Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Analyse van vijf

spraakmakende

NKCV-studies

toont aan:

CGT is niet effectief

 

 

 

 


 

 

 

Een analyse van vijf spraakmakende studies van Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

naar het effect van CGT+ (cognitieve gedragstherapie Ún stapsgewijze uitbreiding van activiteiten)

laat zien dat de studies van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) gekenmerkt worden door zeer ernstige methodologische tekortkomingen,

zoals het niet rapporteren van data en het hanteren van zeer uiteenlopende criteria voor 'herstel'.

 

Maar zelfs als we die methodologische tekortkomingen zouden accepteren,

blijft er van de claim dat CGT+ effectief is voor CVS weinig tot niets over.

Het effect van CGT+ in een groep mensen met ME werd (nog) nimmer onderzocht/gerapporteerd.

 

Toch zal de Gezondheidheidsraad ongetwijfeld in haar binnenkort te verschijnen adviesrapport

CBT+, in strijd met de feiten aangedragen door de 'experts' zelf, als 'bewezen effectief' aanbevelen...

Wetenschappelijk bewijs? Me hoela. 'ME'/CVS is een puur politieke/financiele kwestie.

 

 

Voor een Nederlandstalige toelichting op de studie, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 

Voor een Nederlandstalige toelichting op de studie, klik op onderstaande afbeelding:

 

 

 

 


 

 

An analysis of Dutch hallmark studies confirms the outcome of the PACE trial:

cognitive behaviour therapy with a graded activity protocol

is not effective for chronic fatigue syndrome and Myalgic Encephalomyelitis.

Gen Med Open. 2017. 1(3): 1-12. doi: 10.15761/GMO.1000117.

Twisk FNM, Corsius LAMM.

 

 

Abstract

 

 

Myalgic Encephalomyelitis (ME) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS)

are considered to be enigmatic diseases.

 

Several studies propose that

the combination of cognitive behaviour therapy with a graded activity protocol (CBT+),

justified by a so-called (bio)psychosocial (explanatory) model,

is an effective treatment option for CFS (ME).

 

 

Objective

 

A critical review of five Dutch hallmark studies that allegedly support this claim.

 

 

Methods

 

An analysis of the five CBT+ studies with special attention to

the patients studied,

the criteria (subjective and objective measures and cut-off scores)

used to select participants and to define improvement and recovery,

the consistency of the definitions of caseness (being diagnosed as a CFS patient at entry)

versus the definitions of improvement and recovery after CBT+, and

the objective effects.

 

Results

 

The studies investigated suffer from various methodological flaws.

 

Apart from these methodological shortcomings,

the claim that CBT+ is an effective treatment option for CFS

is not substantiated by the data reported.

 

Some studies investigated CFS patients,

other studies investigated CF patients, labelled as CFS patients, or

combinations of CFS and CF patients.

 

No study investigated the effect of CBT+

in a group of patients meeting the (original) diagnostic criteria for ME.

 

The effects of CBT+ on subjective measures, for example fatigue and disability,

if present, are insufficient to achieve normal values.

 

Impressive recovery and improvement rates

are based on very loose criteria for subjective measures.

 

Cut-off scores for subjective measures used to define improvement and recovery in studies

show overlap with cut-off scores for CFS caseness in one or more of the other studies.

 

More importantly, looking at the objective measures,

the proof of clinical improvement after CBT+ is lacking.

 

 

Conclusion

 

Solid evidence of effectiveness of CBT+ for CFS, let alone ME,

is lacking in the five hallmark studies.

 

The lack of objective improvement indicates CBT+ is ineffective.

 

This conclusion confirms the outcome of the large-scale PACE-trial in the UK.

 

 

Keywords:

 

Myalgic Encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome, cognitive behaviour therapy,

graded exercise therapy, measures, effectiveness

 

 

http://www.oatext.com/pdf/GMO-1-117.pdf