Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

 

Presentatie David Tuller over PACE (Invest in ME conferentie 2017)

 

 

 

 


 

 

 

De avond voorafgaande aan de 12e internationale Invest in ME-konferentie (2 juni 2017)

gaf David Tuller een presentatie waarin de gang van zaken rond de PACE-trial samengevat wordt.

 

De video van de lezing treft U hieronder aan: