Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Prominente leden/adviseurs

van de Gezondheidsraad

spreken zichzelf tegen!

 

 

 

 


 

Dit dokument geeft een aantal voorbeelden die aantonen dat het advies van de Gezondheids-raad in strijd is met wat twee vooraanstaande leden van die Gezondheidsraad, prof. Bleijenberg en prof. van der Meer, zelf in een studie in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd hebben.

 

Dit zet objektief grote vraagtekens bij de "waarde" van het advies!!

 

De Gezondheidsraad stelt o.m. dat er geen lichamelijke afwijkingen bij CVS-patiŽnten gekonstateerd zijn. Dus stelt men, in strijd met alle studies die lichamelijke afwijkingen aantonen, dat CVS een medisch onverklaarbare aandoening is.

 

Onlangs verscheen er een artikel van de hand van o.m. prof. Bleijenberg en prof. van der Meer die volledig in strijd is met die konstatering, getiteld:

 

Gray matter volume reduction in the chronic fatigue syndrome.

NeuroImage 26 (2005) 777Ė 781.

FP de Lange, J.S. Kalkman, G. Bleijenberg, P. Hagoort, J.W.M. van der Meer, I. Tonia.

 

[Citaten uit deze studie zijn hieronder in Kleur weergegeven]

 

 

De auteurs stellen dat het centraal zenuwstelsel een centrale rol speelt in de ziekte!

 

Several symptoms associated with CFS suggest a role for the central nervous system,

notably the central fatigue, impairments in concentration,

attention and memory, headache, and unrefreshing sleep.

 

 

En ik dacht dat er volgens diezelfde mensen geen oorzaak te vinden was!

 

Maar we gaan verder. Het wordt nog "leuker"Ö

 

Dť bewering van deze studie van "Nijmegen" (terecht of onterecht) is dat de omvang van de grijze hersenmassa een prima graadmeter is voor CVS. Dus prof. van der Meer en prof. Bleijenberg hebben een "marker" op basis van een cruciale rol van het centraal zenuwstelsel in de ziekte CVS.

 

Hť?

 

We observed significant reductions in global gray matter volume in both cohorts of CFS patients, as compared to matched control participants. Moreover, the decline in gray matter volume was linked to the reduction in physical activity, a core aspect of CFS. Our findings appear to provide a reliable somatic marker of CFS, and suggest that the key to this disease might lay in the central nervous system.

 

 

Ook stelt men dat de grijze massa een objektieve graadmeter is voor de mate van inaktiviteit.

Waarom dit belangrijk is, word later nog duidelijk.

 

Moreover, the decline in gray matter volume was linked to the reduction in physical activity, a core aspect of CFS.

 

 

Tevens erkent men nu letterlijk dat er sprake is van

funktionele afwijkingen als gevolg van een ziekte (de letterlijke betekenis van pathofysiologie):

 

These findings suggest that

the central nervous system plays a key role in the pathophysiology of CFS...

 

 

Maar het gaat nog verder.

 

De auteurs stellen dat de resultaten van de studie overeenstemmen met en een uitbreiding vormen op neurologische afwijkingen die in 1992 en 1993 gepubliceerd zijn!

 

Citaten uit bedoelde artikelen, waarin talloze afwijkingen van het centrale zenuwstelsel beschreven staan, zijn hieronder in een bijlage te vinden. En in de Gezondheidsraad stellen diezelfde mensen dat er nooit eerder aantoonbare afwijkingen gevonden zijn!

 

The results obtained with this approach corroborate and complement previous studies that observed cerebral abnormalities associated with CFS (Buchwald et al., 1992; Lange et al., 1999; Natelson et al., 1993; Schwartz et al., 1994a).

 

 

Het kan niet zo zijn dat dit een inzicht van de laatste maanden is, aangezien:

  1. de studies waar men naar verwijst 12, 13 jaar oud! zijn en
  2. de studie zelf meer dan een jaar geleden afgerond moet zijn:
  3. de publikatie is ontvangen op 28 september 2004!

Maar we zijn er nog niet..

 

Men geeft aan dat men patiŽnten met CVS geselekteerd heeft die geen last hebben van "manifeste psychiatrische co-morbiditeit" (bijv. depressie).

 

Participants who manifested psychiatric comorbodity (e.g. depression) were excluded from the study.

 

Volgens de auteurs is bij een (groot) deel van de CVS-patiŽnten geen sprake is van depressie of een andere psychische stoornis.

 

Dit terwijl die auteurs in de Gezondheidsraad stellen dat CVS erg veel lijkt op depressie!

 

Tenslotte stelt men dat het aannemelijker is

dat afname van de grijze hersenmassa de oorzaak is van verminderde inspanning/klachten,

dan dat die afname het gevolg is van verminderde inspanning!

 

It is conceivable that the reduced gray matter volume is a cause of chronic fatigue and the ensuing physical inactivity.

 

Alternatively, it is also possible that the gray matter reduction is a consequence of the reduced physical activity inherent in CFS.

 

In this perspective, recent reports have suggested direct links between physical exercise and neurogenesis.

 

However, the latter scenario is not immediately compatible with the fact that the GM decrease is not correlated with CFS duration.

 

 

Als de afgenomen grijze massa is een goede graadmeter is voor de "mate van inaktiviteit" en

de afgenomen grijze massa waarschijnlijk niet het gevolg, maar de oorzaak van de "inaktiviteit",

dan is er maar ťťn konklusie mogelijk:

 

Het is niet waarschijnlijk dat gedrags-en-oefen-therapie een oplossing is!

 

De studie die uitgevoerd is door prominente Gezondheidsraadleden/adviseurs

is in volstrekte tegenspraak met het adviesrapport

dat door diezelfde "experts" is opgesteld of aktief uitgedragen wordt.

 

 


 

Samenvattend kunnen we stellen dat deze "experts" zichzelf op vier belangrijke punten tegenspreken!:

 

1

Problemen in het centraal zenuwstelsel spelen volgens die "experts" een sleutelrol in CVS.

Men gebruikt studies uit o.m. 1992 en 1993 om dit te onderbouwen!!

 

Als lid en/of adviseur van de Gezondheidsraad stellen diezelfde mensen dat

er in al die jaren geen lichamelijke afwijkingen en dus geen oorzaken te vinden zijn.

2

Ook stelt men in het artikel dat er bij CVS sprake is van

funktionele afwijkingen als gevolg van een ziekte.

 

In de Gezondheidsraad zegt men dat er geen sprake is van een ziekte.

3

Men selekteert CVS-patiŽnten

met een (sekundaire) depressie of een andere psychische stoornis.

 

Diezelfde auteurs beweren in of namens de Gezondheidsraad dat

CVS, depressie en burn-out niet goed te onderscheiden zijn.

4

De auteurs, dus ook prof. Bleijenberg  en prof. van der Meer, beweren dat het aannemelijker is dat de afname van de grijze hersenmassa de oorzaak is van verminderde inspanning, dan dat die afname het gevolg is van "inaktiviteit"!

 

In of namens de Gezondheidsraad stellen dezelfde auteurs juist dat

gedrags-en-oefentherapie de therapie is voor inaktiviteit als gevolg van CVS!!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

counter free hit unique web