Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Kewley:

om de effectiviteit

van CGT/GET

te bepalen zijn

objectieve graadmeters

vereist.

 

 

 

 


 

 

 

In een ingezonden commentaar in Clinical Psychology: Science and Practice

levert Andrew Kelly kritiek op de wijze waarop CGT/GET-studies uitgevoerd zijn.

 

De kern van zijn betoog is dat CGT/GET-trails gebaseerd moeten zijn op

objectieve maatstaven, zoals dubbele fietstesten en neurocognitieve testen,

  • enerzijds omdat er geen enkele relatie blijkt te zijn tussen zelfgerapporteerde vooruitgang
  • in subjectieve termen (bijv. afname van de vermoeidheid, beter fysieke functioneren) en

    een objectief vastgestelde verbetering (bijv. hoger actviteitenniveau, hogere zuurstofopname),

  • anderzijds omdat, gelet op de aard van de onderzochte therapieŽn,
  • dubbelblind onderzoek onmogelijk is (placebo?) en subjectieve maatstaven tot stand komen

    met een bepaalde vooringenomendheid/voorkeur (van de patient en/of onderzoeker).

Kewley stelt ook dat de potentieel-negatieve gevolgen van CGT/GET gerapporteerd moeten worden.

 

Eerde schreef Kewley een soortgelijke kritiek in de Lancet n.a.v. de PACE CGT/GET-trails.

 

 


 

 

 

Does cognitive behavioral therapy or graded exercise therapy

reduce disability in chronic fatigue syndrome patients?

Objective measures are necessary.

Clin Psychol Sci Prac. 2013 Sep. 20(3): 321-322. doi: 10.1111/cpsp.12042.

Kewley AJ.

 

 

Clinical trials of cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy

have consistently demonstrated

improvement in self-reported quality of life and improvement of symptoms.

 

However, due to the nature of these therapies,

it is not possible to carry out a double-blinded trial design or fully control for reporting biases.

 

Therefore, to make strong claims about efficacy and reductions in disability,

objective methods should be used

such as neuropsychological testing, actigraphy, and repeat exercise testing.

 

 

Keywords:

 

Actigraphy; Actometer; Chronic Fatigue Syndrome; Cognitive Behavioral Therapy; Disability;

Graded Exercise Therapy; Myalgic Encephalomyelitis; Neuropsychological Testing

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpsp.12042/abstract

 

 


 

Met dank aan een ME-de-patiente die mij attendeerde op dit commentaar.