Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Slechte inzet

is hoogstwaarschijnlijk

niet de oorzaak van

slecht presteren

bij neurokognitieve testen

 

 

 

 


 

Uit een recent onderzoek van Cockshell en Mathias (zie onder) blijkt dat

een slechte prestatie van ME/CVS-patiŽnten bij neuropsychologische testen

waarschijnlijk niet het gevolg is van een onvoldoende inzet of simulatie van klachten.

 

54 patiŽnten met ME of CVS (Fukuda-kriteria) en 54 gezonde mensen

werden onderworpen aan de Validity Indicator Profile-test, die uit twee testen bestaat:

een verbale test (VT, synoniemen kiezen) en een niet-verbale test (NVT, reeksen aanvullen).

 

De testen bestaan bij Validity Indicator Profile-test uitsluitend uit tweekeuze-vragen

(opdat simuleren, minder presteren dan gokken: 50% goed, vastgesteld kan worden).

 


 

 

 

Afbeelding:

De vier prestatiepatronen tijdens de Validity Indicator Profile-test van Frederick.

op basis van het aantal goede antwoorden op vragen van verschillende moeilijkheidsgraad.

Simulanten zullen bewust foute antwoorden kiezen en zo minder scoren dan gemiddeld.

Dat gemiddelde (50%, slechts twee antwoorden mogelijk) wordt bij gokken bereikt.

 


 

 

De Validity Indicator Profile-testen waren bewust door de onderzoekers geselekteerd,

omdat deze vermoedelijk door ME/CVS-patiŽnten redelijk goed uitgevoerd kunnen worden *.

Zodoende kan "een slechte prestatie" niet toegeschreven worden aan een slechte inzet.

 

*

Cockshell en Mathias konstateerden eerder dat ME/CVS-patiŽnten op specifieke onderdelen (concentratie, geheugen en reaktiesnelheid), maar niet alle gebieden slecht scoren (klik hier).

 

 

Uit de testresultaten bleek dat vrijwel alle patiŽnten (VT: 100%, NVT: 94%) en gezonde proefpersonen (VT: 96%, NVT: 96%) "bereidwillig" waren. De rest van de testuitslagen van patiŽnten (NVT: 6%) en gezonde proefpersonen (VT: 4%, NVT: 4%) was inkonsistent.

Dus alle patiŽnten en controles hadden de intentie hadden om goed te presteren.

 

Volgens de auteurs was de "inkonsistente prestatie" (met name de "geringe" inzet) van de

3 patiŽnten (6%) waarschijnlijk niet opzettelijk, maar wellicht het gevolg van "vermoeidheid".

 

Ook bleek er geen verschil te zijn in de bereidwilligheid om goed te presteren

tussen patiŽnten die een uitkering kregen en patienten die gťťn uitkering kregen.

 

Samengevat, het onderzoek van Cockshell en Mathias en vele anderen toont aan

dat specifieke kognitieve klachten met de juiste testen aangetoond kunnen worden en

dat ME/CVS-patiŽnten hoogstwaarschijnlijk niet simuleren (bewust slecht presteren).

 

De bevindingen staan volgens Cockshell en Mathias haaks op de suggestie die in twee studies van het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid gewekt wordt (klik hier en hier)

dat ca. 25% van de ME/CVS-patiŽnten mogelijk (bewust) onderpresteert bij kognitieve testen.

 

Dit laatste en het feit dat CBT/GET niet tot een verbetering van de prestatie bij kognitieve testen leidt (klik hier) vormen kennelijk mede de "argumenten" voor de Gezondheidsraad

(klik hier, bladzijden 34 en 46) en de Werkgroep Richtlijnontwikkeling CVS (klik hier,

bladzijde 100) om neuropsychologisch onderzoek "van weinig waarde te achten"....

 

Echter, met behulp van specifieke neuropsychologische testen, dubbele inspanningstesten

en andere testen kunnen karakteristieke klachten relatief eenvoudig "geobjektiveerd" worden.

 

 


 

 

 

Test effort in persons with chronic fatigue syndrome

when assessed using the Validity Indicator Profile.

J Clin Exp Neuropsychol. 2012 Mar 23. doi: 10.1080/13803395.2012.668176.

Cockshell SJ, Mathias JL.

 

 

Abstract

 

The current study examined

the potential contribution of suboptimal effort to

the cognitive deficits that are associated with Chronic Fatigue Syndrome (CFS)

using the Validity Indicator Profile (VIP).

 

Unlike most tests of effort,

the VIP distinguishes between intentional and unintentional poor performance and

does not assess cognitive functions that are affected by CFS,

thereby reducing the risk of

mistakenly attributing genuinely poor performance to reduced effort.

 

The VIP was administered to

54 persons with CFS and 54 matched healthy community controls, and

performance categorized into 1 of 4 response styles

(valid: compliant; invalid: suppressed, irrelevant, inconsistent),

based on

the level of effort expended (high or low) and

the intention to perform well or not.

 

VIP performance was classified as valid

for the majority of participants (CFS and controls),

indicating high levels of effort and an intention to perform well.

 

Three participants in the CFS group and four in the control group

showed low levels of effort but an intention to do well (invalid: inconsistent).

 

No participant performed in a manner

indicative of an intent to perform poorly (invalid: suppressed, inconsistent).

 

These findings suggest that

poor effort is unlikely to contribute to cognitive test performance of persons with CFS.

 

 

 

PMID: 22440059

 

 

 

Keywords

Chronic Fatigue Syndrome, Validity Indicator Profile,

Cognitive performance, Effort, Valid performance

 

 


 

Met dank aan prof. Mathias en Rob.