Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Lien:

verhoogde lactaatconcentraties

gedurende inspanningstest

die bij tweede inspanningstest

verder toenemen

 

 

 

 


 

 

 

Katarina Lien (actief bij het ME/CVS-centrum) en collega's van het Universiteitsziekenhuis Oslo hebben

19 vrouwelijke ME/CVS-patiŽnten en 15 gezonde vrouwen tijdens een dubbele fietstest bestudeerd.

 

In aanvulling op hetgeen in eerdere dubbele inspanningstest-studies vastgesteld werd (klik hier, hier

en hier), werden in deze studie ook de lactaatconcentraties voor en tijdens de inspanning bepaald.

Lactaat, het eindproduct van de glucosestofwisseling, wordt met name geproduceerd in zuurstofarme omstandigheden, wanneer de aerobe stofwisseling/energieproductie tekort schiet (zie afbeelding).

 

 

 

 

De (mobiele!) patiŽnten hadden bij elke inspanning hogere concentraties lactaat in hun bloed.

Terwijl de lactaatcurve bij gezonde vrouwen op dag 2 opschoof naar rechts (trainingseffect?),

schoof die curve bij (mobiele!) patiŽnten juist naar links (zie afbeelding onder),

hetgeen betekent dat bij elke inspanning meer lactaat in het bloed aanwezig was t.o.v. dag 1.

 

 

 

 

Uit het respiratoir quotiŽnt blijkt dat beide groepen op beide dagen hun 'plafond' bereikten.

 

Als we kijken naar de maximale zuurstofopname (VO2max) op dag 1, dan zien we dat die van

patiŽnten (Ī24 ml/m/kg) beduidend lager ligt dan die van gezonde vrouwen (Ī37 ml/m/kg).

Op dag 2 nam de V02max bij beide groepen een klein beetje af (-1,6 ml/min/kg vs -0,9 ml/min).

In sommige studies nam de maximale zuurstofopname bij de tweede test beduidend af (klik hier).

 

De afname van de maximale zuurstofopname in beide groepen kan wellicht (deels) verklaard worden

door de afname van het hemoglobinegehalte in het bloed voor de test (mogelijk a.g.v. bloedafname).

 

Overigens was het hemoglobinegehalte van patiŽnten en de gezonde proefpersonen vergelijkbaar,

hetgeen impliceert dat het 'transport' van zuurstof naar de cellen niet het probleem lijkt in ME/CVS.

 

 

 

De maximale hartslag was vergelijkbaar tussen de twee groepen en de twee inspanningstesten.

In eerdere studies bleek dat patiŽnten vaak niet hun maximale hartslag (220-leeftijd) halen (klik hier).

 

Als we kijken naar de 'prestatie-indicatoren' bij de verzuringsdrempel zien we

dat de zuurstofopname (ml/min) bij patiŽnten beduidend lager ligt (Ī870 vs Ī1070) en dat die de

tweede dag afneemt bij patiŽnten met Ī70 ml/min en bij gezonde vrouwen niet of nauwelijks (Ī10).

 

Het inspanningsvermogen van patiŽnten bij de verzuringsdrempel ligt op dag 1 beduidend lager dan dat van gezonde vrouwen (Ī52W vs Ī78W) en dat neemt bij patiŽnten de tweede dag af naar Ī45W.

Uit het eerder gestelde volgt dat de lactaatconcentraties in het bloed van de patiŽnten hoger liggen.

 

 

 

 

Alhoewel sommige prestaties van patiŽnten (positief) afwijken t.o.v. eerdere dubbele fietstest-studies

wordt uit de verminderde prestaties op de tweede dag en de toename van lactaatvorming op dag 2

eens te meer duidelijk dat 'revalidatietherapie' negatief kan uitpakken op de 'conditie' van patiŽnten.

 

Kunnen we nu dan eindelijk op zoek naar de afwijkingen die hieraan ten grondslag liggen

en therapieŽn die wel effectief zijn en geen schadelijke bijwerkingen hebben?

 

 


 

 

 

Abnormal blood lactate accumulation during repeated exercise testing

in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.

Physiol Rep. 2019 Jun;7(11):e14138. doi: 10.14814/phy2.14138.

Lien K, Johansen B, VeierÝd MB, Haslestad AS, BÝhn SK, Melsom MN, Kardel KR, Iversen PO.

 

 

Post-exertional malaise and delayed recovery

are hallmark symptoms of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS).

 

Studies on repeated cardiopulmonary exercise testing (CPET) show that

previous exercise negatively affects oxygen uptake (VO2) and power output (PO) in ME/CFS.

 

Whether this affects arterial lactate concentrations ([Laa]) is unknown.

 

We studied

18 female patients (18-50 years) fulfilling the Canadian Consensus Criteria for ME/CFS and

15 healthy females (18-50 years)

who underwent repeated CPETs 24 h apart (CPET1 and CPET2) with [Laa] measured every 30th second.

 

VO2 at peak exercise (VO2peak)

was lower in patients than in controls on CPET1 (P < 0.001) and

decreased in patients on CPET2 (P < 0.001).

 

However, the difference in VO2peak between CPETs did not differ significantly between groups.

 

[Laa] per PO was higher in patients during both CPETs (Pinteraction < 0.001),

but increased in patients and decreased in controls from CPET1 to CPET2 (Pinteraction < 0.001).

 

Patients had lower VO2 (P = 0.02) and PO (P = 0.002) at the gas exchange threshold

(GET, the point where CO2 production increases relative to VO2),

but relative intensity (%VO2peak) and [Laa] at GET did not differ significantly from controls on CPET1.

 

Patients had a reduction in VO2 (P = 0.02) and PO (P = 0.01) at GET on CPET2,

but no significant differences in %VO2peak and [Laa] at GET between CPETs.

 

Controls had no significant differences in VO2, PO or %VO2peak at GET between CPETs,

but [Laa] at GET was reduced on CPET2 (P = 0.008).

 

In conclusion, previous exercise

deteriorates physical performance and increases [Laa] during exercise in patients with ME/CFS

while it lowers [Laa] in healthy subjects.

 

 

 

Keywords:

 

Elevated lactate; exercise intolerance; metabolism; oxygen uptake; post-exertional malaise

 

 

PMID: 31161646

 

PMCID: PMC6546966

 

DOI: 10.14814/phy2.14138

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6546966/pdf/PHY2-7-e14138.pdf