Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Response Twisk

op review Wortman:

CBT/GET is niet effectief

voor CVS, laat staan ME

 

 

 

 


 

 

 

Op basis van een review van 'behandelingen' suggereren Margreet Wortman,

Joran Lokkerbol, Tim Olde Hartman (lid van de Gezondheidsraadcommissie ME/CVS)

dat 'gedragsmatige interventies', zoals CBT, GET en 'pragmatische revalidatie',

effectief zijn voor 'medisch onverklaarbare fysieke symptomen' in het algemeen

en fibromyalgie, prikkelbaar darmsyndroom, en 'CVS' in het bijzonder.

 

Die boodschap wordt zeer actief uitgedragen door de eerste auteur (klik hier).

 

In een commentaar fileer ik het bewijs dat gedragsmatige interventies effectief zouden zijn voor CVS.

De brief kon niet als artikel gepubliceerd kon worden (Plos One kent geen 'brieven'),

maar is; wel door de redactie van Plos ONE als commentaar op de website geplaatst.

 

De 'evidence-base' voor 'CVS' omvat 8 studies (zie studies 2 toe en met 9 onder),

waarvan zes betrekking zouden hebben op chronische vermoeidheid (CV) en twee op CVS.

 

Echter, één van die acht studies betreft de 'onvolprezen' Prins trial uit 2001,

die, zo blijkt tussen de regels door uit het uitgebreide studieverslag

mensen met chronische vermoeiden, niet patienten met CVS (zoals gesteld wordt), laat staan ME.

 

"Patients were eligible for the study

if they met the US Centers for Disease Control and Prevention criteria for CFS1,

with the exception of the criterion requiring four of eight additional symptoms to be present."

 

Voor de herkomst van het citaat: klik hier (zie hoofstuk 4).

 

Dus zeven studies betreffen het effect van CGT, GET etc voor mensen met chronische vermoeidheid.

Eén van die zeven studies betreft de fel bekritiseerde PACE-trial (klik hier, hier, hier en hier).

 

Als we 'even' voorbijgaan aan het feit dat CV zeker niet hetzelfde is als CVS,

dan nog is het, vaak geringe, effect van CGT (beter: CGT/GET), GET en 'pragmatische revalidatie'

volstrekt onvoldoende om 'normale waarden' voor 'vermoeidheid' et cetera te bewerkstelligen.

 

Als we kijken naar de effecten op objectieve maatstaven, zoals het activiteitenniveau, het aantal gewerkte uren, (werkhervatting is het doel van CGT volgens het NKCV), de cognitive test-prestaties,

het gebruik van medische voorzieningen en het aantal inkomensuitkeringen) is het effect nihil.

 

Sterker nog, studies en patiëntenonderzoeken impliceren dat CGT en GET een negatief effect hebben.

 

Samengevat, deze review bewijst eens te meer dat CGT/GET niet effectief zijn voor CVS.

De effecten van CGT/GET en GET op ME-patienten is nimmer onderzocht of gerapporteerd.

 

 

 

 

Voor een andere goed onderbouwde kritiek op de review van Wortman: klik hier.

 

 


 

 

A review of interventions for medically unexplained symptoms affirms that

cognitive behavior therapy for chronic fatigue syndrome is not effective.

 

A response to:

 

Cost-effectiveness of interventions for medically unexplained symptoms: A systematic review.

Wortman MSH, Lokkerbol J, van der Wouden et al.

PLoS One. 2018;13(10):e02052PMID: 30321193. doi: 10.1371/journal.pone.0205278. eCollection

 

 

A review of interventions for medically unexplained symptoms (1)

could raise the impression that

cognitive behavior therapy (CBT) and/or graded exercise therapy (GET)

are effective treatment options for chronic fatigue syndrome (CFS).

 

The review includes 8 "studies focusing on CFS" (2,3,4,5,6,7,8,9).

 

However only one study (2), not two as suggested (1), investigated the effects of

behavorial therapies, CBT and Multidisciplinary rehabilitation treatment (MRT), in CFS (10).

 

The other seven studies investigated

the effects of CBT, GET and pragmatic rehabilitation (PR) in patients with chronic fatigue (CF),

often selected by the Oxford definition (11),

a definition which "may impair progress and cause harm" and "must be retired" (12).

 

To be diagnosed as CFS (10) patient,

chronic fatigue must be accompanied by at least four out of eight symptoms,

e.g. multi-joint pain; muscle pain; substantial impairment in short-term

memory or concentration; and post-exertional 'malaise'.

 

Chronic fatigue is by far insufficient to qualify as CFS (10) patient

as illustrated by the finding that

"85% of Oxford-defined cases were inappropriately classified as CFS" (13).

 

Some studies (4,5) even suggest to have studied patients with ME.

ME (14) is a disease with distinctive muscular and neurological symptoms.

 

ME (14) and CFS (10) are two very distinct clinical entities, with only partial overlap.

 

At present no study investigated or reported the effects of CBT, GET or other therapies in ME (14).

 

The studies of CBT, GET and other therapies for CF/CFS show that

the subjective effects are largely insufficient

to achieve 'normal values', e.g. for 'fatigue' scores.

 

Using objective measures, e.g. time spent working (7), activity levels (7),

disability benefits (5), and healthcare costs (5), the effects of CBT, GET et cetera are nihil.

