Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Posterpresentaties

15e ICI-congres

bevestigen wederom

de hoofdrol van

het afweersysteem

in ME/CVS.

 

 

 

 


 

 

 

Terwijl pleitbezorgers van het (bio)psychosociale model" blijven hameren op psychosociale factoren,

zoals de relatie tussen bewegingsangst en "vermoeidheid" en "sociale aanpassing" (klik hier),

werden onlangs op het 15e internationale congres over immunologie vijf posters gepresenteerd

die eens te meer aantonen dat immuunactivatie en -dysfunctie een rol spelen in ME en CVS.

 

 


 

Poster P1.03.04:

Assessment of natural killer receptors and activity in severe and moderate chronic fatigue syndrome.

Hardcastle SL, Brenu EW, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM.

 

ME/CVS gaat gepaard met een significante afname van de NK cel-activiteit,

de mate waarin NK cellen in staat zijn zieke K562 cellen te vernietigen, en

een toename van de Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor (KIR) KIR3DL1.

 

KIRs zijn de "koppelstations" waardoor antigeen-presenterende cellen (o.a. dendritische cellen) met

NK-cellen kunnen communiceren en de NK-cellen geactiveerd worden (zie onderstaande afbeelding).

 

 

 

 

De bevindingen van Hardcastle en collega's duiden op immuundysfunctie ťn immuunactivatie.

 

 

 

 


 

Poster P1.08.02:

The role of dendritic cells and monocytes in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.

Brenu EW, Huth TK, Hardcastle SK, Cosgrave L, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM.

 

Het aantal monocyten in ME/CVS-patienten is substantieel hoger, indicatief voor immuunactivatie.

 

 

 

 


 

Poster P1.14.20:

Content of IL-15 in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.

Didkovski N, Malashenkova I, Zuykov I, Gurskaya O, Sarsania J, Kazanova G, Hailov N, Ogurtzov D.

 

De pro-inflammatoire cytokines IL-1β, IL-8, IL-12 zijn verhoogd in ME/CVS (wijzend op inflammatie),

terwijl IL-15, dat een rol speelt in apoptose en de Th1-response, juist verlaagd is (immuundysfunctie).

 

 

 

 


 

Poster P3.11.06:

T cell dysregulation in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.

Brenu EW, Hardcastle SL, Huth TK, Cosgrave L, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM.

 

In ME/CVS-patiŽnten werden afwijkende (relatieve) aantallen van diverse T cel-soorten aangetroffen.

 

 

 

 


 

Poster P5.17.07

Analysis of neutrophil function in severe and moderately affected chronic fatigue syndrome subjects.

Hardcastle SL, Brenu EW, Staines DR, Marshall-Gradisnik SM.

 

De afweerresponse van neutrofiele granulocyten (neutrofielen) op de E. coli bacterie,

de "oxidatieve explosie" en de fagocytose ("opslokken" en vernietigen), is afwijkend in ME/CVS.

 

Dit verschijnsel laat zich eveneens karakteriseren als immuundysfunctie.

 

 

 

 


 

bron: http://www.ici2013.org/pdf/uploads/abstracts-book.pdf

 

En nu maar hopen dat het afweersysteem wel luistert naar de gedragstherapeut (CGT/GET).