Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Kritiek ME/CVS-vereniging op

"erkennning" Bussemaker ME/CVS

t.b.v. WMO en Wtcg

 

 

 

 


 

De ME/CVS-vereniging levert op haar website kritiek op de (geplande) "erkenning"

van ME/CVS als ziekte in het kader van de WMO/Wtcg (klik hier: voor meer informatie)

 

CVS wordt (apart) vermeld op de door Linschoten opgestelde lijst van chronische aan-doeningen waarvan de patiŽnten in aanmerking komen voor tegemoetkoming van kosten.

ME, een door de WHO erkend neurologische ziekte, wordt niet met name genoemd.

 

Dit is dezelfde "truc" die door de Gezondheidsraad in 2005 werd uitgehaald:

"CVS" (een nietszeggend label: klik hier) neemt de plaats in van ME ťn

ME "wordt afgeschaft" (met de vlag wordt tegelijk de lading overboord wordt gezet:

ME heeft karakteristieke symptomen, "CVS" is een vergaarbak van "chronisch vermoeiden")

 

In feite wordt ME, in strijd met internationale verdragen, dus juist niet erkend:

het nietszeggende "CVS" neemt de plaats in van de neurologische ziekte ME.

 

 

Hulde voor het standpunt van de ME/CVS-vereniging.

maar het zou haar sieren als ze dit principiŽle standpunt konsekwent doorvoerde.

Je kunt niet op twee paarden wedden, zoals ik in 2005 al constateerde: klik hier.

 

 


 

 

 

 

 

 

ME/CVS Vereniging tegen aparte vermelding CVS op lijst WTCG

 

Onlangs heeft de Taskforce Linschoten een voorstel besproken voor de vermelding van CVS op de 'lijst Borst'. Dit is een lijst van chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). Uit navraag bij een woordvoerder van staatssecretaris Jet Bussemaker blijkt dat de status van het advies nog onzeker is.

 

De ME/CVS Vereniging heeft laten weten sterk gekant te zijn tegen een vermelding van CVS op deze lijst.

 

Op de lijst staat namelijk al 'aandoeningen van hersenen of ruggenmerg', en wel als 'zware farmaceutische kostengroep'. Myalgische Encefalomyelitis (ME) is zo'n aandoening, zodat ME-patiŽnten al in aanmerking komen voor de WTCG en een aanvulling op de lijst niet nodig is. Het apart vermelden van CVS zou een ontkenning betekenen van het bestaan en de aard van de ziekte ME. Mocht CVS als 'lichte farmaceutische kostengroep' worden beschouwd, dan zou een aparte vermelding tevens een achteruitgang betekenen.

 

Bij de WTCG is de beperkte lijst van meetellende medicijnen wel een struikelblok. Er staan namelijk geen medicijnen op die door ME-patiŽnten in voldoende frequentie worden gebruikt. Dezelfde lijst van medicijnen geldt ook voor de 'compensatie eigen risico'. De ME/CVS Vereniging heeft daarom gevraagd om een uitbreiding van de lijst van medicijnen met in elk geval carnitine.

 

Overigens kan ook WMO-zorg (zoals huishoudelijke hulp) recht op een tegemoetkoming geven.

 

 

http://www.me-cvsvereniging.nl/me-cvs-nieuws/pivot/entry.php?id=345