Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Helmfrid:

CGT-en-GET-voor-

ME/CVS-studies'

zijn misleidend

 

 

 

 


 

 

 

Recent verscheen een vertaling van een artikel in een Zweeds wetenschappelijk tijdschrift,

waarin Sten Helmfrid kritiek levert op de 'evidence based'-claim voor CGT en GET

en het onderliggende (bio)psychosociale "verklaringsmodel" voor ME/CVS.

 

 


 

Vrije vertaling van de samenvatting:

 

 

Er zijn een aantal studies (gepubliceerd) over

cognitieve gedragsthetrapie (CGT) en graduele-revalidatietherapie (GET) voor ME/CVS

gebaseerd op de aanname dat de ziekte in stand gehouden wordt door cognities (gedachten).

 

Alhoewel die studies zeer gebrekkig zijn en

het achterliggende verklaringsmodel wetenschappelijke onderbouwing mist,

worden CGT en GET als "evidence-based' (behandelingen) aangeduid.

 

De studies zijn niet-geblindeerd en zijn gebaseerd op subjectieve maatstaven.

Er zijn geen objectieve maatstaven voor de 'therapietrouwheid'.

 

De diagnosecriteria lopen (sterk) uiteen en de deelnemers hebben vaak

één of meer psychiatrische diagnoses, los van het 'leiden aan vermoeidheid'.

 

Het onderliggende verklaringsmodel heeft geen wetenschappelijk fundament

en staat haaks op de bioliogsicge afwijkingen (die gevonden zijn).

 

Enquetes suggereren

dat de werkzaamheid van CGT niet groter is het placebo-effcet

en dat GET schadelijk is.

 

Daarom zijn CGT en GET voor ME/CVS niet 'evidence-based'.

 

 


 

 

 

Studies on cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy for ME/CFS are misleading.

Sten Helmfrid (sten.helmfrid@bredband.net)

 

Een Engelstalige vertaling van een Zweeds artikel gepubliceerd in Socialmedicinsk tidskrift:

Studier av kognitiv beteendeterapi och gradvis ökad träning vid ME/CFS är missvisande

Socialmedicinsk tidskrift. 2016; 93(4): 433-444.

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1450/1255

 

 

There have been a number of studies on

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET) for ME/CFS

based on a treatment model where the disease is perpetuated by cognitive processes.

 

Although the studies are flawed and the model lacks scientific support,

the treatments are described as evidence based.

 

The studies are non-blinded and rely on subjective outcomes.

 

There are no objective measures of adherence.

 

The diagnostic criteria vary, and the participating patients

often have one or several psychiatric diagnoses

apart from suffering from chronic fatigue.

 

The underlying model has no theoretical foundation and

is at odds with physiological findings.

 

Surveys suggest

that the efficacy of CBT is no better than placebo and

that GET is harmful.

 

Therefore,

cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy for ME/CFS are not evidence based.

 

 

Keywords:

 

Myalgic encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome, treatment,

 

 

https://www.researchgate.net/publication/309351210_Studies_on_Cognitive_

Behavioral_Therapy_and_Graded_Exercise_Therapy_for_MECFS_are_misleading

 

https://www.dropbox.com/s/nllclnhz9nhl99p/Helmfrid_SMT2016_EnglishVersion.pdf