Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Nationale ME/CVS protestactie

in Brussel op 14 maart 2011.

 

 

 

 


 

 

 

Het plan om steun te betuigen aan dr. Coucke, die verantwoording moet afleggen bij de Orde der Geneesheren, is uitgegroeid tot een initiatief om te protesteren tegen het ME/CVS-beleid in BelgiŽ. Vanuit diverse lokaties in Vlaanderen vertrekken bussen naar Brussel, waar een delegatie een bezoek zal brengen aan de Minister van Volksgezondheid, mevr. Onkelinx.

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/nationalecvsprotestactie/home

https://sites.google.com/site/nationalecvsprotestactie/informatie-actiedag

 

 

Actiepunten

 

Onze vragen aan de Minister van Volksgezondheid:

 

Omdat de huidige richtlijnen van het RIZIV een eenzijdig, onrealistisch & ontoereikend CVS beleid nastreven is het hoogst noodzakelijk om dringend werk te maken van een beleidsplan dat tegemoet komt aan de werkelijke noden van de grote groep ME/CVS & Fibromyalgie patiŽnten dat BelgiŽ kent. Het gevoerde beleid van de voorbije jaren is zwaar discriminerend tegenover het merendeel van de patiŽnten en heeft haar onkunde reeds uitvoerig bewezen.

 

Wij vragen bijzondere aandacht aan de Minister van Volksgezondheid voor o.a. de volgende punten:

 

 • Het recht om de vrijheid in keuze van arts en therapie uit te oefenen.

 •  

 • Dringend meer aandacht voor de zwaar zieke patiŽnten en de organisatie van medische opvang hiervoor.

 •  

 • Verbeterde diagnosestelling volgens de Canadese Criteria met toepassing van de beschikbare (immunologische) bloedmarkers die naar voor worden geschoven door het internationaal Biomedisch ME/CVS onderzoek.

 •  

 • Aandacht voor het XMRV & MLV viraal wetenschappelijk onderzoek en een constructieve dialoog met de leidende experts hieromtrent.

 •  

 • Het toepassen van de ICD 10 door het RIZIV waar ME/CVS erkend staat als neurologische aandoening zoals ze ook erkend wordt door de WHO (World Health Organisation).

 •  

 • Het organiseren van ronde tafel gesprekken om te komen tot een constructieve dialoog tussen alle betrokken partijen: overheid, artsen, vooraanstaan≠de ME/CV experten en niet te vergeten de patiŽntengroeperingen waarvan men tot nu toe de stem steeds heeft genegeerd.

 •  

 • Het oprichten van een CVS opleidingscentrum dat geleid wordt door vooraanstaande CVS experten die betrokken zijn bij het wereldwijde biomedische onderzoek naar ME/CVS. Dit centrum moet aan andere artsen de kans geven zich te specialiseren in de aandoening, zodat de kennis over CVS onder artsen vergroot wordt en de ziekte aan geloofwaardigheid wint.

 •  

 • Een pluralistische benadering van de ME/CVS problematiek zodat het monopolie van de eenzijdige psychologische aanpak die bepaalde artsen opdringen wordt doorbroken en plaats maakt voor een noodzakelijker breder & realistischere aanpak met meer aandacht voor de fysische aspecten en mechanismen van de aandoening ME/CVS.

 •  

 • Het opzetten van een media campagne die de aandoening van zijn controversieel karakter moet ontdoen en aandacht en respect heeft voor de ernst van de ziekte.

 •  

 • Het opzetten van een preventiebeleid met bijzondere aandacht voor een vroege diagnose welke kan bewerkstelligd worden mits het gebruik van de beschikbare bloedtesten die indicatieve data bezorgen over de aandoening.

 

 

https://sites.google.com/site/nationalecvsprotestactie/actiepunten