

4.3 Het afweersysteem herstellen (stap 1b)

 

 


 

Afweersysteem herstellen (stimuleren en afremmen)

 

■  DHEA

■  Ampligen

■  Glutathione

■  Kutapressin

■  etc.

 


 

 

4.3.1 DHEA

 

DHEA stimuleert de Th1-stand.

Dat is een van de redenen waarom ik soms DHEA voorschrijf.

 

Ook dat is kwakzalverij (lach).

Er is een Nederlandse hoogleraar die in het openbaar de vraag stelde:

Welke Belgische idioot schrijft DHEA voor bij M.E.-patiŽnten?

Ik!

 

Als je bepaalde mechanismen/processen niet (direkt) kunt herstellen,

heb je als arts de elementaire plicht de gezondheid van de patiŽnt zo veel mogelijk te beschermen!

 

Met de (beperkte) middelen die voorhanden zijn??

 

Met de middelen die je tot je beschikking hebtÖ

 

Als je een met een ongevaarlijke dosis van een vrij verkrijgbaar voedings≠supplement, dat vrij te verkrijgen is, de ontregeling (Th1-Th2-shift) deels kunt normaliseren, moet je dat doen.

 

De mensen die DHEA gebruiken, geven zelf aan dat ze minder last hebben van (steeds terugkerende) virale infekties. Altijd als ze iemand tegenkwamen die verkouden was, werden ze zelf ook direkt verkouden. Dat wordt minderÖ

 

 

4.3.2 Ampligen

 

4.3.2.1 Wat doet Ampligen?

 

Voor het herstel van het afweersysteem komt Ampligen om de hoek kijken?

 

Ampligen in een breed werkende immuunstimulator.

Die moet dus heel voorzichtig gebruikt worden,

want Ampligen stimuleert ook de PKR-aktiviteit.

 

En bij patiŽnten, waarbij de PKR-aktiviteit al verhoogd is, is dat niet zo goed.

Bij die groep patiŽnten moet je het niet gebruiken of in heel lage doseringen om zeer geleidelijk het afweersysteem weer op gang te brengen.

 

En dan moet je tegelijkertijd ook de opportunistische infekties bestrijden.

 

 

 

4.3.2.2 Een enorm duur geneesmiddel

 

Ampligen is daarnaast natuurlijk bijna onbetaalbaar.

 

Dat is zeer spijtig, maar komt met name door de lage omzet.

Middelen die veel gebruikt worden, worden vaak op termijn goedkoop.

 

En hoe zit dat dan met Ampligen?

 

Ampligen komt naar verwachting volgend jaar op de markt.

Maar Ampligen is dan nog een duur middel: 10 a 12.000 euro per jaar.

 

 

 

4.3.2.3 Hoe zit het met de alternatieven voor Ampligen?

 

Zijn er goedkopere alternatieven?

 

Ampligen heeft 8 verschillende werkingen en de werking is zeer breed.

Er zijn geneesmiddelen op de markt die niet zoín brede werking hebben.

Als je Ampligen met een aantal alternatieven vergelijkt,

is het een beetje zoals het verschil tussen een Rolls Royce en een lelijk eendje.

 

 

 

4.4 De (schade van de) oxidatieve stress opruimen (stap 2)

 

U schrijft ook niet-reguliere geneesmiddelen, zoals supplementen, voor?

 

Als er een verhoogde oxidatie (vorming van vrije radikalen) is en weten≠schap≠pelijk bewezen is dat glutathione de vorming van peroxynitriet tegengaat,

zou je wel gek zijn om geen supplementen voor te schrijven.

Je ziet het ook aan de rode bloed-cellen: er is een duidelijke verbetering.

 

Dat is geen natuurgeneeskunde.

Nederlanders stoppen blijkbaar graag mensen in hokjes.

 

 

 

4.5 Samenvatting

 

Dus als ik het goed samenvat

wordt voor elke patiŽnt, op grond van de ziekmakende (pathofysiologische) mechanismen,

een specifieke kombinatie van geneesmiddelen en supplementen voorgeschreven.

 

Het stappenplan ziet er, als ik U goed volg, in grote lijnen als volgt uit:

  • de meest belangrijke infekties bestrijden met antibiotika, antiviralen etc.,

  • het afweersysteem weer in balans brengen (Th1-Th2-balans) en

  • de oxidatieve stress bestrijden met anti-oxidanten etc.

Dan heb je de hoofdlijnen wel te pakken.

Maar dan vergeet je probiotika om de darmflora te normaliseren,

die door de gewijzigde zuurgraad en hypoxie (te weinig of geen zuurstof) verstoord is.

 

 

 


 

Hoofdlijnen Stappenplan Behandeling

 

*  De meest belangrijke infekties bestrijden met antibiotika, antiviralen etc.,

*  De darmflora herstellen (probiotika, voedingspatroon/dieet: allergieŽn)

*  Het afweersysteem weer in balans brengen (Th1-Th2-balans) en

*  De oxidatieve stress bestrijden met anti-oxidanten etc.

 


 

 

 

 

4.6 Veel gehoorde kritiek: Er zijn nog maar weinig patiŽnten genezen!

 

De vaak gehoorde kritiek is: er zijn nog maar weinig patiŽnten genezenÖ.

 

Bij veel patiŽnten is de voorbeschikkende toestand,

zijn de voorbeschikkende mechanismen reeds bij de geboorte aanwezig.

Dan kŠn je de ziekte soms niet volledig omkeren.

 

Het zijn voornamelijk jonge mensen die nog niet zo lang M.E./CVS hebben,

die we er relatief vlot uitkrijgen.

Maar de ziekte doen omkeren bij patiŽnten die, ook door de duur van hun ziekte, reeds een aantal sequelen (schadelijke gevolgen, FT) hebben, dat is veel moeilijker.

 

Ook hebben we te maken met het feit dat mensen vaak niet het geduld hebben om gedurende lange tijd een bepaalde aanpak/therapie trouw te blijven.

 

Men stapt daarnaast soms vlug over van de ene hulpverlener naar de andere.

Als je gelijktijdig drie of vier verschillende therapieŽn ondergaat,

dan kun je vaak ook geen resultaat hebben.

 

Wanneer we een bepaalde strategie uitstippelen, die hoort bij het speci≠fieke patho≠fysiologisch mechanisme *1 van een individuele patiŽnt, duurt het vaak 18 tot 24 maanden voor≠aleer we 50% verbetering zien.

 

Dat kan ik beamen, maar, als je 7 jaar ziek bent, is geduld niet makkelijkÖ

 

 

 

Opportunistische infekties: infekties die optreden wanneer het afweersysteem al zo verzwakt is, dat ziektekiemen meer kans hebben (gevolg).

Darmdysbiose: verstoring van een gezonde darmflora (bakteria etc.).

 

Pathofysiologisch mechanisme: biologisch mechanisme waardoor de ziekte veroorzaakt wordt/in stand gehouden blijft.