Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Twisk in reactie op studie Nijs:

lage inspanningscapaciteit

en cognitieve symptomen

weerspiegelen catch-22 situatie

 

 

 

 


 

 

 

Uit een studie van Jo Nijs en collega's uit 2013 bleek

dat de inspanningscapaciteit (maximale zuurstofopname, "verzuringsgrens" en bijbehorende zuurstof-

opname) van ME/CVS-patiŽnten beduidend minder is dan die van "inactieve gezonde" mensen,

dat ME/CVS-patiŽnten op verschillende cognitieve testen slechter scoorden dan "inactieven",

dat de inspanningscapaciteit, specifieke cognitieve afwijkingen en handkracht "correleerden", en

dat fysieke inspanningscapaciteit en fysieke activiteit rechtstreeks met elkaar in verband staan.

 

In het artikel werpen Nijs en collega's de aanname op

dat een toename van de fysieke activiteit (bijv. m.b.t CGT/GET) leidt tot een verbetering van de fysieke inspanningscapaciteit (zuurstofopname) en aldoende tot een afname van de cognitieve symptomen.

 

In een ingezonden brief, die onlangs gepubliceerd werd, betoogt ondergetekende dat

een toename van het fysieke activiteitennivo, gezien de negatieve effecten van inspanning,

(vaak) niet mogelijk is en dat ME/CVS-patiŽnten in een "catch-22"-situatie gevangen zitten.

 

In hun reactie op mijn argumenten

spreken de auteurs hun zorg uit t.a.v. de wetenschappelijke kwaliteit van mijn brief ... en

stellen zij dat de negatieve effecten van eenmalige inspanning (inspanningsfysiologie) (voorbeeld hier) en de "positieve" effecten van graduele inspanningsprogramma's (GET) twee verschillende dingen zijn.

 

De auteurs gaan er in hun weerwoord aan voorbij dat ook reeds aangetoond is dat "activiteiten-programma's" negatief kunnen uitpakken, bijvoorbeeld door Black en McCully en NķŮez en collega's.

 

Mij verwijten dat ik selectief gebruik maak van wetenschappelijke publicaties

lijkt mij een typisch geval van de pot, de ketel en de verwijten...

 

 

http://www.goenglish.com/

ThePotCallingTheKettleBlack.asp

 

 

 


 

 

Rebuttal to

Ickmans et al.

Association between cognitive performance, physical fitness, and

physical activity level in women with chronic fatigue syndrome.

J Rehabil Res Dev. 2013. 50(9): vii-x.

Twisk FNM.

 

 

...

 

Looking at the evidence at present,

the hypothesis of Ickmans et al. [1]

that activity level is a mediator of the relationship

between the exercise capacity (e.g., VO2max) and cognitive functioning

does not seem very likely.

 

It seems more plausible

that the low exercise capacity reflects the clinical status of a patient and

that the negative effect of (moderate) exercise on

the oxygen uptake and the anaerobic threshold

puts the patient in a "catch-22" position,

including characteristic low exercise capacity and cognitive deficits.

 

...

 

 

http://www.rehab.research.va.gov/jour/2013/509/pdf/letterstotheeditor509.pdf