Friedberg:

 

Het "herstel" m.b.v.

CGT/GET,

wijzigingen in levensstijl en

ontspanningsoefeningen

gaat niet gepaard met toenemende activiteit

 

 

 


 

Friedberg en kollega's die, getuige het studieverslag, CBT/GET een warm hart toedragen,

komen in een studie met een zeer kleine groep patiŽnten (11) tot de konklusie dat

zelfgerapporteerde verbeteringen niet gepaard gaan met een toename van activiteiten.

 

Van de 30 potentiŽle kandidaten vielen vooraf reeds 13 patiŽnten af.

Redenen: de tijd en de reizen die met de "behandeling" gepaard gaan

en het feit dat de aanpak geen medische behandeling omvatte!

Blijven over 17 patienten ("lichte gevallen", relatief zeer actief).

 

Tijdens de rit vielen nog eens 6 mensen af.

 

Van de 11 patienten die de "therapie" voltooiden,

gaven 9 mensen aan dat zij verbetering in hun situatie ervoeren.

 

Wat is het merkwaardige (of eigenlijk niet: patiŽnten geven dit elke keer weer aan)?

Maar liefst 4 patiŽnten zijn na afloop van de behandeling minder aktief,

de activiteit van 2 patiŽnten verandert nauwelijks en

slechts 3 patiŽnten zijn na afloop van de "behandeling" aktiever dan ervoor.

 

Alhoewel de steekproef zeer klein is,

komen de resultaten verhoudingsgewijs sterk overeen met

de ervaringen van patienten in Schotland (klik hier) en in Nederland (klik hier).

 

Friedberg wil overigens gewoon op de ingeslagen CGT/GET-weg voortgaan...

 

 


 

Cognitive-Behavior Therapy in Chronic Fatigue Syndrome:

Is Improvement Related to Increased Physical Activity?

J Clin Psychol, 65:1Ė20, 2009.

Fred Friedberg and Stephanie Sohl

 

 

This multiple case study of

cognitive-behavioral treatment (CBT) for chronic fatigue syndrome (CFS)

compared self-report and

behavioral outcomes.

 

Eleven relatively high-functioning participants with CFS

received 6Ė32 sessions of outpatient graded-activity oriented CBT.

 

Self-report outcomes included measures of

  • fatigue impact,
  • physical function,
  • depression,
  • anxiety, and
  • global change.

Behavioral outcomes included

  • actigraphy and
  • the 6-minute walking test.

Global change ratings were

Of those reporting improvement,

clinically significant actigraphy

were found, as well as

 

The nature of clinical improvement in CBT trials

for high-functioning CFS patients

may be more ambiguous

than that postulated by the cognitive-behavioral model.

 

 

Keywords:

Actigraphy; chronic fatigue syndrome; cognitive-behavioral therapy

 

 


 

Met dank aan Rob, die mij het studieverslag deed toekomen.