1 Over de persoon en zijn werk

 

1.1 Hoe prof. de Meirleir met M.E. in aanraking kwam

 

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Hoe bent U in aanraking gekomen met ME?

 

Ik ben eigenlijk internist van beroep met belangstelling voor inspanningsfysiologie en ben uiteindelijk ook gepromoveerd op deze vakdiscipline.

 

In die tijd werden patiënten die vermoeid waren door psychiaters naar mij verwezen,

om na te gaan of hun inspanningskapaciteit gedaald was.

En zo ben ik, eigenlijk bij toeval, in kontakt gekomen met M.E./CVS.

 

Ik dacht dat U via wielrenners met M.E. in kontakt was gekomen?

 

Ik heb ook een aantal wielrenners gezien met een soort CVS-syndroom,

maar dat was niet in het begin.

 

In het begin waren het “psychiatrische patiënten”,

waarvan uiteindelijk bleek dat ze zeker niet in de psychiatrie thuishoorden.

 

Over die laatste bewering zijn de meningen over verdeeld, geloof ik.

 

Wanneer was dat ongeveer?

 

1989.

 

 

 

1.2 Werkwijze/instelling

 

 

Ik weet uit ervaring dat in Uw kliniek verschillende vakdisciplines,

zoals immunologie, inspanningsfysiologie en psychologie, vertegenwoordigd zijn.

Is dat nodig bij een ziekte zoals CVS?

 

Hoe meer multidisciplinair,

hoe breder de kijk op de ziekte,

hoe beter je de zaak kan interpreteren….

 

Mijn sterke punt is, denk ik, dat ik goed kan associëren: verbanden leggen.

Maar je kunt pas goed verbanden leggen als je een brede kennis hebt.

 

Als je je als een vakidioot opstelt en je zegt:

ik heb een onderzoek gedaan en

het is zeker dat virus niet,

dan hebt je ook een stelling.

Maar dan heb je niets positiefs, hé?

 

Opbouwen (aanvallen) moeilijker is dan afbreken (verdedigen).

Dat zie je in sport ook.

 

 

 

1.3 Biopsychosociaal model?

 

 

In MEdium stond dat Brussel (U) ook het biopsychosociale model hanteert.

Mijn mond viel open van verbazing…

 

Ons vertrekpunt is de pathofysiologie.

Natuurlijk bekijken wij ook de gevolgen: de sociale en psychische gevolgen.

Uiteindelijk hanteert iedereen een biopsychosociaal model

Alleen wij komen vanuit de tegenovergestelde richting: de biomedische…

 

De anderen zien de psychische gevolgen van de ziekte als oorzaak.

 

Uit het interview met mevrouw van Hoof krijg je het idee dat er bijna geen verschil is

tussen “de Brusselse benadering” en de biopsychosociale school?

 

Ik denk dat wij gewoon op een heel andere manier naar Amsterdam rijden…

Nijmegen neemt gewoon een heel andere route.

 

 

 

1.4 Werkzaamheden

 

 

U bent onderzoeker, behandelaar en auteur.

Is dat allemaal niet erg veel om allemaal te doen?

 

Nee, ik doe eigenlijk niet zo veel hoor…

 

Nee.

Dat viel me al op (lach de Meirleir en interviewer).

 

Vind U dat zelf niet?

 

Nee.

 

O.k. dat is prima.

Dan is dat probleem ook weer uit de wereld.

 

Ik ben elke maand vier weken vakantie, dus…

 

Hoeveel mensen heeft U (zeg maar) hier en in het VUB gezien?

 

Sinds 1989 moeten dat er zo’n 11.000 zijn.

 

11.000?

 

Ja.

 

 

 

 

Pathofysiologie: de studie die zich bezighoudt met biologische mechanismen waardoor ziekte veroorzaakt en/of in stand gehouden worden.