Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Curriu:

immunologische

abnormaliteiten

in ME/CVS

betreffen met name

T- en NK-cellen

 

 

 

 


 

Volgens een recente studie van Garcia-Quintana en haar collega's

spitsen de immunologische afwijkingen zich met name toe op T- en NK-cellen

en zijn er op het gebied van B-cellen geen grote afwijkingen waar te nemen.

 

T-cel afwijkingen betreffen met name

een toename van de T remmer-cellen (CD25+/FOXP3+-cellen),

verminderde ex vivo proliferatie (deling, vermenigvuldiging) van CD4 T-cellen,

verlaagde activering van CD8+ T-cellen (cytotoxische T cellen), en

lagere aantallen T cytotoxische geheugen-cellen (CD45RA-CCR7-CD27-CD28+ CD8+) cellen

 

De abnormaliteiten t.a.v. NK-cellen betreffen met name

verhoogde expressie van de NKp56 en CD69 (cytotoxische) activatiemarkers en

verminderde expressie van de CD25-(celdelings- of proliferatie) activatiemarker

 

Zoals aangegeven, vonden de onderzoekers geen noemenswaardige B-cel afwijkingen.

Onlangs vonden Bansal en collega's wel afwijkende hoeveelheden van B-cel-ondersoorten

en ook de veronderstelde werking van rituximab impliceert een hoofdrol voor B-cellen.

 

De onderzoekers stellen dat de B-cel-afwijkingen mogelijk beperkt zijn tot het weefsel.

Tevens moet worden aangetekend dat alleen ME/CVS-patiŽnten zonder actieve infectie

deel mochten nemen aan de studie, hetgeen de vergelijkbaarheid van resultaten bevordert,

maar niet helemaal de werkelijke situatie van de CVS-patiŽntenpopulatie weerspiegelt.

 

 

Voor meer informatie over het afweersysteem, klik op onderstaande afbeelding

 

 

 

 


 

 

 

Screening NK-, B- and T-cell phenotype and function in patients suffering from chronic fatigue syndrome.

J Transl Med. 2013 Mar 20;11(1):68. doi:10.1186/1479-5876-11-68.

Curriu M, Carrillo J, Massanella M, Rigau J, Alegre J, Puig J, Garcia-Quintana AM, Castro-Marrero J, Negredo E, Clotet B, Cabrera C, Blanco J.

 

 

Abstract (provisional)

 

Background

 

Chronic Fatigue Syndrome (CFS)

is a debilitating neuro-immune disorder of unknown etiology

diagnosed by an array of clinical manifestations.

 

Although several immunological abnormalities have been described in CFS,

their heterogeneity has limited diagnostic applicability.

 

 

Methods

 

Immunological features of CFS were screened in

22 CFS diagnosed individuals fulfilling Fukuda criteria and

30 control healthy individuals.

 

Peripheral blood T, B and NK cell function and phenotype

were analyzed by flow cytometry in both groups.

 

 

Results

 

CFS diagnosed individuals showed

similar absolute numbers of T, B and NK cells,

with minor differences in the percentage of CD4+ and CD8+ T cells.

 

B cells showed similar subset frequencies and proliferative responses between groups.

 

Conversely, significant differences were observed in T cell subsets.

 

CFS individuals showed

increased levels of T regulatory cells (CD25+/FOXP3+) CD4 T cells, and

lower proliferative responses in vitro and in vivo.

 

Moreover, CD8 T cells from the CFS group showed

significantly lower activation and frequency of effector memory cells.

 

No clear signs of T-cell immunosenescence were observed.

 

NK cells from CFS individuals displayed

higher expression of NKp46 and CD69

but lower expression of CD25 in all NK subsets defined.

 

Overall, T cell and NK cell features clearly clustered CFS individuals.

 

 

Conclusions

 

Our findings suggest that

alterations in T-cell phenotype and proliferative response

along with the specific signature of NK cell phenotype

may be useful to identify CFS individuals.

 

The striking down modulation of T cell mediated immunity

may help to understand intercurrent viral infections in CFS.

 

 

Keywords

 

T regulatory cells, NKp46, Immune activation, Immunosenescence

 

 

PMID: 23514202

 

 

 

http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-11-68.pdf