Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Twisk versus Lloyd:

ME, CVS en chronische vermoeidheid

zijn drie totaal verschilende dingen

 

 

 

 


 

 

 

Onderstaande response op een recent artikel van Lloyd, Vollmer-Conna e.a. verscheen vandaag.

 

Mijn twee belangrijkste argumenten:

  1. m.b.t. de 'diagnose':
  2. ME is géén CVS, CVS is géén (onverklaarde) chronische vermoeidheid (CV).

    Er is geen enkel bewijs dat CVS en ME deel uit maken van een 'vermoeidheidsspectrum'.

  3. m.b.t de 'behandeling':
  4. het (bio)psychosociale verklaringsmodel is meermalen onjuist gebleken.

    De daarop gebaseerde 'behandeling' (CGT/GET) ineffectief en potentieel; schadelijk.

De reactie op mijn kritiek verscheen eerder (!) op de website van Current Rheumatology Reports.

 

De diagnose is volgens de auteurs irrelevant, het gaat om het lijden van mensen met CV, CVS en ME.

 

 

Does it really matter whether ME and CFS are synonymous labels or not?

 

 

Mijn response daarop:

het lijden van mensen met ME en CVS wordt grotendeels veroorzaakt door

het op één hoop gooien van ME en CVS (en CV),

 

Door het op een hoop gooien van de drie begrippen wordt het stigma (SOLK) in stand gehouden en

zal nooit een oplossing (oorzaak, behandeling) gevonden worden voor ME- én CVS-patiënten'.

 

Dus ja, het maakt wel degelijk uit welke naam je aan het beestje geeft.

 

 

 

 


 

 

Myalgic Encephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome, and chronic fatigue:

Three distinct entities requiring completely different approaches.

Twisk FNM.

Curr Rheumatol Rep. 2019 Jun; 21: 27. https://doi.org/10.1007/s11926-019-0823-z.

 

 

Abstract

 

Purpose of Review

 

A recent review implicates that

myalgic encephalomyelitis (ME), chronic fatigue syndrome (CFS), and chronic fatigue

are part of the "fatigue spectrum" and

recommends "longitudinal studies integrating biopsychosocial approaches

to inform early management and targeted rehabilitation strategies."

 

 

Recent Findings

 

ME is a neuromuscular disease distinguished by

muscle fatigability (prolonged muscle weakness after minor exertion) and

specific signs of neurological dysfunction.

 

ME is not equivalent to CFS, as proposed by the authors.

 

CFS is defined as unexplained chronic fatigue

accompanied by at least four out of a list of eight specific symptoms.

 

CFS is a distinct clinical entity and not merely a severe variant of CF, as suggested.

 

Proof that CF, CFS, and ME are part of a 'fatigue continuum' and

that CF can convert to CFS at a later stage is lacking.

 

Biopsychosocial approaches for early management and rehabilitation of CF,

as promoted by the authors,

are at odds with the current understandings of ME, CFS, and CF.

 

The (bio)psychosocial explanatory models for ME and CFS have proven to be invalid, and

the associated interventions, cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy,

have shown to be ineffective and even potentially harmful.

 

 

Summary

 

ME, CFS, and CF are three very distinct clinical entities.

 

Interventions justified by (bio)psychosocial models

appear to be unsuccessful and potentially noxious.

 

To develop effective treatments,

it is crucial to make a clear distinction between ME, CFS, and CF and

to leave the (bio)psychosocial explanations and therapies behind us.

 

 

Keywords:

 

Myalgic encephalomyelitis, Chronic fatigue syndrome, Neuromuscular disease, Biopsychosocial Therapies, Diagnosis.

 

 

Samenvatting:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11926-019-0823-z

 

Volledige tekst (read-only):

https://rdcu.be/bA3M9