AfME-enquête 2007

 

De werkelijke succescijfers van CBT en GET!

 

 

 


 

Regelmatig publiceren pleitbezorgers voor de biopsychosociale school

zoals de vermoeidheidsdeskundigen van het "expertisecentrum Nijmegen",

studies waaruit blijkt dat CBT en/of GET voor uiterst succesvol zijn.

 

AfME (Action for ME) heeft in 2007 in Schotland een enquête uitgevoerd

onder de direkt belanghebbenden: patiënten, medici en andere betrokkenen

In totaal ontvingen 564 ME/CVS-patiënten een enquêteformulier.

Van die 564 mensen stuurden 399 het formulier ingevuld retour (71%)

 

De ervaringen van patiënten met verschillende "behandelingen" spreken boekdelen:

 

bron: tabel, bladzijde 9

 

"behandeling"

situatie verbeterd

geen(enkel)

effekt

situatie verslechterd

niet

geprobeerd

CBT

15.5%

17.5%

7%

60%

GET

5%

6%

32%

57%

Graded Activity

18%

8%

30%

44%

Pacing

77%

8.5%

3.5%

11%

 

CGT: leren dat de symptomen het gevolg zijn van “dysfunktionele gedachten” en ”ziektegedrag” en dat “inaktiviteit” die daaruit voortvloeit de situatie verergert.

GET: progressieve inspanningstherapie, patiënten worden aangemoedigd

om in stappen aktiviteiten uit te breiden, los van hoe ze zich voelen.

Graded Activity: niet erg veel verschillende van Graded Exercise (GET).

Pacing: aktiviteiten plannen, jezelf rustig houden: verergering voorkomen.

 

Teruggerekend naar de mensen die een specifieke "therapie" geprobeerd hebben,

zien de ervaringen er als volgt uit:

 

 

Door ..

mensen geprobeerd

situatie verbeterd

geen (enkel)

effekt

situatie verslechterd

CBT

160

±39%

±44%

±18%

GET

172

±12%

±14%

±74%

Graded Activity

224

±32%

±14%

±54%

Pacing

298

±87%

±10%

±4%

 

CBT: géén of een negatief effekt bij 62%!

GET: géén of een negatief effekt bij 92%!

GA:  géén of een negatief effekt bij 68%!

 

Dat zijn heel andere cijfers dan die van alle CGT/GET-verkoopverhalen, sorry ... -studies.

 

 

Meer ervaringscijfers vindt U terug in het rapport van AfME: klik hier.