Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Shukla:

afwijkende samenstelling

bacteriepopulaties

in darmen en bloed

in CVS na inspanning

 

 

 

 


 

 

Volgens Sanjay Shukla en anderen veroorzaakt inspanning in CVS duidelijke verschillen

t.a.v. de darmflora en de relatieve hoeveelheden van bacteriegroepen (phyla) in het bloed.

 

 

 

 

Terwijl de Firmicutes na inspanning relatief vaker voorkwamen in het bloed van CVS-patiėnten,

waren deze in de ontlasting (darmen) ondervertegenwoordigd (t.o.v. gezonde "proefkonijnen").

 

Het omgekeerde gold voor de Bacteroidetes-bacterieondersoort:

deze kwamen relatief minder voor in het bloed en relatief vaker in de ontlasting.

 

Actinobacteria (straalzwammen) kwamen relatief minder voor in de ontlasting van CVS-patiėnten.

 

 

 

 

Na inspanning namen de relatieve hoeveelheden van 7 van de 9 "ondersoorten" in de ontlasting toe.

Bij gezonde proefpersonen namen 2 van de 9 ondersoorten toe (zie onderstaande afbeelding).

 

 

 

Omdat de onderzoekers veronderstelden dat inspanning bijdraagt aan het lekke darm-verschijnsel

(weerspiegeld door een toename van darmbacteriėn in het bloed of een afweerresponse daartegen),

besloten zij de Firmicuten-ondersoort (phylum) verder op te splitsen en

te kijken in hoeverre de Firmicuten-onderondersoorten in het bloed voorkwamen.

 

De hoeveelheid Firmicutes/bacillen in het bloed van CVS-patiėnten was ongeveer verdubbeld

na 48 uur (±6,5% -> ±13%), maar na 72 uur afgenomen tot onder het beginniveau (±3%),

terwijl die bij gezonde proefpersonen van ±0% toenam naar ±4% na 48 uur en ±7% na 48 uur.

 

Van twee Firmucites/Clostridia-ondersoorten was de hoeveelheid in het bloed 15 minuten na de inspanningstest sterk toegenomen, terwijl dit bij de gezonde testpersonen niet het geval is,

maar dit lijkt me onvoldoende om de dagen aanhoudende post-exertionele malaise te verklaren.

 

 

Slotopmerkingen:

 

Alhoewel bekend is dat inspanning de doorlaatbaarheid van de darmen kan doen toenemen (zie bijvoorbeeld hier en hier), vind ik het bewijs voor de lekke-darm-door-inspanning-theorie matig.

 

Gelet op de maximale zuurstofopname betrof het onderzoek zeker geen "zware gevallen van CVS".

 

 


 

 

Changes in gut and plasma microbiome following exercise challenge

in Myalgic Encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS).

PLoS One. 2015 Dec 18;10(12):e0145453. doi: 10.1371/journal.pone.0145453. eCollection 2015.

Shukla SK, Cook D, Meyer J, Vernon SD, Le T, Clevidence D, Robertson CE, Schrodi SJ, Yale S, Frank DN.

 

 

Abstract

 

Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)

is a disease characterized by intense and debilitating fatigue not due to physical activity

that has persisted for at least 6 months, post-exertional malaise, unrefreshing sleep, and

accompanied by a number of secondary symptoms,

including sore throat, memory and concentration impairment, headache, and muscle/joint pain.

 

In patients with post-exertional malaise,

significant worsening of symptoms occurs following physical exertion and

exercise challenge serves as a useful method for identifying biomarkers for exertion intolerance.

 

Evidence suggests that intestinal dysbiosis and systemic responses to gut microorganisms

may play a role in the symptomology of ME/CFS.

 

As such, we hypothesized that post-exertion worsening of ME/CFS symptoms

could be due to increased bacterial translocation from the intestine into the systemic circulation.

 

To test this hypothesis, we collected symptom reports and blood and stool samples

from ten clinically characterized ME/CFS patients and ten matched healthy controls

before and 15 minutes, 48 hours, and 72 hours after a maximal exercise challenge.

 

Microbiomes of blood and stool samples were examined.

 

Stool sample microbiomes differed between ME/CFS patients and healthy controls

in the abundance of several major bacterial phyla.

 

Following maximal exercise challenge,

there was

an increase in relative abundance of 6 of the 9 major bacterial phyla/genera

in ME/CFS patients

from baseline

to 72 hours post-exercise

compared to

only 2 of the 9 phyla/genera

in controls (p = 0.005).

 

There was also

a significant difference in clearance of specific bacterial phyla from blood following exercise

with high levels of bacterial sequences maintained at 72 hours post-exercise in ME/CFS patients

versus clearance in the controls.

 

These results provide evidence for

a systemic effect of an altered gut microbiome in ME/CFS patients compared to controls.

 

Upon exercise challenge,

there were significant changes in the abundance of major bacterial phyla

in the gut in ME/CFS patients not observed in healthy controls.

 

In addition, compared to controls clearance of bacteria from the blood

was delayed in ME/CFS patients following exercise.

 

These findings suggest a role for an altered gut microbiome and increased bacterial translocation

following exercise in ME/CFS patients

that may account for the profound post-exertional malaise experienced by ME/CFS patients.

 

 

PMID: 26683192

 

 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0145453&representation=PDF