Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

PatiŽntenervaringen Noorwegen:

 

Pacing en "gedragstherapie" zinvol,

GET/"revalidatietherapie" pakt zeer negatief uit

 

 

 

 


 

Uit onderzoek onder BjÝrkum en kollega's onder 828 ME(CVS)-patiŽnten blijkt dat:

vrijwel alle patiŽnten pacing, rust en "schuilen en stilte" als zinvol ervaren,

iets meer dan de helft van de patiŽnten CGT om om te gaan met de ziekte nuttig acht ťn

bij ca. 80% de gezondheidstoestand verslechterde door GET/"revalidatietherapie".

 

Eerder was al uit enquÍtes onder ME(CVS)-patiŽnten in het Verenigd Koninkrijk

(klik hier), Schotland (klik hier) en Nederland (klik hier of hier) ook al gebleken

dat "revalidatietherapie" een negatief effekt heeft op de "gezondheid" van veel patiŽnten.

 

Uiteraard zullen "vermoeidheidsexperts" zich weinig aantrekken van deze resultaten...

 

 


 

[Patients' experience with treatment of chronic fatigue syndrome.]

[Article in Norwegian]

Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 Jun 11;129(12):1214-6.

BjÝrkum T, Wang CE, Waterloo K.

 

 

 

BACKGROUND:

 

Chronic fatigue syndrome is a highly debated condition.

 

Little is known about causes and treatment.

 

Patients" experience is important in this context.

 

 

MATERIAL AND METHODS:

 

828 persons

with chronic fatigue syndrome (ICD-10 code: G93.3)

were included in the study.

 

They were recruited through two Norwegian patient organizations

(ME-association and MENiN).

 

The participants filled in a questionnaire

on their experience

with various approaches

to alleviate their condition.

 

 

RESULTS:

 

Pacing was evaluated as useful by 96% of the participants,

rest by 97%, and

96% of the participants considered complete shielding and quietness to be useful.

57% of the participants who had received help to identify and challenge negative thought patterns regarded this useful.

 

79% of the participants with experience from graded training

regarded this to worsen their health status.

Overall, the results were similar, irrelevant of the severity of the condition.

 

 

INTERPRETATION:

 

Most participants in this study evaluated

pacing,

rest and

complete shielding and quietness

to be useful.

 

The experience of the participants

indicate that

cognitive behaviour therapy

can be useful for some patients,

but that

graded training may cause deterioration

of the condition in many patients.

 

The results must, however, be interpreted with care,

as the participants are not a representative sample,

and we do not know the specific content of the approaches.

 

 


 

Met dank aan Rob.