Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Miwa:

een "klein hart",

laag slagvolume en

orthostatische intolerantie

nauw met elkaar gerelateerd

 

 

 

 


 

 

http://www.intechopen.com/profiles/77718/Kunihisa-Miwa

 

 

Volgens prof. Kunihisa Miwa hebben ME(CVS)-patiėnten vaak een klein hartje....

 

Uit een recente studie blijkt wederom dat ME/CVS vaak gepaard gaat met orthostatische intolerantie, verlaagde cardiale output (hoeveelheid bloed die per minuut rondgepompt wordt) en een klein hart.

 

De studie bevestigt eerdere bevindingen van Miwa en Fujita: klik hier, hier en hier.

 

 

 

ME-patiėnten

p

(kans op fout)

Gezonde proefpersonen

 

n = 40

 

n = 40

 

 

 

 

Systolische bloeddruk (bovendruk, mmHg)

109 ± 11

<0.05

121 ± 11

Diastolische bloeddruk (onderdruk, mmHg)

66 ± 12

<0.05

75 ± 12

 

 

 

 

Linkerventrikel eind-diastolische diameter (millimeter)

41 ± 6

<0.01

44 ± 3

<40 millimeter

18 (45%)

<0.01

1 (3 %)

 

 

 

 

Slagvolume index (milliliter/vierkante centimeter)

32 ± 8

<0.01

38 ± 6

Cardiale index (liter/minuut/vierkante centimeter)

2.1 ± 0.4

<0.01

2.7 ± 0.5

<2 liter/minuut/vierkante centimeter

21 (53 %)

<0.01

3 (8 %)

 

 

Opvallende conclusies van deze studie:

 

De patiėnten werden geselecteerd op basis van de internationale consensus-criteria voor ME,

maar liefst 35 van de 36 patiėnten ervoer een vorm van orthostatische intolerantie (OI).

 

Vaak liggen het aantal patiėnten met OI beduidend lager: zie bijvoorbeeld hier en hier.

Wellicht dat de gekozen patiėntengroep (ME i.p.v. CVS) daar iets mee te maken heeft.

 

Bij bijna de helft van de patiėnten werd een zeer klein hartje geconstateerd en

bij meer dan de helft van de ME-patiėnten was de cardiale index berg zeer laag.

 

De (gemiddelde) boven- en onderdruk van patiėnten is beduidend lager dan van gezonde mensen.

 

 

 


 

 

 

Cardiac dysfunction and orthostatic intolerance

in patients with myalgic encephalomyelitis and a small left ventricle.

Heart Vessels. 2014 Apr 16. doi: 10.1007/s00380-014-0510-y.

Miwa K.

 

 

Abstract

 

The etiology of chronic fatigue syndrome (CFS) is unknown.

 

Myalgic encephalomyelitis (ME) has been recently postulated to be the cause of CFS.

 

Orthostatic intolerance (OI) has been known as an important symptom

in predicting quality of life in CFS patients.

 

Cardiac function may be impaired in patients with ME.

 

The presence or absence of OI was determined

both symptomatically and by using a 10-min stand-up test in 40 ME patients.

 

Left ventricular (LV) dimensions and function were determined echocardiographically

in the ME patients compared to 40 control subjects.

 

OI was noted in 35 (97%) of the 36 ME patients who could stand up quickly.

 

The mean values for

the cardiothoracic ratio, systemic systolic and diastolic pressures, LV end-diastolic diameter (EDD),

LV end-systolic diameter, stroke volume index, cardiac index and LV mass index

were all significantly smaller in the ME group than in the controls.

 

Both a small LVEDD (<40 mm, 45 vs. 3 %) and a low cardiac index (<2 l/min/mm2, 53 vs. 8 %)

were significantly more common in the ME group than in the controls.

 

Both heart rate and LV ejection fraction were similar between the groups.

 

In conclusion,

a small LV size with a low cardiac output was common in ME patients,

in whom OI was extremely common.

 

Cardiac dysfunction with a small heart appears to be related to the symptoms of ME.

 

 

PMID: 24736946

 

 


 

Met dank aan prof. Miwa.