 

Even more, several studies and patient surveys implicate that

GET and CBT (essentially CBT/GET) can be potentially harmful (15)

for patients with CFS (10) and ME (14).

 

 

References:

 1. Wortman MSH, Lokkerbol J, van der Wouden JC, Visser B, van der Horst HE, Olde Hartman TC.
 2. Cost-effectiveness of interventions for medically unexplained symptoms: A systematic review.

  PLoS One. 2018;13(10):e0205278. PMID: 30321193. doi: 10.1371/journal.pone.0205278.

 3. Vos-Vromans D, Evers S, Huijnen I, Köke A, Hitters M, Rijnders N, et al.
 4. Economic evaluation of multidisciplinary rehabilitation treatment versus cognitive behavioural therapy for patients with chronic fatigue syndrome: A randomized controlled trial.

  PLoS One. 2017;12(6):e0177260. PMID: 28574985. doi: 10.1371/journal.pone.0177260.

 5. Meng H, Friedberg F, Castora-Binkley M.
 6. Cost-effectiveness of chronic fatigue self-management versus usual care: a pilot randomized controlled trial.

  BMC Fam Pract. 2014;15:184. PMID: 25421363. doi: 10.1186/s12875-014-0184-7.

 7. Richardson G, Epstein D, Chew-Graham C, Dowrick C, Bentall RP, Morriss RK, et al.
 8. Cost-effectiveness of supported self-management for CFS/ME patients in primary care.

  BMC Fam Pract. 2013;14:12. PMID: 23327355. doi: 10.1186/1471-2296-14-12.

 9. McCrone P, Sharpe M, Chalder T, Knapp M, Johnson AL, Goldsmith KA, et al.
 10. Adaptive pacing, cognitive behaviour therapy, graded exercise, and specialist medical care

  for chronic fatigue syndrome: a cost-effectiveness analysis.

  PLoS One. 2012;7(8):e40808. PMID: 22870204. doi: 10.1371/journal.pone.0040808.

  Expression of concern:

  Adaptive pacing, cognitive behaviour therapy, graded exercise, and specialist medical care

  for chronic fatigue syndrome: A cost-effectiveness analysis.

  PLoS One Editors. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177037.

 11. Sabes-Figuera R, McCrone P, Hurley M, King M, Donaldson AN, Ridsdale L.
 12. Cost-effectiveness of counselling, graded-exercise and usual care for chronic fatigue:

  Evidence from a randomised trial in primary care.

  BMC Health Serv Res. 2012;2:264. PMID: 22906319. doi: 10.1186/1472-6963-12-264.

 13. Severens JL, Prins JB, van der Wilt GJ, van der Meer JWM, Bleijenberg G.
 14. Cost-effectiveness of cognitive behaviour therapy for patients with chronic fatigue syndrome.

  QJM. 2004;97(3):153-61. PMID: 14976272. doi: 10.1093/qjmed/hch029.

 15. McCrone P, Ridsdale L, Darbishire L, Seed P.
 16. Cost-effectiveness of cognitive behavioural therapy, graded exercise and usual care

  for patients with chronic fatigue in primary care.

  Psychol Med. 2004;34(6):991-9. PMID: 15554570. doi: 10.1017/S0033291704001928.

 17. Chisholm D, Godfrey E, Ridsdale L, Chalder T, King M, Seed P, et al.
 18. Chronic fatigue in general practice: economic evaluation of counselling

  versus cognitive behaviour therapy.

  Br J Gen Pract. 2001;51(462):15-8. PMID: 11271867.

 19. Fukuda K, Straus SE, Hickie I, Sharpe M, Dobbins JG, Komaroff AL.
 20. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study.

  Ann Intern Med. 1994;121(12):953-9. PMID: 7978722.

  doi: 10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009.

 21. Sharpe MC, Archard LC, Banatvala JE, Borysiewicz LK, Clare AW, David A, et al.
 22. Chronic fatigue syndrome: guidelines for research.

  J R Soc Med. 1991;84(2):118-21. PMID: 1999813. doi: 10.1177/014107689108400224.

 23. Green CR, Cowan P, Elk R, O'Neil KM, Rasmussen AL.
 24. National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop:

  Advancing the research on Myalgic Encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.

  Ann Intern Med. 2015;162(12):860-5. PMID: 26075757. doi: 10.7326/M15-0338.

 25. Baraniuk JN.
 26. Chronic fatigue syndrome prevalence is grossly overestimated using Oxford criteria

  compared to Centers for Disease Control (Fukuda) criteria in a U.S. population study.

  Fatigue. 2017;5(4):215-230. doi: 10.1080/21641846.2017.1353578.

 27. Twisk FNM.
 28. Myalgic Encephalomyelitis (ME) or what? An operational definition.

  Diagnostics (Basel). 2018;8(3):E64. PMID: 30205585. doi: 10.3390/diagnostics8030064.

 29. Twisk FNM, Corsius LAMM.
 30. Cognitive-behavioural therapy for chronic fatigue syndrome: neither efficacious nor safe.

  Br J Psychiatry. 2018;213(2):500-1. PMID: 30027882. doi: 10.1192/bjp.2018.136.

 

https://journals.plos.org/plosone/article/comment?

id=10.1371/annotation/fcf62ed6-39d7-4a43-8747-54c96aa30a68