Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Analyse van vijf

spraakmakende

NKCV-studies

naar CGT+:

presentatie van

de uitkomsten

 

 

 

 


 

 

 

Een nauwkeurige analyse van vijf uiteenlopende studies toont aan dat

studies van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)

naar het effect van CGT+ (cognitieve gedragstherapie Ún stapsgewijze uitbreiding van activiteiten)

ernstige methodologische tekortkomingen kennen, zoals het niet rapporteren van data.

 

Zelfs als we die methodologische tekortkomingen voor lief zouden nemen,

blijft er van de claim dat CGT+ effectief is voor CVS weinig tot niets over.

 

Alhoewel CGT+ soms een (bescheiden) effect heeft op subjectieve maatstaven, zoals vermoeidheid,

is dat effect onvoldoende om 'normale waarden' (zoals gedefinieerd door het NKCV) te bereiken.

Op objectieve maatstaven, zoals (fysieke) activiteitenniveau, heeft CGT+ geen enkel effect.

 

Het effect van CGT+ in een groep mensen met ME werd (nog) nimmer onderzocht/gerapporteerd.

 

De resultaten van de analyse worden in onderstaande presentatie samengevat.