Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Tak: analyse kritiek op PACE-trial (SOLK-website)

 

 

 

 


 

 

 

In een bijdrage op de website SOLK.nl (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

bespreekt Lineke Tak, die 'CVS' als een functioneel somatisch syndroom ziet (klik hier),

zes punten van kritiek op de PACE-trial:

 1. Onjuiste diagnostische criteria: chronische vermoeidheid, gťťn CVS, laat staan ME.
 2. Discutabele primaire (subjectieve) uitkomstmaten: vermoeidheid en 'fysiek functioneren'.
 3. Geen 'blind onderzoek': patienten weten welke behandeling ze ondergaan (placebo-effect).
 4. Ontbreken effectiviteit als we kijken naar secundaire (objectieve) uitkomstmaten.
 5. Verandering van de uitkomstmaten ('afkapwaarden') bij lange termijn follow-up.
 6. Onderzoekers willen onderzoeksdata niet vrijgeven (maar zijn 'gedwongen' dit wel te doen).

In haar column erkent Lineke Tak:

 • dat de er bij de PACE-trial sprake is van "serieuze tekortkomingen in de methodologie",
 • dat de Oxford-criteria mensen met chronische vermoeidheid selecteren,
 • dat herstel iets anders is dan een (kleine) verbetering op 'vermoeidheidsvragenlijstjes',
 • dat er objectief niets veranderde in de situatie van patiŽnten, en
 • dat er bij de PACE follow-up geen enkel (subjectief) effect van CGT en GET gevonden werd en
 • dat een deel van de CVS-patiŽntengroep achteruit gaat door CGT en/of GET.

Gezien haar vooringenomen standpunt t.a.v. 'CVS' is het niet geheel verrassend dat

zij wederom, ondanks alle bewijs van het tegengestelde, stelt dat gedragsterapie effectief is

en dat er ('uiteraard') nog meer onderzoek gedaan moeten naar gedragstherapie (CGT).

 

Ook al staat die stellingname eigenlijk haaks op haar observaties en haar betoog.

 

De onjuiste definitie van ME (myalgische encefalitis): "een ernstige vorm van CVS" en

het 'vergeten' van de belangrijkste diagnosecriteria (Ramsay) zullen we maar door de vingers zien.

 

 


 

 

 

De kritiek op de PACE-trial naar effectieve behandelingen bij CVS

24 oktober 2016

Auteur: Lineke Tak.

 

...

 

Het is anderzijds ook begrijpelijk dat

sommige CVS patiŽntverenigingen grote weerstand tonen,

zeker als zij gezien hebben dat mensen die zij kennen

met therapieŽn als GET of CGT achteruit gingen...

 

Als therapieŽn als GET en CGT dan zo bejubeld worden,

zoals in de pers gebeurde na de publicatie van de PACE-trial,

terwijl deze behandelingen lang niet voor iedereen effectief zijn,

kan dit leiden tot verdere stigmatisering...

 

Het is mijns inziens opvallend dat

de onderzoekers van de PACE-trial hun onderzoek met hand en tand verdedigen,

en niet erg ontvankelijk lijken te zijn voor de gevolgen van oprecht geopperde kritiekpunten.

...

 

Onderzoekers die CGT onderzoeken als behandeling bij CVS,

doen dit omdat het een van de bekende werkzame behandelingen is.

 

...

 

Ook al zijn er patiŽnten die juist achteruit gingen door CGT en GET,

deze voorbeelden kunnen niet gebruikt worden om de therapieŽn in zijn geheel af te schieten...

 

...

 

 

http://www.solk.nl/2016/10/de-kritiek-op-de-pace-trial-naar-effectieve-behandelingen-bij-cvs/

 

 


 

Met dank aan een trouwe lezer, die me attent maakte op dit artikel.