Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Studies en enquetes

impliceren

negatieve effecten

van CGT/GET in ME/CVS

(editorial)

 

 

 

 


 

 

 

Een editorial vat de 'aanwijzingen' dat CGT (vaak) géén en GET (vaak) een negatief effect heeft samen.

 

Die aanwijzingen betreffen enerzijds studies (één daarvan van de PACE-trial onderzoekers!) en

anderzijds (grootschalige) enquêtes onder patiënten in verschillende landen, o.a. Nederland.

 

Terwijl de medische autoriteiten in Engeland (noodgedwongen) een draai lijken te maken,

lijkt de Gezondheidsraad 'horende doof' voor de (tegen)argumenten in haar SOLK-expeditie.

 

 


 

 

Studies and surveys implicate potential iatrogenic harm of

cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy

for myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome patients.

Res Chron Dis. 2017; 1(1): 13-14.

Twisk, FNM.

 

 

Editorial

 

Research on Chronic Diseases

 

 

Cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET)

are declared to be effective and safe therapies for

Myalgic encephalomyelitis (ME) and chronic fatigue syndrome (CFS).

 

Medical policies in various countries, e.g. the UK and the Netherlands,

recommend CBT and GET as evidence-based treatments.

 

But studies and patient surveys in several countries indicate

that CBT often has no effect at all and

that GET has detrimental effects in a large subgroup of patients.

 

 

http://www.openaccessjournals.com/articles/studies-and-surveys-implicate-potential-iatrogenic-harm-of-cognitive-behavioral-therapy-and-graded-exercise-therapy-for-myalgic-en-12190.html

 

http://www.openaccessjournals.com/articles/studies-and-surveys-implicate-potential-iatrogenic-harm-of-cognitive-behavioraltherapy-and-graded-exercise-therapy-for-.pdf